Trwa ładowanie. Prosimy o chwilę cierpliwości.

Ekonomia współdzielenia (GIG)

W poniższym artykule wyjaśniamy, co oznacza pojęcie ekonomia współdzielenia (GIG).
15.03.2018
Dowiedz się, na czym polega ekonomia współdzielenia (GIG).

Czym jest ekonomia współdzielenia (GIG) – definicja

Ekonomia współdzielenia (GIG) to zjawisko, w którym powszechne są tymczasowe stanowiska pracy, a organizacje zawierają kontrakty z niezależnymi specjalistami, którzy są zaangażowani w realizację krótkoterminowych projektów.

Przedstawiciele ekonomii współdzielenia (GIG), czyli "GIGerzy" to tymczasowa siła robocza, która wykonuje zlecenia dla organizacji na zasadzie pojedynczych projektów. Inne spotykane określenia tej grupy to: freelancerzy, niezależni konsultanci/profesjonaliści, zleceniobiorcy, pracownicy na żądanie czy pracownicy kontraktowi. 

Co skłania firmy do korzystania z usług GIGerów?

  • wiedza: 56% firm czerpie z wiedzy i doświadczeń GIGerów, realizując projekty wychodzące zakresem poza możliwości obecnej kadry pracowniczej, 
  • koszty: 55% firm postrzega to zjawisko jako narzędzie pozwalające w sposób bardziej elastyczny zarządzać kosztami, 
  • sezonowość: 42% firm korzysta z pracowników tymczasowych by odpowiedzieć na wahania w poziomie zapotrzebowania na pracowników wynikające z fluktuacji popytu, 
  • zmiana kulturowa: 50% firm wierzy, że pracownicy tymczasowi mogą przyczynić się do zmiany kulturowej w organizacji (pokonanie niechęci do zmiany). 

Powszechność "GIG" – statystyki

  • w Stanach Zjednoczonych: amerykańscy pracodawcy donoszą, że średnio 17% kapitału ludzkiego w ich organizacji to tymczasowa siła robocza. Jednocześnie 20% organizacji zaraportowało, że w 2016 r. indywidualni profesjonaliści stanowili 30% zasobów ludzkich (źródło: badania EY Contingent Workforce Study).
  • w Unii Europejskiej: w 2016 roku 30,6 mln ludzi w wieku 15-64 lat prowadziło indywidualną działalność gospodarczą (samozatrudnienie). Populacja ta stanowi 14% zatrudnionych ogółem (źródło: statystyki Eurostatu).
  • w Polsce: wśród państw członkowskich UE, Polska plasuje się na trzecim miejscu pod względem samozatrudnienia, ze wskaźnikiem 18% samozatrudnionych wśród osób pracujących zarobkowo. Co ciekawe, z badań dotyczących freelancerów w Polsce wynika, że prawie 34% ankietowanych świadczy usługi zewnętrznego konsultingu dopiero od roku. Dla porównania, odsetek bardziej doświadczonych GIGerów (5-10 lat prowadzenia działalności) wynosi tylko 14,5%. 

Źródła: