Trwa ładowanie. Prosimy o chwilę cierpliwości.

Stosowanie zasad cyberbezpieczeństwa przez pracowników instytucji finansowych

W tym tekście znajdziesz informacje dotyczące nowego Standardu Kwalifikacyjnego – Stosowanie zasad cyberbezpieczeństwa przez pracowników instytucji finansowych.
Kategoria: Finanse/Bankowość
08.12.2021

Kwalifikacja "Stosowanie zasad cyberbezpieczeństwa przez pracowników instytucji finansowych" jest skierowana do każdego pracownika instytucji finansowej oraz infrastruktury finansowej, tzn. banku, ubezpieczyciela czy agenta rozliczeniowego, którzy mają kontakt z technologiami cyfrowymi, mogącymi stwarzać cyberzagrożenie w środowisku własnym pracy oraz dla klientów. Kwalifikacja odpowiada także na potrzeby pracowników firm i instytucji infrastruktury sektora finansowego, takich jak Krajowa Izba Rozliczeniowa, Biuro Informacji Kredytowej, firmy-outsourcerzy banków, pracownicy pośredników finansowych i agregatorów płatności i innych. Kwalifikacja może być także użyteczna dla pracowników, mających kontakt z reklamacjami i zgłoszeniami klientów, których działania mogą być narażone na cyberzagrożenia.

Zakres

Wymogiem egzaminacyjnym jest zdanie egzaminu w formie testu pisemnego oraz mini-symulacji komputerowych (zadań praktycznych) na podstawie opisu wymogów Standardu z zakresu cyberbezpieczeństwa, które są dostępne na stronie Związku Banków Polskich. Poszczególne zagadnienia mogą być pogłębiane lub uzupełniane na podstawie dostępnej na rynku innej literatury i źródeł internetowych.

Egzamin składa się z części pisemnej (test) i praktycznej (mini-symulacje komputerowe z możliwością pytania ustnego). Osoba zdająca, która uzyskała wynik pozytywny w części pisemnej egzaminu, zostaje dopuszczona do części praktycznej egzaminu. Egzamin pisemny składa się z 50 pytań (test jednokrotnego wyboru). W części pisemnej egzaminu osoba zdająca musi uzyskać minimum 75% wszystkich poprawnych odpowiedzi, tzn. 38 punktów.

W części praktycznej egzaminu zdający musi wykonać zadania praktyczne (mini-symulacje komputerowe). Wymogi merytoryczne egzaminu zostały opisane w Standardzie Kwalifikacyjnym z zakresu „Stosowania zasad cyberbezpieczeństwa”, opublikowanym na stronie internetowej Związku Banków Polskich.

Dla zainteresowanego banku, innej instytucji finansowej czy studentów lub absolwentów uczelni wyższych jest możliwość przeprowadzenia egzaminu z zakresu cyberbezpieczeństwa w dogodnym miejscu na terenie całego kraju. W tym celu wymagane jest zgłoszenie przeprowadzenia egzaminu do Sekretariatu Systemu Standardów ZBP pod adresem e-mail: standardy@zbp.pl. 

Perspektywy rozwoju

Osoba posiadająca kwalifikację "Stosowanie zasad cyberbezpieczeństwa przez pracowników instytucji finansowych", posiadając równocześnie wykształcenie kierunkowe związane z obszarem bankowości i finansów, może pracować w banku, bądź innej instytucji finansowej, a także instytucjach i firmach infrastruktury sektora finansowego, takich jak Krajowa Izba Rozliczeniowa, Biuro Informacji Kredytowej, firmy-outsourcerzy banków. Może też aplikować na stanowiska związane z bezpośrednią obsługą klienta, przyjmowaniem zgłoszeń klientów, a także wszędzie tam, gdzie jednym z zadań jest edukowanie klientów w zakresie podstaw cyberbezpieczeństwa: uświadamianie o zagrożeniach wynikających z funkcjonowania w cyberprzestrzeni oraz propagowanie zasady bezpiecznego korzystania z urządzeń i systemów teleinformatycznych.

Uzyskanie certyfikatu daje szansę na pracę w obszarze, który uchodzi za perspektywiczny. Obecnie brakuje wykwalifikowanej kadry w dziedzinie cyberbezpieczeństwa. Certyfikat daje możliwość dalszego rozwoju w ciekawym obszarze i modeluje przyszłość pracowników, którzy, być może, zwiążą swoją karierę z tą dziedziną działalności. Uzyskanie certyfikatu jest tylko początkiem drogi. Konieczne jest stałe podnoszenie wiedzy poprzez samodzielne poszukiwanie informacji oraz uczestnictwo w wyspecjalizowanych szkoleniach. Kwalifikacja daje także szansę na pracę w środowisku eksperckim skupiającym specjalistów z różnych dziedzin. Certyfikat pozwala na wejście w bardzo ciekawy, zmienny i intrygujący świat.

Źródło: Związek Banków Polskich.

Stanowiska, które łatwiej osiągnąć