Trwa ładowanie. Prosimy o chwilę cierpliwości.

Stosowanie zasad cyberbezpieczeństwa przez pracowników instytucji finansowych

W tym tekście znajdziesz informacje dotyczące nowego Standardu Kwalifikacyjnego – Stosowanie zasad cyberbezpieczeństwa przez pracowników instytucji finansowych.
Kategoria: Finanse/Bankowość
13.07.2020

Kwalifikacja "Stosowanie zasad cyberbezpieczeństwa przez pracowników instytucji finansowych" jest skierowana do każdego pracownika instytucji finansowej oraz infrastruktury finansowej, tzn. banku, ubezpieczyciela czy agenta rozliczeniowego, którzy mają kontakt z technologiami cyfrowymi, mogącymi stwarzać cyberzagrożenie w środowisku własnym pracy oraz dla klientów. Kwalifikacja odpowiada także na potrzeby pracowników firm i instytucji infrastruktury sektora finansowego, takich jak Krajowa Izba Rozliczeniowa, Biuro Informacji Kredytowej, firmy-outsourcerzy banków, pracownicy pośredników finansowych i agregatorów płatności i innych. Kwalifikacja może być także użyteczna dla pracowników, mających kontakt z reklamacjami i zgłoszeniami klientów, których działania mogą być narażone na cyberzagrożenia.

Dane podstawowe

Orientacyjny nakład pracy potrzebny do uzyskania kwalifikacji wynosi 35 godzin (1 godzina dydaktyczna = 60 minut).

Do egzaminu można przygotowywać się samodzielnie w trybie eksternistycznym. Rekomendowany jest kurs e-learning Warszawskiego Instytutu Bankowości, przygotowujący do zdania egzaminu. 

Egzamin może zostać przeprowadzony na zamówienie zainteresowanej instytucji finansowej na terenie całego kraju dla grupy swoich pracowników (po szkoleniu lub eksternistycznie). Egzamin jest jednym z wymogów uzyskania stopnia zawodowego "Stosowanie zasad cyberbezpieczeństwa przez pracowników instytucji finansowych", potwierdzonego Certyfikatem ZBP, sygnowanym wspólnie przez ZBP i WIB. 

Dokument potwierdzający nadanie kwalifikacji jest ważny przez 3 lata. Przedłużenie ważności kwalifikacji następuje na podstawie potwierdzenia przez pracodawcę osoby posiadającej kwalifikację, że posiada zaktualizowane efekty uczenia się. 

Instytucją upoważnioną do przeprowadzenia egzaminu zgodnie z zasadami Systemu Standardów ZBP, z wykorzystaniem zasad Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji jest Związek Banków Polskich. 

Zgłoszenia na egzamin i kwestie organizacyjne, w tym opłaty egzaminacyjne od uczestników, prowadzi Warszawski Instytut Bankowości, jako instytucja organizująca egzamin.

Zakres

Wymogiem egzaminacyjnym jest zdanie egzaminu w formie testu pisemnego oraz mini-symulacji komputerowych (zadań praktycznych) na podstawie opisu wymogów Standardu z zakresu cyberbezpieczeństwa, które są dostępne na stronie Związku Banków Polskich. Poszczególne zagadnienia mogą być pogłębiane lub uzupełniane na podstawie dostępnej na rynku innej literatury i źródeł internetowych.

Perspektywy rozwoju

Osoba posiadająca kwalifikację "Stosowanie zasad cyberbezpieczeństwa przez pracowników instytucji finansowych", posiadając równocześnie wykształcenie kierunkowe związane z obszarem bankowości i finansów, może pracować w banku, bądź innej instytucji finansowej, a także instytucjach i firmach infrastruktury sektora finansowego, takich jak Krajowa Izba Rozliczeniowa, Biuro Informacji Kredytowej, firmy-outsourcerzy banków. Może też aplikować na stanowiska związane z bezpośrednią obsługą klienta, przyjmowaniem zgłoszeń klientów, a także wszędzie tam, gdzie jednym z zadań jest edukowanie klientów w zakresie podstaw cyberbezpieczeństwa: uświadamianie o zagrożeniach wynikających z funkcjonowania w cyberprzestrzeni oraz propagowanie zasady bezpiecznego korzystania z urządzeń i systemów teleinformatycznych.

Źródło: Związek Banków Polskich.

Stanowiska, które łatwiej osiągnąć