Trwa ładowanie. Prosimy o chwilę cierpliwości.

Equity Trader

W poniższym artykule prezentujemy sylwetkę Equity Tradera. Poznaj zakres obowiązków, zadania i profil osoby pracującej na tym stanowisku.

Equity Trader zajmuje się prowadzeniem transakcji, najczęściej spekulacyjnych, na instrumentach finansowych na światowych giełdach. W jego pracy dominują transakcje krótkoterminowe. Traderzy często działają na własny rachunek, ale zatrudniają ich także domy maklerskie oraz fundusze inwestycyjne. Praca Equity Tradera odbywa się zwykle przy pomocy elektronicznych platform tradingowych. Trading staje się coraz łatwiej dostępny, a współczesny charakter prowadzenia transakcji daje wiele możliwości znalezienia pracy za granicą.

Zakres obowiązków

  • handel i spekulacja na giełdach papierów wartościowych oraz giełdach towarowych i pieniężnych,
  • tworzenie strategii zarządzania portfelem własnym lub klientów,
  • stały i dokładny monitoring sytuacji na rynkach finansowych.

Profil

Equity Trader musi mieć szeroką wiedzę na temat funkcjonowania światowych rynków papierów wartościowych i giełd oraz typów i specyfiki poszczególnych instrumentów finansowych. Musi umieć analizować i wyciągać wnioski oraz działać pod presją czasu i prezentować wysoką odporność na stres. Equity Trader powinien być osobą silnie zorientowaną na osiąganie wyników finansowych w krótkiej perspektywie czasu.

Perspektywy rozwoju

W ramach instytucji Equity Trader może awansować na stanowisko Senior Equity Trader, którego zadaniem jest nie tylko prowadzenie trading, ale także większe skupienie uwagi na analizowaniu informacji, wspieraniu Traderów i na kontaktach z klientami. Trading to krok w kierunku kariery dealera walutowego, maklera papierów wartościowych, maklera giełd towarowych lub doradcy inwestycyjnego.