Trwa ładowanie. Prosimy o chwilę cierpliwości.

Specjalista ds. wycen (Pricing Specialist)

W poniższym artykule prezentujemy sylwetkę Pricing Specialist (specjalisty ds. wycen). Poznaj zakres obowiązków, zadania i profil osoby pracującej na tym stanowisku.
Branża: Księgowość funduszy
17.03.2014
Pricing Specialist (specjalista ds. wycen) w obszarze księgowości funduszy zajmuje się wyceną aktywów funduszy inwestycyjnych. Dokonuje tego m.in. poprzez wycenę papierów wartościowych z portfela inwestycyjnego. Monitoruje też aktualne rynkowe ceny udziałów i instrumentów pochodnych. W swojej pracy wykorzystuje modele analityczne, dane z rynków zagranicznych oraz emisji niepublicznych.

Zakres obowiązków

  • kontrola wyceny aktywów funduszy inwestycyjnych oraz zobowiązań funduszy,
  • kontrola limitów inwestycyjnych,
  • dostarczanie klientom funduszy oraz działom zajmującym się analityką informacji na temat wartości składników portfela ,
  • przygotowywanie raportów okresowych (dziennych, tygodniowych, miesięcznych) na temat wartości aktywów,
  • weryfikacja i wprowadzanie informacji o cenach do systemu rachunkowo-księgowego,
  • kontrola zgodności realizowanej polityki inwestycyjnej funduszy z zapisami statutowymi/prawnymi. 

Profil

Do pracy na stanowisku Pricing Specialist konieczna jest znajomość zasad wyceny funduszy inwestycyjnych (aktywów i jednostek uczestnictwa) oraz prawa regulującego funkcjonowanie funduszy. Konieczna jest też bardzo dobra znajomość instrumentów finansowych. Stanowisko Pricing Specialist wymaga nie tylko umiejętności analitycznych, ale także wysokich kompetencji komunikacyjnych, ponieważ jego praca polega na kontaktowaniu się z klientami oraz przekazywaniu informacji do współpracujących działów wewnątrz organizacji. Bardzo ważna jest też umiejętność pracy pod presją czasu oraz sprawne poruszanie się w aktach prawnych. Kandydaci na to stanowisko powinni mieć wykształcenie wyższe w dziedzinie finansów, nauk ścisłych lub w dziedzinach pokrewnych.

Perspektywy rozwoju

Ścieżka rozwoju w przypadku Pricing Specialist może prowadzić poprzez stanowisko Senior Pricing Specialist (starszego specjalisty ds.wyceny) do stanowiska Senior Pricing Manager lub Pricing Team Leader. Pricing Specialist może wykorzystywać swoją widzę także jako Finance Analyst, Senior Finance Analyst lub w przyszłości – na wysokich stanowiskach w zespole zarządzania ryzykiem.