Trwa ładowanie. Prosimy o chwilę cierpliwości.

Specjalista ds. fuzji i przejęć (M&A)

W poniższym artykule prezentujemy sylwetkę specjalisty ds. fuzji i przejęć. Poznaj zakres obowiązków, zadania i profil osoby pracującej na tym stanowisku.
12.02.2014

Specjalista ds. fuzji i przejęć zajmuje się finansową analizą procesów związanych z połączeniem firm lub nabywaniem innego przedsiębiorstwa. Specjaliści ds. fuzji i przejęć są zatrudniani najczęściej przez firmy zajmujące się doradztwem finansowym i strategicznym, banki inwestycyjne oraz kancelarie prawne specjalizujące się w fuzjach i przejęciach. Ich najważniejszymi zadaniami są: analiza finansowa i prawna procesu połączenia firm, rekomendacja najlepszych rozwiązań, zaplanowanie procesów i przygotowanie obsługi transakcji. Specjalista ds. fuzji i przejęć musi dysponować zarówno kompetencjami specjalisty finansowego jak i koordynatora pracy ekspertów. Dużą rolę w jego pracy odgrywa też kontakt z klientami.

Zakres obowiązków

  • opracowywanie prognoz podatkowych związanych z fuzjami i przejęciami spółek,
  • ocena konsekwencji połączenia spółek w wymiarze konsekwencji podatkowych, zysków i zmian organizacyjno-prawnych (w tym projektowanie struktur),
  • ocena ryzyka związanego z fuzją lub przejęciem,
  • analiza dokumentacji prawno-finansowej transakcji pod kątem zgodności z przepisami podatkowymi,
  • wycena przedsiębiorstw oraz poszukiwanie źródeł finansowania,
  • przygotowywanie opinii dla klientów,
  • koordynacja współpracy z klientami.

Profil

Od kandydatów na to stanowisko wymagane jest zwykle wykształcenie z zakresu finansów, bankowości lub ekonomii. Wskazane jest doświadczenie w obszarze fuzji i przejęć przedsiębiorstw, także to, zdobyte podczas studiów w czasie staży w działach prawnych, działach analiz oraz audytu. Bardzo ważna jest wiedza z zakresu podatków, umiejętność analizy danych, modelowania finansowego, formułowania wniosków, a także skrupulatność i umiejętność pracy pod presją wysokiej odpowiedzialności. Przydają się rozwinięte umiejętności komunikacji i prezentacji danych.

Perspektywy rozwoju

Specjaliści ds. fuzji i przejęć awansując obejmują stanowiska, takie jak starszy specjalista ds. fuzji i przejęć lub menedżer ds. fuzji i przejęć – przy czym to ostatnie stanowisko wiąże się w dużym stopniu z rozwijaniem produktów firmy w zakresie doradztwa na temat łączenia przedsiębiorstw, pozyskiwania klientów i realizacji założonych budżetów. Specjaliści ds. fuzji i przejęć wykorzystują i poszerzają zdobytą wiedzę także jako doradcy podatkowi. Na dalszych etapach kariery zajmują się często także doradztwem strategicznym, sprawdzają się świetnie jako menedżerowie działów audytów i finansów.