Trwa ładowanie. Prosimy o chwilę cierpliwości.

Inflacja

W poniższym artykule wyjaśniamy, co oznacza pojęcie inflacji w świecie finansów.
26.06.2018
Dowiedz się, jaki wpływ na finanse ma inflacja.

Inflacja – proces wzrostu przeciętnego poziomu cen w gospodarce. Skutkiem tego procesu jest spadek siły nabywczej pieniądza krajowego.

Inflacja – definicja

Inflacja jest to proces wzrostu ogólnego poziomu cen towarów i usług w gospodarce. Wzrost ten musi mieć stały charakter, utrzymujący się w danym czasie. Omawianemu procesowi nieodłącznie towarzyszy utrata wartości pieniądza.

Rodzaje inflacji

Wyróżniamy następujące rodzaje inflacji:

 • deflacja – ujemna;
 • pełzająca – nie przekracza 5% rocznie;
 • galopująca – roczny wzrost cen według stopy dwu- albo trzycyfrowej, od 50% w górę;
 • hiperinflacja – miesięczny wzrost cen przekracza 150%;
 • wewnętrzna – wzrost ogólnego poziomu cen dóbr i usług w pewnym okresie czasu;
 • budżetowa – deficyt budżetowy (wydatki rządowe przewyższające dochody);
 • kredytowa – wyższe ceny na towary i usługi, co wynika z nieuzasadnionej ekspansji kredytowej;
 • popytowa – wzrost przeciętnego poziomu cen w gospodarce spowodowane wzrostem popytu;
 • jawna – wzrost cen;
 • otwarta – wzrost cen do poziomu równoważącego na bieżąco strumienie popytu i podaży. 
 • ukryta – niedobór towarów na rynku

Skutki inflacji

 • spadek zaufania do pieniądza;
 • osłabienie aktywności gospodarczej;
 • spadek dochodu pożyczkodawców;
 • niepewny rzeczywisty zysk.