Trwa ładowanie. Prosimy o chwilę cierpliwości.

Prawnik rynku kapitałowego

W poniższym artykule prezentujemy sylwetkę prawnika rynku kapitałowego. Poznaj zakres obowiązków, zadania i profil osoby pracującej na tym stanowisku.
12.02.2014

Prawnicy zajmujący się doradztwem w działaniach na rynku kapitałowym doradzają klientom zarówno w zakresie spełniania wymogów związanych z pozyskiwaniem kapitału od inwestorów jak i fuzjami oraz przejęciami. Bardzo ważnym zadaniem jest stała kontrola właściwego wykonywania przez spółki obowiązków informacyjnych (w tym także szkolenie pracowników odpowiedzialnych w firmie za te działania). Prawnicy rynku kapitałowego wspierają klientów także w negocjacjach z inwestorami, dbając o prawne zabezpieczenie interesów kontrahentów oraz reprezentują ich w postępowaniach przed instytucjami kontrolującymi funkcjonowanie rynku kapitałowego. 

Zakres obowiązków

  • doradztwo prawne w procesach pozyskiwania kapitału od inwestorów,
  • doradzanie w sprawach fuzji, przejęć i restrukturyzacji spółek,
  • nadzór prawny nad przygotowywaniem emisji papierów wartościowych,
  • doradztwo przy IPO w zakresie postępowania przed instytucjami nadzorującymi dopuszczenie do obrotu giełdowego,
  • weryfikacja prawna biznes planów, memorandów inwestycyjnych i dokumentów ofertowych,
  • opieka prawna nad przygotowywaniem dokumentów informacyjnych dla inwestorów zewnętrznych zgodnie z wymogami regulacji Giełdy Papierów Wartościowych,
  • reprezentacja spółki przed Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych, Giełdą Papierów Wartościowych w Warszawie oraz Komisją Nadzoru Finansowego,
  • doradztwo w procesie wycofania papierów wartościowych spółek publicznych z obrotu giełdowego.

Profil

Kandydaci muszą odznaczać się ponadprzeciętną wiedzą z zakresu regulacji prawnych rynku kapitałowego, ze szczególnym naciskiem na publiczny obrót papierami wartościowymi. Wymagana jest od nich znajomość procesu przygotowywania spółki do emisji papierów wartościowych oraz zdolność do kompleksowej analizy sytuacji prawnej spółek, co jest istotne dla radzenia sobie z projektami restrukturyzacji, projektami IPO oraz z zadaniami w ramach wyceny spółek. Idealny kandydat to prawnik z wiedzą z zakresu finansów i ekonomii.

Perspektywy rozwoju

Prawnicy zajmujący się rynkami kapitałowymi obejmują często w instytucjach finansowych pozycje radców prawnych, np. w centrach operacji kapitałowych banków i w towarzystwach funduszy inwestycyjnych. W toku poszerzania wiedzy i nabywania doświadczenia zostają też wspólnikami w kancelariach prawnych, odpowiedzialnymi za zagadnienia kapitałowe.