Trwa ładowanie. Prosimy o chwilę cierpliwości.

Dealer walutowy

W poniższym artykule prezentujemy sylwetkę dealera walutowego. Poznaj zakres obowiązków, zadania i profil osoby pracującej na tym stanowisku.

Dealer walutowy zajmuje się transakcjami na rynku pieniężnym. Do jego głównych zadań należy obrót walutami i papierami wartościowymi.  Jego celem jest wypracowywanie w wyniku transakcji zysków na rzecz zatrudniającej go instytucji finansowej. Dealerzy są zatrudniani głównie przez banki, ale także przez biura maklerskie i towarzystwa ubezpieczeniowe (ich zakres obowiązków różni się wtedy nieco ze względu na to, że są to niebankowe instytucje finansowe).

Zakres obowiązków

  • przeprowadzanie transakcji kupna i sprzedaży na rynku walut i papierów wartościowych
  • przyjmowanie depozytów na rynku międzybankowym
  • inwestowanie wolnych środków instytucji finansowej
  • współpraca z działem sprzedaży instytucji finansowej w zakresie współpracy z klientami na rynku walutowym.

Profil

Kandydat na dealera walutowego powinien znać zasady funkcjonowania rynku walutowo-pieniężnego. Konieczna jest umiejętność pracy pod presją czasu, wysoka odporność na stres i zdolność do wykonywania wielu zadań jednocześnie. Bardzo ważna jest biegła znajomość języka angielskiego, ze szczególnym naciskiem na słownictwo specjalistyczne, a istotnym atutem jest znajomość drugiego języka obcego.

Perspektywy rozwoju

Awans dealera ma często charakter poziomy, np. na dealera korporacyjnego lub dealera odpowiedzialnego za współpracę z klientami strategicznymi. Dealerzy szkolą się i zostają maklerami papierów wartościowych (licencja maklera pozwala im też zdobywać lepsze stanowiska jako dealer obsługujący ważnych klientów). Część dealerów wybiera ścieżkę menedżerską przechodząc na pozycje kierownicze w departamencie skarbu (m.in. szefa zespołu dealerów).