Trwa ładowanie. Prosimy o chwilę cierpliwości.

PRINCE2 (PRojects IN Controlled Environments)

PRINCE2 wraz z certyfikatem PMP jest jedną z najbardziej uznawanych kwalifikacji z zakresu zarządzania projektami. Certyfikat stanowi nie tylko poświadczenie posiadania obszernej wiedzy, ale także umiejętności jej sprawnego wykorzystania w praktyce.
25.06.2013

PRINCE2 (PRojects IN Controlled Environments) jest międzynarodową kwalifikacją z zakresu zarządzania projektami.

Dane podstawowe

Kwalifikacja PRINCE2 przyznawana jest przez APM Group Ltd., instytucję zajmującą się przyznawaniem akredytacji organizacjom oraz certyfikatów osobom związanym z biznesem, w celu wspomagania ich rozwoju. PRINCE2 jest najpopularniejszą kwalifikacją przyznawaną przez APMG. Uznawana i rozpoznawalna na całym świecie, coraz częściej pojawia się jako jedno z koniecznych wymagań na stanowiska związane z zarządzaniem projektami.

Zakres

Aby otrzymać pełną kwalifikację PRINCE2 należy zdać dwa egzaminy: PRINCE2 Foundation oraz PRINCE2 Practitioner.

Prince2 Foundation

Do egzaminu można przystąpić w siedzibie jednej z akredytowanych instytucji po ukończeniu odpowiedniego szkolenia lub przygotować się samodzielnie.

Foundation jest podstawowym certyfikatem w zakresie metodyki zarządzania projektami. Egzamin na tym poziomie uznawany jest za stosunkowo prosty, a próg zdawalności jest wysoki. Wymagany materiał opiera się wyłącznie na wiedzy zawartej w podręczniku Managing Successful Projects with PRINCE2 (edycja z 2009 roku).

Czas trwania egzaminu: 1 godzina
Typ: test jednokrotnego wyboru
Objętość: 75 pytań

Prince 2 Practitioner

Do egzaminu przystąpić mogą osoby posiadające certyfikat PRINCE2 Foundation jedynie poprzez akredytowaną instytucję.

Practitioner jest egzaminem typu open book. Oznacza to, że istnieje możliwość korzystania z materiałów pomocniczych w czasie trwania egzaminu. Podobnie jak w przypadku poziomu Foundation, wszystkie wymagane zagadnienia znajdują się w książce Managing Successful Projects with PRINCE2. Egzamin nie skupia się na sprawdzeniu wiedzy teoretycznej, a na weryfikacji umiejętności wykorzystania metodyki PRINCE2 w procesach związanych z  zarządzaniem projektami.

Czas trwania egzaminu: 2,5 godziny
Typ: test na podstawie scenariusza
Objętość: 8 pytań składających się z 10 części

Obecnie istnieje możliwość zdawania egzaminów nie tylko w języku angielskim, ale także m.in. w języku polskim.

Do egzaminów można przygotować się samodzielnie lub poprzez uczestnictwo w kursach. W przypadku szkoleń, warto wziąć pod uwagę organizacje akredytowane przy APMG. Obecnie w Polsce znajduje się 7 takich organizacji. Pełna lista akredytowanych instytucji znajduje się na stronie internetowej www.prince-officialsite.com.

Ceny szkoleń wraz z wliczonym kosztem przystąpienia do egzaminu wahają się między 2400 a 4000 złotych. Koszt przystąpienia do egzaminu PRINCE2 Foundation bez uczestnictwa w szkoleniu wynosi 700 złotych, PRINCE2 Practitioner – 1400 złotych, natomiast odnowienie egzaminu – 600 złotych.

Czas trwania

Certyfikat PRINCE2 przyznawany jest na 5 lat. Dlatego osoby zainteresowane podtrzymaniem kwalifikacji, powinny przystąpić do egzaminu powtórkowego w terminie 3 do 5 lat od daty uzyskania certyfikatu. Wymagania dotyczące egzaminu recertyfikacyjnego są takie same jak wymagania do egzaminu Practitioner. Egzamin trwa jednak zaledwie godzinę i składa się z 3 pytań zawierających 10 części. Tak jak Pracititioner, egzamin recertyfikacyjny jest egzaminem typu open book, a pełny zakres zagadnień znajduje się w podręczniku PRINCE2.

Perspektywy rozwoju

Kwalifikacja PRINCE2 przeznaczona jest dla osób, które zawodowo zajmują się zarządzaniem projektami. Choć doświadczenie zawodowe nie jest wymagane, okazuje się pomocne podczas zdawania zorientowanego na praktykę egzaminu PRINCE2 Practitioner. 

Posiadacze kwalifikacji PRINCE2 zwykle zajmują stanowiska dyrektora/kierownika projektu lub członka zespołu projektowego, który chce podnieść swoje kwalifikacje w celu uzyskania możliwości objęcia kierowniczego stanowiska.

Opracowanie na podstawie APM Group Limited.