Temat tygodnia
Kto powinien zainteresować się karierą w dziale FP&A?
Partner serwisu
EY
Rozwiń
 
A Ty jakie masz plany
na jesień?
Zdobądź doświadczenie w prestiżowych konkursach dla studentów organizowanych przez EY.
Chcę się sprawdzić w wyzwaniu
na styku prawa i ekonomii.
Chcę wejść do świata wielkich transakcji.
KarierawFinansach.pl jest patronem medialnym obu konkursów.
 
A Ty jakie masz plany
na jesień?
Zdobądź doświadczenie w prestiżowych konkursach dla studentów organizowanych przez EY.
Chcę się sprawdzić w wyzwaniu
na styku prawa i ekonomii.
Chcę wejść do świata wielkich transakcji.
KarierawFinansach.pl jest patronem medialnym obu konkursów.
Trwa ładowanie. Prosimy o chwilę cierpliwości.

Aktuariusz

W poniższym artykule prezentujemy sylwetkę aktuariusza. Poznaj zakres obowiązków, zadania i profil osoby pracującej na tym stanowisku, a także dowiedz się, ile zarabia aktuariusz.
Branża: Ubezpieczenia
28.06.2013

Przejdź do pełnej listy opisów stanowisk w finansach »

Zgodnie z prawem każdy zakład ubezpieczeń ma obowiązek powołania aktuariusza. W przypadku ubezpieczeń na życie aktuariusz jest odpowiedzialny za kalkulację rezerw techniczno-ubezpieczeniowych, zaś w przypadku ubezpieczeń majątkowych i osobowych jest potrzebna obowiązkowo jego opinia zamieszczona w sprawozdaniu rocznym. W rzeczywistości firmy ubezpieczeniowe zatrudniają więcej niż jednego aktuariusza. Ci wysoko wykwalifikowani specjaliści tworzą zespół zarządzany przez głównego aktuariusza.

Zobacz oferty pracy w ubezpieczeniach »


 

Zakres obowiązków

  • ustalanie wartości rezerw techniczno-ubezpieczeniowych oraz opiniowanie sprawozdania rocznego
  • kalkulacja ryzyka: ubezpieczeniowego, rynkowego, kredytowego i operacyjnego
  • sporządzanie rocznego raportu o stanie portfela ubezpieczeń i reasekuracji
  • ustalanie wartości składników zaliczanych do środków własnych
  • kontrolowanie aktywów stanowiących pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych
  • wyliczanie marginesu wypłacalności
  • taryfikacja składek
  • pomocnicze analizy aktuarialne: analiza zyskowności produktów ubezpieczeniowych, analiza rezygnacji, analiza wymieralności itp.
  • wycena i opracowywanie prognoz finansowych portfeli ubezpieczeniowych

Profil

Zawód aktuariusza może wykonywać osoba, która zdała egzamin aktuarialny przed Komisją Nadzoru Finansowego i została wpisana do rejestru aktuariuszy. Zawód aktuariusza jest wciąż elitarny – w rejestrze prowadzonym przez KNF widnieje niespełna 300 nazwisk. Oprócz pozytywnie zaliczonego egzaminu kandydat na aktuariusza powinien mieć pełną zdolność do czynności prawnych, miejsce zamieszkania na terytorium Polski, wykształcenie wyższe oraz nie może być osobą karaną. Kandydaci na aktuariusza powinni mieć wybitne umiejętności analityczne oraz być ekspertami w obszarze matematyki finansowej.


 

Wynagrodzenie

Całkowite miesięczne wynagrodzenie brutto na stanowisku aktuariusza i głównego aktuariusza

Stanowisko Dolny kw. Mediana Górny kw.
Główny aktuariusz 20 600 zł 24 900 zł 28 700 zł
Aktuariusz 8 500 zł 13 200 zł 16 200 zł
Średni udział premii   8%  

Źródło: Goldman Recruitment Salary Survey 2015

Zobacz oferty pracy dla aktuariuszy » 


 

Perspektywy rozwoju

Aktuariusz ma szansę objąć stanowisko głównego aktuariusza w towarzystwie ubezpieczeniowym oraz może mu zostać powierzona funkcja członka zarządu. Aktuariusz może również kontynuować karierę poza branżą ubezpieczeniową wszędzie tam, gdzie znaczenie ma ocena ryzyka finansowego, czyli w takich instytucjach, jak banki, fundusze inwestycyjne oraz firmy doradcze i audytorskie.

 
 

Aktuariusz w organizacji

Przełożeni Podwładni
Prezes zarządu Specjalista ds. aktuarialnych
Główny aktuariusz  

Opracowanie na podstawie Goldman Recruitment Salary Survey 2015