Trwa ładowanie. Prosimy o chwilę cierpliwości.

Doradca inwestycyjny

W tym artykule znajdziesz informacje dotyczące kwalifikacji zawodowej Doradca inwestycyjny.
Kategoria: Inwestycje
17.01.2022

Doradca inwestycyjny jest polską kwalifikacją z dziedziny doradztwa inwestycyjnego. 

Dane podstawowe

Na listę doradców inwestycyjnych może zostać wpisana osoba fizyczna, która zdała z wynikiem pozytywnym egzamin na doradcę inwestycyjnego przed Komisją Nadzoru Finansowego.

Zakres

Żeby móc przystapić do egzaminu na doradcę inwestycyjnego, należy posiadać pełną zdolność do czynności prawnych, korzystać z pełni praw publicznych, posiadać średnie lub wyższe wykształcenie ekonomiczne. Egzamin ma charakter egzaminu państwowego, a komisja egzaminacyjna jest powoływana przez Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego.

Egzamin na doradcę inwestycyjnego jest sprawdzianem teoretycznego przygotowania kandydatów z następujących dziedzin:

 1. prawo cywilne;
 2. prawo gospodarcze;
 3. prawo podatkowe i dewizowe;
 4. prawo papierów wartościowych, instrumenty finansowe oraz obrót takimi instrumentami;
 5. działalność maklerska oraz działalność powiernicza;
 6. system depozytowo-rozliczeniowy w zakresie obrotu instrumentami finansowymi;
 7. rynek finansowy;
 8. tworzenie i funkcjonowanie funduszy inwestycyjnych;
 9. komercjalizacja i prywatyzacja przedsiębiorstw;
 10. zasady rachunkowości;
 11. rynek towarów giełdowych;
 12. matematyka finansowa;
 13. analiza finansowa;
 14. strategie inwestycyjne;
 15. etyka zawodowa;
 16. ekonomia;
 17. statystyka;
 18. finanse publiczne;
 19. finanse przedsiębiorstw;
 20. zarządzanie portfelami, w których skład wchodzi jeden lub większa liczba maklerskich instrumentów finansowych.

Perspektywy rozwoju

Na tym stanowisku dobrze sprawdzą się osoby, które mają analityczny umysł i intuicję, a także cechują się doskonałym opanowaniem i odpornością na stres.

Osoby posiadające licencję doradcy inwestycyjnego pracują najczęściej instytucjach i firmach związanych z rynkiem finansowym: Bankach Inwestycyjnych, Funduszach Inwestycyjnych oraz Private Equity, Biurach Maklerskich. Do obowiązków dorady inwestycyjnego należy:

 • doradztwo w zakresie inwestycji w różnego rodzaju instrumenty finansowe;
 • zarządzanie portfelem instrumentów finansowych klientów;
 • nadzór nad wykonywaniem czynności maklerskich;
 • prowadzenie stałego monitoringu giełdy i zjawisk gospodarczych. 

Opracowanie na podstawie www.knf.gov.pl.