Temat tygodnia
M.in. o tym, co wspólnego ma praca w obszarze ryzyka w banku z lotem helikopterem.
Trwa ładowanie. Prosimy o chwilę cierpliwości.

PRM (Professional Risk Manager)

Zapotrzebowanie na specjalistów w, do niedawna nieszczególnie znanej w Polsce, branży zarządzania ryzykiem od czasu kryzysu rośnie. Przekłada się to na wzrost zainteresowania kwalifikacjami w tym zakresie wśród pracowników sektora finansowego.
17.06.2013

PRM (Professional Risk Manager) jest międzynarodową kwalifikacją z zakresu zarządzania ryzykiem.

Dane podstawowe

Kwalifikacja PRM przyznawana jest przez powstałą w 2002 roku międzynarodową organizację PRMIA (Professional Risk Managers' International Association). Stowarzyszenie zrzesza obecnie ponad 70 tysięcy członków z niemal wszystkich krajów świata. Choć certyfikat PRM jest uznawany i rozpoznawalny na całym świecie, w Polsce w 2011 roku posiadały go zaledwie 83 osoby. 

Zakres

Aby otrzymać certyfikat PRM należy uzyskać pozytywny wynik z czterech egzaminów, obejmujących następujące bloki tematyczne:

Egzamin I – Finance Theory Financal instruments and Markets

Zagadnienia:

A. Financial Theory

 • Interest Rates and Time Value
 • Risk and Risk Aversion
 • Portfolio Mathematics
 • Capital Allocation
 • The CAPM and Multifactor Models
 • Basics of Capital Structure
 • The Term Structure of Interest Rates
 • Valuing Forward Contracts
 • Basic Principles of Option Pricing

B. Financial Instruments

 • General Characteristics of Bonds
 • The Analysis of Bonds
 • Futures and Forwards
 • Swaps
 • Vanilla Options
 • Credit Derivatives
 • Caps, Floors and Swaptions

C. Financial Markets

 • The Structure of Financial Markets
 • The Money Markets
 • Bond Markets
 • The Foreign Exchange Market
 • The Stock Market
 • The Futures Markets
 • The Structure of Commodities Markets
 • The Energy Markets

Czas trwania: 2 godziny
Typ: test jednokrotnego wyboru
Objętość: 36 pytań

Egzamin II – Mathematical Foundations of Risk Measurment

Zagadnienia:

A. Foundations

 • Symbols and Rules
 • Sequences and Series
 • Exponents and Logarithms
 • Equations and Inequalities
 • Functions and Graphs

B. Descriptive Statistics

 • Introduction
 • Data
 • The Moments of a Distribution
 • Measures of Location or Central Tendency – Averages
 • Measures of Dispersion
 • Bivariate Data

C. Calculus

 • Differential Calculus
 • Higher-Order Derivatives
 • Financial Applications of Second Derivatives
 • Differentiating a Function of More than One Variable
 • Integral Calculus
 • Optimisation

Czas trwania: 2 godziny
Typ: test jednokrotnego wyboru
Objętość: 24 pytania

Egzamin III – Risk Management Practices

Zagadnienia:

A. Market Risk

 • Market Risk Management
 • Introduction to Value-at-Risk Models
 • Advanced Value-at-Risk Models
 • Stress Testing including Enterprise-wide Stress Testing
 • Capital Allocation and Risk Adjusted Performance
 • Liquidity Risk

B. Credit Risk

 • Credit Risk Management
 • Foundations of Credit Risk Modelling
 • Credit Exposure
 • Default and Credit Migration
 • Portfolio Models of Credit Risk
 • Credit Risk Capital Allocation

C. Operational Risk and Other Risks

 • The Operational Risk Management Framework
 • Operational Risk Process Models
 • Operational Value-at-Risk
 • Information Risk
 • Systemic Risk

Czas trwania: 1,5 godziny
Typ: test jednokrotnego wyboru
Objętość: 36 pytań

Egzamin IV – Case Studies and Standards: Governance, Best Practies and Ethics

Zagadnienia:

A. Case Studies

Wszystkie mogące pojawić się na egzaminie Case Studies znajdują się na stronie internetowej organizacji PRMIA.

B. Standards: Governance, Best Practices, Ethics

 • PRMIA Bylaws
 • PRMIA Governance Principles
 • PRMIA Standards of Best Practice, Conduct and Ethics
 • Group of Thirty Derivatives Best Practices

Czas trwania: 1 godzina
Typ: test jednokrotnego wyboru
Objętość: 24 pytania

Egzamin przeprowadzany jest w języku angielskim.

Istnieje możliwość przystąpienia do każdego z egzaminów oddzielnie lub do wszystkich czterech jednego dnia. Ze względu na bardzo szeroki zakres wymaganego materiału, większość kandydatów decyduje się na przystępowanie do każdego egzaminu oddzielnie. 

Na świecie znajduje się ponad 5 tysięcy centrów egzaminacyjnych. W Polsce do egzaminu można przystępować między innymi w Warszawie, Łodzi, Bydgoszczy, Poznaniu i Wrocławiu.

W celu właściwego przygotowania się do egzaminów PRM można wziąć udział w kursie przygotowawczym, dołączyć do grupy samokształceniowej lub/i zakupić odpowiednie podręczniki na stronie internetowej organizacji: www.prmia.org. Cena wszystkich podręczników wynosi 295 dolarów za wydanie elektroniczne i 365 dolarów za wersję papierową. Szkolenia organizowane są przez firmę szkoleniową certyfikowaną przez organizację PRMIA. Każdy z kursów przygotowuje do jednego egzaminu, a koszt zapisania się na kurs wynosi ok. 5,5-6 tys. złotych.

Koszt przystąpienia do pojedynczego egzaminu wynosi 195 dolarów amerykańskich. Wysokość opłaty w przypadku przystąpienia do wszystkich części jednocześnie wynosi 500 dolarów.

Perspektywy rozwoju

Kwalifikacja PRM skierowana jest do wszystkich osób zajmujących się zarządzaniem ryzykiem, przede wszystkim w branży bankowo-ubezpieczeniowej, firmach doradczych oraz systemach informatycznych. Posiadacze certyfikatu PRM mogą zajmować między innymi stanowiska kontrolera i dyrektora finansowego. 

Opracowanie na podstawie Professional Risk Managers' International Association.

Stanowiska, które łatwiej osiągnąć