Trwa ładowanie. Prosimy o chwilę cierpliwości.

Makler giełd towarowych

W poniższym artykule prezentujemy sylwetkę maklera giełd towarowych. Poznaj zakres obowiązków, zadania i profil osoby pracującej na tym stanowisku.

Maklerzy giełd towarowych są zatrudniani przez członków giełd towarowych, którymi są zarówno spółki i holdingi branżowe jak i domy maklerskie i brokerskie. Do głównych zadań maklerów giełd towarowych należy prowadzenie transakcji kupna i sprzedaży towarów oraz instrumentów pochodnych, negocjowanie kontraktów, komunikacja z klientami i przygotowywanie rekomendacji dla klientów oraz analiz rynkowych. Na polskich giełdach towarowych bardzo duży odsetek transakcji na stanowią operacje gotówkowe z realnym przemieszczeniem kupowanych i sprzedawanych dóbr, toteż maklerzy w mniejszym stopniu pracują z instrumentami pochodnymi.

Zakres obowiązków

  • obsługa transakcji gotówkowych zakupu i sprzedaży towarów, prowadzonych przez członków giełdy i ich klientów,
  • obrót instrumentami pochodnymi  (np. kontrakty terminowe, opcje, swap),
  • negocjowanie porozumień transakcyjnych,
  • sporządzanie analiz rynkowych i przygotowywanie strategii operacji handlowych,
  • uczestniczenie w przygotowaniu i bieżącej aktualizacji dokumentów związanych z uczestnictwem w giełdach i platformach.

Profil

Aby zostać maklerem giełd towarowych trzeba dysponować wiedzą z zakresu rachunkowości finansowej i matematyki finansowej, znać dobrze zagadnienia funkcjonowania giełdy towarowej w Polsce oraz rynku terminowego. Konieczna jest też znajomość reguł działania na rynku, którego dotyczyć będą transakcje (np. energia elektryczna, produkty spożywcze, paliwa) oraz aktualnych wydarzeń. Od kandydatów na maklerów giełd towarowych wymaga się umiejętności racjonalnego wnioskowania, podejmowania decyzji, zdolności do działania pod presją czasu i ryzyka. Ważne w tej pracy są też wysokie kompetencje komunikacyjne i negocjacyjne.

Makler giełd towarowych jest zawodem regulowanym. Aby zostać wpisanym na listę maklerów giełd towarowych należy spełniać wymogi Ustawy z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych, w tym m.in. zdać egzamin organizowany przez Komisję Nadzoru Finansowego. Lista maklerów giełd towarowych w Polsce na dzień 20 grudnia 2013 roku liczyła 316 osób.

Perspektywy rozwoju

Maklerzy giełd towarowych często decydują się na karierę eksperta rynku, na którym przeprowadzali transakcje. Jeśli zmieniają stanowisko w ramach organizacji, która jest uczestnikiem giełdy towarowej, obejmują na dalszych etapach kariery takie stanowiska, jak np. specjalista/ekspert ds. analiz rynkowych, dyrektor działu analiz rynkowych, ekspert ds. inwestycji. Mogą też z powodzeniem rozwijać karierę jako licencjonowany doradca inwestycyjny.  Z uwagi na ogromną często wiedzę na temat uwarunkowań działania spółek w danej branży i sytuacji prawnej oraz znajomość trendów zostają członkami zarządu i doradcami zarządu.