Trwa ładowanie. Prosimy o chwilę cierpliwości.

Know-how

W poniższym artykule wyjaśnimy, czym jest know-how.
30.04.2019
Dowiedz się, co oznacza pojęcie know-how. Poznaj definicję pojęcia know-how.

Czym jest know-how – definicja

Know-how (z ang. wiedzieć jak) to przede wszystkim wiedza "jak robić". Jest to fundament gospodarki, a większość osób pojęcie to określa jako: zbiór wiedzy, umiejętności oraz możliwości do wykonania konkretnych czynności dla uzyskania pożądanego efektu, który nie jest powszechnie znany i dostępny. Pojęcie to oznacza również posiadanie wiedzy specjalistycznej oraz zwykłych czynności manualnych. Jest to zespół doświadczeń, wiedzy technicznej i pozatechnicznej, które mają charakter poufny.

Czy każda wiedza i doświadczenie to know-how?

Aby wiedza i doświadczenie mogły być określane pojęciem know-how, należy upewnić się, czy spełniają one następujące cechy:

 • niejawność – dane nie są powszechnie znane, nie można zdobyć ich z łatwo dostępnych źródeł,
 • istotność dla procesu produkcji lub wykonywania usługi – wiedza, określana jako know-how jest niezbędna i w znaczący sposób odróżnia towar lub usługę od tych wykonywanych przez konkurencyjne firmy,
 • zidentyfikowanie – know-how musi być dokładnie opisane i wyodrębnione.

Rodzaje i przykłady know-how

Know-how dzieli się na:

 • techniczne – dotyczy zagadnień np. produkcyjnych,
 • handlowe – doświadczenie w dziedzinie obrotu towarowego lub usług, pozwalające uzyskać przewagę nad konkurencją,
 • organizacyjne – dotyczy wewnętrznej struktury zarządzania, metod organizacji pracy, wysokości wynagrodzeń,
 • finansowe – określa metody wewnętrznej sprawozdawczości, zasady analiz finansowych, zdolność kredytową lub handlową przedsiębiorstwa.

Przykłady know-how:

 • bazy danych, w tym bazy klientów,
 • receptury i przepisy,
 • strategie i przewidywania,
 • system archiwizacji danych,
 • procedury związane z zarządzaniem przedsiębiorstwem.

Prawne określenie know-how

Pojęcie know-how nie jest ściśle określone w polskim prawie. Wzmiankę o know-how można znaleźć w przepisach podatkowych, zawartych w Ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Art. 5a ust. 34 lit. c definiuje know-how jako udokumentowaną wiedzę (informację) nadającą się do wykorzystania w działalności przemysłowej, naukowej lub handlowej.

Art. 29 ust. 1 pkt 1 określa know-how jako całość informacji związanej z zdobytym doświadczeniem w dziedzinie przemysłowej, handlowej lub naukowej.

Źródła: