Trwa ładowanie. Prosimy o chwilę cierpliwości.

Sponsoring

W poniższym artykule wyjaśnimy, czym jest sponsoring.
09.05.2019
Dowiedz się, co oznacza pojęcie sponsoring. Poznaj definicję pojęcia sponsoring.

Czym jest sponsoring – definicja

Sponsoring jest umową partnerską, która zakłada wzajemne świadczenia sponsora i sponsorowanego. Słowo sponsor z języka łacińskiego oznacza "poręczyć", a rzeczownik "sponsum" ma znaczenie: uroczyste przyrzeczenie, zobowiązanie, ugoda, układ.

W sponsoringu występują dwa podmioty:

  • sponsor – firma lub osoba prywatna zainteresowana promowaniem siebie lub swoich produktów i ponosząca z tego powodu określone koszty,
  • sponsorowany – osoba lub instytucja korzystająca ze świadczenia.

Sponsoring wyrósł z mecenatu (dobrowolna pomoc, która nie opiera się na zysku osoby finansującej), a jego początki określa się na lata 20. XX wieku.

Inna definicja sponsoringu głosi, że stanowi on finansowe, usługowe lub rzeczowe wsparcie innego podmiotu, którego celem jest zapewnienie przedsiębiorstwu korzyści rynkowych.

Sponsoring w ostatnich latach zyskał na znaczeniu. Najważniejsze czynniki, które się do tego przyczyniły to: zmniejszenie skuteczności reklamy, kształtowanie (dzięki sponsoringowi) pozytywnych skojarzeń i wizerunku organizacji oraz możliwość dotarcia do wybranych grup społecznych.

Obszary, w których sponsoring występuje najczęściej: sport, kultura i sztuka, ochrona zdrowia, sfera społeczna, oświata, nauka, ekologia.

Rodzaje sponsoringu

  • Osobowy, instytucjonalny i projektowy (z punktu widzenia podmiotowego).
  • Finansowy, reczowy i usługowy (ze względu na charakter świadczenia).
  • Aktywny i pasywny (biorąc pod uwagę aktywność przedsiębiorstwa stającego się sponsorem).
  • Jednorazowy lub długookresowy (ze względu na czas trwania powiązań między podmiotami).
  • Krajowy, zagraniczny, międzynarodowy (zasięg geograficzny przedsięwzięcia).
  • Wydarzeń (np. kulturalnych), mediów oraz społeczny (tzw. "dobrej sprawy").

Kim jest sponsor?

Sponsor jest to instytucja lub osoba prywatna finansująca jakieś przedsięwzięcie. Jest zainteresowany promowaniem siebie lub swoich produktów i ponosi z tego tytułu określone koszty.

Sponsor do działań wykorzystuje pieniądze, a w zamian za to oczekuje od sponsorowanego realizacji swoich celów, np. komunikacji z otoczeniem, reklamy, promocji sprzedaży lub budowania wizerunku.

Opracowanie oferty dla sponsora

Organizacja ubiegająca się o sponsoring musi udowodnić potencjalnemu sponsorowi, że w wyniku swojej inwestycji odniesie on konkretne korzyści. Są to korzyści materialne, czyli publikacje PR w prasie, możliwość użytkowania budynków i innych przestrzeni organizacji oraz korzyści niematerialne – nawiązujące do misji i idei, które przyświecają sponsorowi.

Oferta powinna zawierać przede wszystkim cele oraz zakres działań organizacji. Ważne, aby dokładnie zdefiniować korzyści dla sponsora.

Sponsoring i reklama – różnice

Sponsoring często jest uznawany za pojęcie tożsame z reklamą, ponieważ są to narzędzia komunikacji z określoną grupą odbiorców. Różnica polega na odmiennych technikach i formach wypowiedzi tej komunikacji. Reklama ma na celu promocję produktu lub usługi. Sponsoring polega na komunikacji sponsora za pośrednictwem sponsorowanego. Co więcej, sponsoring opiera się w większym stopniu na promowaniu sponsora, a nie jego usług lub produktów.

Sponsoring vs. mecenat

Sponsoring służy realizacji określonych celów komercyjnych, a mecenat jest zwykle bezinteresowną pomocą.

Co więcej, sponsoring jest celowo nagłaśniany, a mecenat odbywa się anonimowo i jest w formie darowizny.

Sponsoring jest współpracą dwóch zaangażowanych stron oraz skupia się na ich wzajemnych korzyściach. Mecenat objawia się w jednostronnej pomocy bez korzyści dla pomagającej osoby lub organizacji.

Źródła: