Trwa ładowanie. Prosimy o chwilę cierpliwości.

Dywidenda

W poniższym artykule wyjaśniamy, czym jest pojęcie dywidendy w strukturach instytucji finansowej.
29.06.2018
W poniższym artykule wyjaśniamy, czym jest pojęcie dywidendy w strukturach instytucji finansowej.

Co to jest dywidenda – definicja

Dywidenda to zysk netto wypracowany przez spółkę, który wypłacany jest na rzecz jej wspólników lub osób posiadających jej akcje. Otrzymują ją proporcjonalnie wszyscy akcjonariusze lub wspólnicy, którzy posiadają akcje lub udziały spółki w dniu, w którym ustalono prawo do jej wypłaty.

W jaki sposób wypłacana jest dywidenda?

Wysokość dywidendy wyliczana jest na podstawie rocznego wyniku finansowego spółki. O wysokości dywidendy i terminie jej wypłaty decyduje walne zgromadzenie w przypadku spółki akcyjnej lub zgromadzenie wspólników w przypadku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Warunkami wypłaty dywidendy w spółkach kapitałowych są:

  1. zakończenie roku obrotowego;
  2. sporządzenie sprawozdania finansowego, a w jednostkach zobowiązanych do badania sprawozdania również jego zbadanie przez biegłego rewidenta;
  3. zatwierdzenie sprawozdania finansowego przez walne zgromadzenie (lub zgromadzenie wspólników),
  4. podjęcie decyzji o podziale zysku i wypłacie dywidendy.

Dywidenda ma zwykle formę pieniężną, ale może być wypłacana także w formie rzeczowej (np. w postaci akcji, nieruchomości itp.).