Trwa ładowanie. Prosimy o chwilę cierpliwości.

Rzeczoznawca majątkowy

W tym artykule znajdziesz informacje dotyczące kwalifikacji zawodowej Rzeczoznawca majątkowy.
Kategoria: Administracja
12.01.2022

Rzeczoznawca majątkowy to kwalifikacja nadająca osobie fizycznej uprawnienia w zakresie szacowania nieruchomości.

Dane podstawowe

Rzeczoznawca majątkowy to osoba, która zajmuje się określaniem wartości nieruchomości. Tytuł "rzeczoznawca majątkowy" podlega ochronie prawnej. Dostęp do wykonywania tego zawodu reguluje ustawa o gospodarce nieruchomościami. Aby móc wyceniać nieruchomości trzeba najpierw uzyskać specjalne uprawnienia nadawane przez Ministra Rozwoju i Technologii. 

Zakres

Aby uzyskać tytuł rzeczoznawcy majątkowego należy spełnić kilka istotnych warunków:

  • mieć pełną zdolność do czynności prawnych i nie być osobą karaną za przestępstwo: skarbowe, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wymiarowi sprawiedliwości,przeciwko wiarygodności dokumentów, przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi,
  • posiadać wyższe wykształcenie,
  • ukończyć studia podyplomowe w zakresie wyceny nieruchomości,
  • odbyć praktykę w zakresie wyceny nieruchomości lub posiadać doświadczenie zawodowe na stanowisku związanym z wyceną nieruchomości,
  • przejść z wynikiem pozytywnym postępowanie kwalifikacyjne, w tym zdać egzamin.

Czas trwania

Postępowanie kwalifikacyjne dla kandydatów na rzeczoznawców majątkowych składa się z dwóch egzaminów – pisemnego oraz ustnego.

Egzamin pisemny składa się z 90 pytań testowych. 

Perspektywy rozwoju

Niewątpliwie zawód rzeczoznawcy majątkowego należy do najbardziej prestiżowych spośród tzw. zawodów nieruchomościowych. Osoby posiadające tę kwalifikację zazwyczaj pracują w kancelariach rzeczoznawców majątkowych lub zakładają własne firmy doradcze.

Kwalifikacja jest również mile widziana w bankach, w dziale zajmującym się nieruchomościami lub kredytami hipotecznymi.