Trwa ładowanie. Prosimy o chwilę cierpliwości.

ESG

W poniższym artykule wyjaśniamy, co oznacza pojęcie ESG.
22.01.2024
Dowiedz się, co oznacza pojęcie ESG. Poznaj definicję skrótu ESG.

ESG – definicja 

ESG to skrót oznaczający szereg czynników pozafinansowych, które pomogą firmom raportować swoje działania niezwiązane z czysto ekonomicznymi wskaźnikami rozwoju. Jest pojęciem, które odosi się do społecznej odpowiedzialności biznesu. Wskaźniki ESG, które zaszyfrowane są w samym skrócie, dotyczą: 

  • środowiska (environmental),
  • społeczeństwa (social),
  • ład korporacyjnego (corporate governance).

Uwzględnienie ich w działaniach firmy wymaga łączenia perspektyw różnorodnych interesariuszy.

Więcej o ESG znjadziesz w wywiadzie z Kasprem Hanusem.

21 kwietnia 2021 roku Komisja Europejska przedstawiła projekt dyrektywy CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive), która zakłada, obowiązek raportowania uwzględniania kwestii ESG przez wszystkie spółki zarówno publiczne, jak i prywatne. Organizacje posiadające 250 pracowników będą zobowiązane do przygotowania raportu niefinansowego już od 2023 roku. Trzy lata później regulacje obejmą wszystkie spółki notowane na rynku regulowanym, które mają powyżej 10 pracowników.