Trwa ładowanie. Prosimy o chwilę cierpliwości.

Specjalista ds. rynków finansowych

W poniższym artykule prezentujemy sylwetkę specjalisty ds. rynków finansowych. Poznaj zakres obowiązków, zadania i profil osoby pracującej na tym stanowisku.

Specjaliści ds. rynków finansowych są zatrudniani w działach banków, zajmujących się sprzedażą produktów klientom bankowości korporacyjnej oraz niebankowym instytucjom finansowym (np. funduszom inwestycyjnym, zakładom ubezpieczeń). Ich zadaniem jest sprzedaż klientom głównie produktów zabezpieczających ryzyka finansowe, np. instrumentów pochodnych, opcji, walut. Stanowisko to jest czasem w strukturach banków zbliżone do dealera walutowego, ma jednak swoją specyfikę.

Zakres obowiązków

  • aktywne pozyskiwanie klientów narażonych na ryzyka finansowe,
  • oferowanie i sprzedaż instrumentów pochodnych,
  • inicjowanie i zawieranie transakcji (w tym transakcji walutowych i transakcji na stopę procentową; FX Spot, FX Forward/NDF, FX Option),
  • sprzedaż bonów i obligacji skarbowych i nieskarbowych,
  • udział w procesie przyznawania klientom limitów na transakcje pochodne,
  • negocjowanie z klientem warunków i cen sprzedaży produktów rynków finansowych,
  • przygotowywanie oferty dot. produktów rynków finansowych,
  • bieżący monitoring sytuacji rynkowej, analizy rynku, potencjału gospodarczego i konkurencji.

Profil

Osoby ubiegające się o stanowisko specjalisty ds. rynków finansowych powinny łączyć w sobie kompetencje finansistów, sprzedawców i pracowników obsługi klienta. W tym zawodzie istotna jest nie tylko duża wiedza na temat rynku instrumentów pochodnych i zabezpieczania ryzyka finansowego, ale także umiejętności sprzedażowe, komunikacyjne i negocjacyjne. Specjalista pozyskuje klienta, rozpoznając jego potrzeby w zakresie zabezpieczania ryzyk, dba o podtrzymywanie relacji, wybór oferty oraz obsługę transakcji. Od kandydatów wymagane jest analityczne myślenie i dobra organizacja czasu pracy (konieczność wykonywania wielu zadań jednocześnie). Dużym atutem jest znajomość zagadnień giełdy i funkcjonowania Forex. Idealny kandydat powinien ukończyć lub być na ostatnim roku studiów, takich jak finanse i bankowość lub ekonomia.  Konieczna jest bardzo dobra znajomość terminologii finansowej i ekonomicznej w języku angielskim.

Perspektywy rozwoju

Osoby wykonujące pracę specjalisty ds. rynków finansowych przechodzą z czasem na pozycje, takie jak: starszy specjalista ds. rynków finansowych, ekspert ds. rynków finansowych. Często specjalizują się we wspieraniu określonego typu klientów – np. niebankowych instytucji finansowych, sektora MSP lub klientów typu „large” albo strategicznych. Ich stanowiska są wtedy odpowiednio zdefiniowane (np. specjalista ds. zarządzania środkami finansowymi korporacji). W linii menedżerskiej awansem jest objęcie stanowisk, takich jak kierownik zespołu ds. rynków finansowych lub dyrektor regionu/obszaru ds. rynków finansowych.