Trwa ładowanie. Prosimy o chwilę cierpliwości.

Compliance Analyst

W poniższym artykule prezentujemy sylwetkę Compliance Analyst. Poznaj zakres obowiązków, zadania i profil osoby pracującej na tym stanowisku.
Branża: Księgowość funduszy
16.03.2014

Compliance Analyst uczestniczy w działaniach mających na celu minimalizowanie ryzyka inwestycyjnego, finansowego i prawnego, które są związane z działaniami macierzystej firmy i jej klientów. Monitoruje sytuację na rynkach, zmiany gospodarcze i prawne, pozyskując w ten sposób dane i poddając je analizie. Przygotowuje raporty i rekomendacje, które są uwzględniane przez działy inwestycji funduszy nie tylko przy inwestycjach, ale także przy tworzeniu procedur wewnętrznych, polityki działania oraz strategii długoterminowych. Zakres monitorowanych obszarów rynku różni się w zależności od pola działania zatrudniającej go instytucji.

Zakres obowiązków

  • pozyskiwanie i zarządzanie informacjami istotnymi z punktu widzenia unikania ryzyka inwestycyjnego, finansowego i prawnego oraz konfliktów interesów klientów i pracodawcy,
  • monitoring klientów i zleceń pod kątem utrzymania wysokich standardów wiarygodności i reputacji firmy,
  • uzyskiwanie akceptacji zarządu dla zgodności polityki compliance z uregulowaniami prawnymi,
  • współpraca z zespołami ds. zarządzania ryzykiem w innych oddziałach firmy i krajach w zakresie wymiany i archiwizacji danych, zamykania okresów finansowych i przygotowania raportów okresowych. 

Profil

Kandydaci na stanowisko Compliance Analyst powinni mieć doświadczenie w pozyskiwaniu, przetwarzaniu i zarządzaniu danymi z obszaru compliance/risk management (najlepiej minimum 2 lata). Najbardziej pożądane na tym stanowisku jest wykształcenie z obszaru prawa, ekonomii, finansów lub innych nauk ścisłych. Wymagana jest również biegła znajomość języka angielskiego oraz - dodatkowo - jeszcze jednego języka obcego. Idealny kandydat powinien wykazywać się dokładnością i dbałością o szczegóły. Wskazane są zdolności analitycznego myślenia oraz umiejętność pracy pod presją czasu.

Perspektywy rozwoju

Osoby zatrudnione na stanowisku Compliance Analyst oraz Senior Compliance Analyst mogą w przyszłości stać się najważniejszymi osobami w działach inwestycji – np. managerami ds. inwestycji. Część z nich kontynuuje karierę zajmując stanowiska, takie jak dyrektor działu zarządzania ryzykiem lub szef departamentu bezpieczeństwa. Pracują też jako managerowie działów analiz.