Trwa ładowanie. Prosimy o chwilę cierpliwości.

Credit Risk Analyst (Analityk ryzyka kredytowego)

W poniższym artykule prezentujemy sylwetkę Credit Risk Analyst (Analityka ryzyka kredytowego). Poznaj zakres obowiązków, zadania i profil osoby pracującej na tym stanowisku.
Branża: Księgowość funduszy
16.03.2014

Credit Risk Analyst zajmuje się szeroko pojętą analizą ryzyka kredytowego związanego z finansowaniem przedsięwzięć inwestycyjnych oraz z zarabianiem przez fundusze na operacjach kredytowych. Credit Risk Analyst przygotowuje ratingi i raporty oraz przekazuje rekomendacje na temat pożądanej w danych warunkach struktury kredytów oraz polityki kredytowej.

Zakres obowiązków

  • analiza ryzyka kredytowego dla transakcji i podmiotów rynku, opracowywanie ratingów kredytowych dla podmiotów,
  • monitorowanie rynku, zmian regulacji, polityki i gospodarki oraz ich wpływu na ocenę ryzyka kredytowego i wiarygodności kontrahentów,
  • współpraca z działami prawnymi, której celem jest uzyskanie pewności, że zidentyfikowane ryzyko kredytowe zostało uwzględnione w dokumentacji prawnej transakcji i przy  ustalaniu warunków kredytowych,
  • współpraca z działami kontroli ryzyka kredytowego i osobami na stanowisku Risk Analyst, której celem jest uzyskanie pewności, że zidentyfikowane ryzyko zostało odzwierciedlone w systemach do zarządzania ryzykiem,
  • dostarczanie managerom ds. ryzyka raportów z danymi i rekomendacjami,
  • doradzanie managerom ds. ryzyka w zakresie polityki kredytowej,
  • analiza przypadków naruszenia polityki kredytowej. 

Profil

Aby rozpocząć pracę na stanowisku Credit Risk Analyst, należy posiadać wykształcenie wyższe o profilu ekonomicznym lub pokrewnym, umiejętności analityczne, znajomość funkcjonowania rynków finansowych, dokładność, skrupulatność, umiejętność wiązania faktów i formułowania wniosków oraz zaleceń.

Perspektywy rozwoju

Credit Risk Analyst może awansowac na stanowisko Credit Risk Manager (kierownika zespołu oceny kredytowej) lub  Director of  Risk Department/Chief Risk Officer (dyrektora działu zarządzania ryzykiem). Często osoby z tego stanowiska przechodzą też do analizowania ryzyka inwestycyjnego i kontynuują karierę jako Equity Analyst, awansując z czasem na pozycję Chief Investment Officer.

Wynagrodzenie