Temat tygodnia
M.in. o tym, co wspólnego ma praca w obszarze ryzyka w banku z lotem helikopterem.
Trwa ładowanie. Prosimy o chwilę cierpliwości.

IPMA-D (Certified Project Management Associate)

Posiadacz kwalifikacji IPMA-D uzyskuje tytuł Certyfikowanego Asystenta ds. Zarządzania Projektami. Posiada on wiedzę z dziedziny zarządzania projektami, którą potrafi wykorzystać w przedsięwzięciach o dowolnym poziomie złożoności.
02.01.2014

IPMA-D (Certified Project Management Associate) jest międzynarodową kwalifikacją w dziedzinie zarządzania projektami.

Dane podstawowe

Kwalifikacja IPMA -D przyznawana jest przez International Project Management Association – międzynarodową organizację non-profit zrzeszającą ponad 120 tysięcy członków należących do narodowych stowarzyszeń z zakresu zarządzania projektami zlokalizowanych w ponad 50 krajach świata. Organizacja IPMA wprowadza  czterostopniowy system certyfikacji (A-D levels), w której pierwszym tytułem jest Certified Project Management Associate.

Zakres

Od kandydatów nie wymaga się doświadczenia zawodowego w zarządzaniu projektami, jednak będzie to dodatkowym atutem w zgłoszeniu. Jedynym warunkiem uzyskania certyfikatu jest zdanie egzaminu certyfikacyjnego weryfikującego wiedzę o zarządzaniu projektami w trzech elementach kompetencji:

Kompetencje Techniczne (70%):

 1. Sukces zarządzania projektem;
 2. Interesariusze;
 3. Wymagania i cele projektu;
 4. Ryzyko: zagrożenia i szanse;
 5. Jakość;
 6. Organizacja projektu;
 7. Praca zespołowa;
 8. Rozwiązywanie problemów;
 9. Struktury projektu;
 10. Zakres i produkty cząstkowe;
 11. Czas i etapy (fazy) projektu;
 12. Zasoby;
 13. Koszty i zasoby finansowe;
 14. Zamówienia i kontrakty;
 15. Zmiany;
 16. Kontrola i raporty;
 17. Informacje i dokumentacja;
 18. Komunikacja;
 19. Rozpoczynanie;
 20. Zamykanie.

Kompetencje Behawioralne (15%):

 1. Przywództwo;
 2. Zaangażowanie i motywacja;
 3. Samokontrola;
 4. Asertywność;
 5. Odprężanie;
 6. Otwartość;
 7. Kreatywność;
 8. Zorientowanie na wyniki;
 9. Sprawność;
 10. Konsultowanie;
 11. Negocjowanie;
 12. Konflikty i kryzysy;
 13. Wiarygodność;
 14. Docenianie wartości;
 15. Etyka.

Kompetencje Kontekstowe (15%):

 1. Orientacja na projekty;
 2. Orientacja na programy;
 3. Orientacja na portfele;
 4. Wdrażanie systemu zarządzania projektami, programami i portfelami;
 5. Stałe struktury organizacji;
 6. Działalność gospodarcza;
 7. Systemy, produkty, technologie;
 8. Zarządzanie zasobami ludzkimi;
 9. Zdrowie ochrona bezpieczeństwo i środowisko;
 10. Finanse;
 11. Prawo.

Czas trwania: 3 godziny
Objętość: 50 pytań wielokrotnego wyboru, 10 pytań otwartych, 2 zadania otwarte (case study), 3 zadania obliczeniowe

Egzamin certyfikacyjny przeprowadzany jest w kilku miastach w Polsce, m.in. w Lublinie, Częstochowie, Łodzi i Wrocławiu.

Koszt przystąpienia do egzaminu to 1230 złotych. Osoby, które zarejestrują się jako członkowie IPMA Polska otrzymują rabat w wysokości 5%.

Organizacją szkoleń mających na celu przygotowanie do egzaminu IPMA-D zajmuje się między innymi OMEC – centrum edukacyjne prowadzące także szkolenia przygotowujące do egzaminów certyfikacyjnych PRINCE2 czy PMP.

Czas trwania

Certyfikat IPMA-D ważny jest przez 5 lat. Aby przedłużyć jego uznawalność, należy udokumentować swoja aktywność zawodową w zakresie zarządzania projektami.

Perspektywy rozwoju

Posiadacz kwalifikacji IPMA-D uzyskuje tytuł Certyfikowanego Asystenta ds. Zarządzania Projektami. Posiada on wiedzę z dziedziny zarządzania projektami, którą potrafi wykorzystać w przedsięwzięciach o dowolnym poziomie złożoności. Nie posiada jednak doświadczenia zawodowego, które umożliwiłoby mu samodzielne prowadzenie przedsięwzięć. Dlatego IPMA-D jest idealną kwalifikacją dla osób, które dopiero planują lub rozpoczynają karierę w zarządzaniu projektami. W kolejnych latach,  równolegle do wzrostu doświadczenia zawodowego, posiadacze kwalifikacji IPMA-D mogą zdobywać kolejne tytuły IPMA.

Opracowano na podstawie International Project Management Association.