Trwa ładowanie. Prosimy o chwilę cierpliwości.

Wealth Management

W poniższym artykule wyjaśniamy, czym jest pojęcie wealth management w nowoczesnej bankowości.
10.04.2018
Dowiedz się, czym jest wealth management w nowoczesnych organizacjach finansowych, takich jak np. banki, jaki jest zakres obowiązków specjalistów ds. wealth management oraz jakie możliwości kariery oferuje ten dział w firmie.

Czym jest wealth management – definicja

Wealth management to usługa zarządzania majątkiem - kompleksowa obsługa klienta, która obejmuje nie tylko płynne aktywa majątku, lecz także aktywa trwałe (a więc zarządzanie całym majątkiem, wraz z majątkiem pozafinansowym). To zaspokajanie praktycznie wszystkich potrzeb klientów – usługa jest bowiem niezwykle szeroka i znacznie wykracza poza standardowe usługi bankowe, dlatego też dedykowana jest tylko najzamożniejszym klientom banków.

Idea wealth managementu powstała w odpowiedzi na zapotrzebowanie na rynku na usługi spersonalizowane w bankowości. Poza bankami, już na mniejszą skalę, wealth management może być świadczony przez różne rodzaje podmiotów, np. kancelarie prawne, firmy typu asset management, domy maklerskie, towarzystwa ubezpieczeniowe, czy niezależne firmy typu family office.

Czym zajmuje się dział wealth management – zakres obowiązków

Specjaliści od wealth management zajmują się kompleksową obsługą klienta. Wealth management, zgodnie z definicją w Encyklopedii zarządzania obejmuje następujący zakres usług:

  • bankowość prywatną (private banking);
  • zarządzanie portfelem instrumentów finansowych na zlecenie (asset management) oraz doradztwo inwestycyjne w podobnym zakresie;
  • inżynierię finansowa i planowanie majątkowe, w tym zwłaszcza podatkowe i spadkowe;
  • inwestowanie na rynku niepublicznym, poprzez fundusze private equity, venture capital i tzw. fundusze alternatywne, w tym hedgingowe;
  • planowanie ubezpieczeniowe;
  • doradztwo niefinansowe, z zakresu obrotu nieruchomościami, inwestycji w dzieła sztuki (tzw. art banking) i inne tzw. inwestycje emocjonalne.

Źródło: Encyklopedia Zarządzania