Trwa ładowanie. Prosimy o chwilę cierpliwości.

PRM (Professional Risk Manager)

W tym artykule znajdziesz informacje dotyczące kwalifikacji zawodowej PRM (Professional Risk Manager).
15.12.2021

PRM (Professional Risk Manager) jest międzynarodową kwalifikacją z zakresu zarządzania ryzykiem.

Dane podstawowe

Kwalifikacja PRM przyznawana jest przez powstałą w 2002 roku międzynarodową organizację PRMIA (Professional Risk Managers' International Association). 

Żeby otrzymać tytuł PRM, kandydaci muszą:

  • zdać wszystkie cztery egzaminy w okresie dwóch lat (obowiązują też zwolnienia), 
  • zdobyć co najmniej 60% punktów z każdego egzaminu.

Kandydaci mogą przystępować do egzaminów w dowolnej kolejności. Okres dwóch lat liczy się od daty pierwszego zdanego egzaminu PRM. Kandydaci mogą zdawać egzaminy przez okres dłuższy niż dwa lata, ale wszelkie egzaminy zdane ponad dwa lata w przeszłości będą musiały zostać powtórzone. Kandydaci mogą ponownie przystąpić do każdego niezaliczonego egzaminu, ale muszą odczekać 60 dni od daty niezaliczenia egzaminu.

Minimalne wymagania dotyczące doświadczenia obejmują:

  • Szkoła podyplomowa (tj. MBA, MSF, MQF itp.) lub aktualny posiadacz karty CFA,
  • Licencjat z 2-letnim stażem pracy w pełnym wymiarze godzin w branży usług finansowych (branżą regulacyjną lub ratingową) lub w dziale zarządzania ryzykiem dowolnej branży, 
  • 4 lata doświadczenia zawodowego w pełnym wymiarze godzin.  

Zakres

Wszystkie pytania są wielokrotnego wyboru. Pytania egzaminacyjne są losowo wybierane z bazy danych egzaminacyjnych, zgodnie z kolejnością programu nauczania i wagami. Egzaminy PRM przeprowadzane są wyłącznie w języku angielskim.

Lekturą obowiązkową do egzaminu jest podręcznik "Professional Risk Managers' Handbook: A Comprehensive Guide to Current Theory and Best Practices". 

Perspektywy rozwoju

Kwalifikacja PRM skierowana jest do wszystkich osób zajmujących się zarządzaniem ryzykiem, przede wszystkim w branży bankowo-ubezpieczeniowej, firmach doradczych oraz systemach informatycznych. Posiadacze certyfikatu PRM mogą zajmować między innymi stanowiska kontrolera i dyrektora finansowego. 

Opracowanie na podstawie Professional Risk Managers' International Association.