Trwa ładowanie. Prosimy o chwilę cierpliwości.

Makler papierów wartościowych

W poniższym artykule prezentujemy sylwetkę maklera papierów wartościowych. Poznaj zakres obowiązków, zadania i profil osoby pracującej na tym stanowisku.

Do głównych zadań maklera papierów wartościowych należy przekazywanie na giełdę zleceń domów maklerskich oraz klientów. Specyfika pracy maklera zależy od tego czy zatrudniony jest on na giełdzie czy pracuje w biurze instytucji będącej członkiem giełdy (np. biura maklerskiej, banki inwestycyjne i domy inwestycyjne). Maklerzy pracujący na giełdzie kontrolują pracę maklerów działających w biurach, którzy przekazują do nich zlecenia. Maklerzy pracujący w biurach mają kontakt z klientami i zajmują się opieką nad zleceniem do momentu przekazania go na giełdę. Weryfikują zdolność finansową klienta do przeprowadzenia transakcji, a jeśli mają na to zezwolenie, mogą też doradzać w sprawie inwestycji.

Zakres obowiązków

Makler zatrudniony w biurze członka giełdy:

  • opieka nad rachunkami inwestycyjnymi klientów: otwieranie i zamykanie rachunków, przyjmowanie dyspozycji i zleceń,
  • kontrola składanych przez klientów zleceń pod względem formalnym i ilościowym, a także merytorycznym,
  • przekazywanie zleceń do maklerów pracujących na giełdzie,
  • rozliczanie transakcji,
  • informowanie klientów o aktualnej sytuacji rynkowej, w przypadku posiadania uprawnień do wykonywania czynności doradztwa inwestycyjnego, także doradzanie,
  • obsługa ofert publicznych.

Makler zatrudniony na giełdzie:

  • przekazywanie zleceń nadchodzących z biura (biura maklerskiego, banku lub domu inwestycyjnego) do realizacji na giełdzie (i wprowadzanie ich do systemu giełdy),
  • weryfikacja poprawności zleceń i pracy maklerów zatrudnionych w biurze członka giełdy,
  • przygotowywanie analiz giełdowych oraz rekomendacji.

Profil

Kandydat na maklera papierów wartościowych musi zdać egzamin organizowany przez Komisję Nadzoru Finansowego, aby zostać wpisanym na listę maklerów. Nie może być winnym przestępstwa skarbowego, przestępstwa przeciwko wiarygodności dokumentów, mieniu, obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi. Idealny kandydat na maklera powinien mieć wykształcenie wyższe z zakresu bankowości i finansów. Cechy profilu psychologicznego to m.in.: wysoka odporność na stres, umiejętność działania pod presją czasu oraz skrupulatność i dokładność. W zdobyciu pracy jako makler pomocna może być, odbyta jeszcze podczas studiów, praktyka w domu maklerskim.

Perspektywy rozwoju

Maklerzy papierów wartościowych zostają często doradcami inwestycyjnymi lub obejmują stanowiska zarządcze w towarzystwach funduszy inwestycyjnych (np. jako dyrektorzy departamentów, zarządzający portfelem akcji lub ich zastępcy). Byli maklerzy zajmują się też zaawansowanymi analizami rynków zdobywając takie tytuły jak Chartered Financial Analyst (CFA) lub Certified International Investment Analyst (CIIA). Czasem ich kariera rozwija się w kierunku zarządzania ryzykiem, po uzyskaniu takich certyfikatów jak PRM (Professional Risk Manager).