Trwa ładowanie. Prosimy o chwilę cierpliwości.

Menedżer ds. Zarządzania Procesami i Jakością

W tym tekście znajdziesz informacje dotyczące kwalifikacji zawodowej Menedżer ds. Zarządzania Procesami i Jakością.
Kategoria: Finanse/Bankowość
10.12.2021

Menedżer ds. Zarządzania Procesami i Jakością jest polską kwalifikacją z zakresu bankowości.

Standard Kwalifikacyjny "Menedżer ds. Zarządzania Procesami i Jakością" dotyczy pracowników na co dzień poruszających się w obszarze budowania i funkcjonowania procesów w bankach oraz instytucjach finansowych. Jest to szeroka grupa obejmująca, m.in.:

  • właścicieli procesów,
  • obecnych i potencjalnych liderów,
  • osoby odpowiedzialne za zmiany i usprawnienia powierzonych im procesów,
  • osoby zajmujące się optymalizacją procesów, 5) liderów zespołów projektowych,
  • osoby z doświadczeniem procesowym.

Zgodnie z zasadami Europejskich Ram Kwalifikacyjnych niniejszy Standard został podzielony na trzy części:

  • wiedza,
  • umiejętności,
  • postawy.

Proces certyfikacji składa się z dwóch etapów:

  1. egzaminu ZBP (tu: pisemnego w formie testu i ustnego w formie obrony projektu), organizowanego w ramach Systemu Standardów,
  2. oceny dokonywanej przez aktualnego pracodawcę (bank lub inną instytucję pośrednictwa finansowego rekomendowaną przez bank).

Dane podstawowe

Celem egzaminu przeprowadzanego w formie pisemnej (test jednokrotnego wyboru) oraz ustnej (obrona projektu) jest zweryfikowanie wiedzy i umiejętności pracownika. 

Test składa się z 50 pytań. Jest to test jednokrotnego wyboru. Aby zdać egzamin należy uzyskać minimum 70% poprawnych odpowiedzi, tzn. 35 punktów.

Pracodawca weryfikuje pozostałe umiejętności i postawy. Pracodawca musi potwierdzić oba powyżej wymienione elementy. W celu usystematyzowania drugiego etapu uzyskiwania Certyfikatu pracodawca otrzyma standardowy formularz, w którym będzie przedstawiał swoją ocenę pozostałych umiejętności oraz postaw pracownika. Z uwagi na specyfikę, rodzaj realizowanych zadań, zakres odpowiedzialności Pracodawca przy ocenie umiejętności pracownika uwzględnia jego doświadczenie (wymagany staż pracy w sektorze finansowym to min. 2 lata). Pozytywny wynik otrzymany z egzaminu oraz ocena aktualnego pracodawcy nt. pozostałych umiejętności i postaw pracownika składa się na finalną ocenę, która upoważnia pracodawcę do wystąpienia do Związku Banków Polskich o wystawienie Certyfikatu dla Menedżera ds. Zarządzania Procesami i Jakością.

Zakres

Wymagania egzaminacyjne, zgłoszenia i szczegółowe informacje dostępne na dedykowanej stronie internetowej www.certyfikacjaprocesowa.pl

Szczegółowe informacje na stronie Związku Banków Polskich.

Instytucje uprawnione do organizacji egzaminu na poziomie MZPIJ podstawie zawartej ze ZBP umowy o współpracy to: BOC Information Technologies Consulting Sp. z o.o.

Perspektywy rozwoju

Posiadacze kwalifikacji zwykle zajmują się zagadnieniami z obszaru budowania i funkcjonowania procesów w bankach oraz instytucjach finansowych. O tej kwalifikacji powinni pomyśleć przede wszystkim pracownicy tzw. biur PMO (project management office, czyli biuro zarządzania projektami) bądź coraz popularniejszych biur CMO (change management office), zajmujących się zarządzaniem zmianą w zmiennym środowisku regulacji finansowych oraz w dobie coraz szybciej postępującej globalizacji.