Trwa ładowanie. Prosimy o chwilę cierpliwości.

Leader zespołu Transfer Agency (Transfer Agency Manager)

W poniższym artykule prezentujemy sylwetkę Tranfer Agency Managera (lidera zespołu Transfer Agency). Poznaj zakres obowiązków, zadania i profil osoby pracującej na tym stanowisku.
Branża: Księgowość funduszy
20.03.2014

Transfer Agency Manager/Lider zespołu (zazwyczaj w podmiotach zajmujących się księgowością funduszy stanowisko Transfer Agency Manager jest tożsame ze stanowiskiem Transfer Agency Leader, czyli właśnie lidera zespołu) pracujący dla podmiotu pełniącego rolę agenta transferowego (agenta rozliczeniowego) koordynuje pracę w firmie świadczącej usługi księgowe na zasadach outsourcingu dla towarzystw funduszy inwestycyjnych.

Agent transferowy obsługuje rozliczenia klientów funduszy, prowadząc rejestr uczestników funduszy inwestycyjnych. Rejestr obejmuje zapisy księgowe związane z uczestnictwem i zawiera dane o transakcjach, takie jak daty, liczby i ceny nabycia jednostek funduszy, poniesione opłaty i informacje o opodatkowaniu. Agent transferowy zajmuje się przeliczaniem wpłacanych przez klientów środków na jednostki uczestnictwa, przelicza odkupywane oraz zbywane jednostki, przyjmuje pełnomocnictwa i prowadzi aktualizację bazy danych. Agent transferowy może obsługiwać też towarzystwa ubezpieczeniowe oraz towarzystwa emerytalne. Klienci zlecają czasem agentom transferowym także obsługę informacyjną funduszy, rozliczenia podatkowe, wyceny oraz obsługę informatyczną rozliczeń.

Zakres obowiązków

  • nadzorowanie prawidłowości w przebiegu realizowanych przez zespół codziennych operacji związanych z prowadzeniem rejestru uczestników funduszy,
  • zarządzanie zespołem i szkolenie pracowników,
  • zapewnienie terminowości realizacji projektów,
  • sporządzanie raportów z pracy działu. 

Profil

Aby rozpocząć pracę na stanowisku Transfer Agency Manager/Transfer Agency Leader, należy posiadać ukończone studia wyższe w zakresie finansów, rachunkowości lub ekonomii, bardzo dobrą znajomość języka angielskiego oraz - dodatkowo - drugiego języka obcego, wiedzę na temat funkcjonowania systemów informatycznych wspierających działanie departamentów finansowych, kompetencje menedżerskie konieczne do zarządzania zespołem pracowników i wysokie kompetencje komunikacyjne.

Perspektywy rozwoju

Transfer Agency Manager/Transfer Agency Leader, który chce kontynuować karierę w tego typu podmiotach, może objąć stanowisko Senior Transfer Agency Manager lub w ramach awansu poziomego zająć pozycję Transfer Agency Project Manager, która wiąże się z zarządzaniem całością obsługi konkretnego klienta lub grupy klientów.