Trwa ładowanie. Prosimy o chwilę cierpliwości.
BNP Paribas Bank Polska
Data aktualizacji: 2022-11-22
Warszawa, mazowieckie
Bankowość, Kontroling, Analiza
angielski
Data aktualizacji: 2022-11-22 Aplikuj
BNP PARIBAS Bank zmieniającego się świata
Chapter Leader_Chapter Analityka i Eksploracja Danych

Chapter Leader_Chapter Analityka i Eksploracja Danych

miejsce pracy: Warszawa

Nasz charakter

BNP Paribas to bank zmieniającego się świata i jeden z największych banków w Polsce. Oprócz szeregu produktów finansowych oferujemy Ci także pracę. Wiemy, jak rozwijać Twoją karierę. Mamy szereg benefitów, które pozwolą pracować Ci w przyjaznym środowisku. Słuchamy, to jedna z naszych najważniejszych cech. Chcesz i lubisz zmieniać? Dołącz do nas.

Twój charakter

KOMPETENCJE MIĘKKIE

 • Inspirowanie i motywowanie;
 • Współpraca;
 • Rozwijanie innych;
 • Aktywne słuchanie;
 • Planowanie i organizowanie;
 • Proaktywność;
 • Dokładność w działaniu;
 • Komunikacja werbalna i pisemna.

KOMPETENCJE TWARDE

 • 5 lat doświadczenia w instytucjach finansowych w obszarze analizy danych, analizy biznesowej, Business Intelligence, controllingu;
 • Doświadczenie w budowaniu zespołów ekspertów i specjalistów (rozwój kompetencji analitycznych podległych ekspertów, rekrutacja talentów). Mile widziane doświadczenie mentorskie;
 • Wykształcenie wyższe (mile widziana informatyka, matematyka, statystyka, ekonometria);
 • Samodzielność i kreatywność w poszukaniu analitycznych rozwiązań problemów biznesowych;
 • Doświadczenie w pracy na narzędziach analitycznych klasy IBM SPSS/SAS EG;
 • Praktyczne umiejętności tworzenia zapytań do baz danych (zwłaszcza SQL);
 • Znajomość sposobów wykorzystania modeli matematycznych oraz algorytmów stosowanych w Data Science (Machine Learning, Artificial Intelligence) w CRM;
 • Doświadczenie w pracy w zwinnej kulturze;
 • Znajomość języka angielskiego minimum na poziomie B2.

MILE WIDZIANE

 • Znajomość narzędzi programistycznych takich jak Python, R,  Hadoop, PySpark;
 • Doświadczenie lub znajomość statystyki w zakresie stawiania i testowania hipotez statystycznych;
 • Praktyczna znajomość w tworzeniu kampanii CRM w narzędziu UNICA;
 • Znajomość zagadnień dotyczących planowania marketingowego.

Charakter
Twojej pracy

Jakie są oczekiwania wobec Chapter Leadera? 

Jest odpowiedzialny za Chapter jako zespół:

 • pracuje ramię w ramię z innymi członkami Chapteru (co oznacza, że ​​ma na to codziennie wystarczająco dużo czasu);
 • jest mentorem i pomaga członkom Chapteru zdobywać wiedzę i kompetencje w danej dyscyplinie;
 • zapewnia, że członkowie Chapteru są odpowiednio przeszkoleni i wykwalifikowani oraz że korzystają ze środowiska pracy, które pozwala im doskonalić się i rozwijać;
 • przeprowadza regularną inspekcję i adaptację wyników prac, wiedzy i kompetencji członków Chapteru w oparciu o jasny wspólny punkt odniesienia;
 • dba o ciągłe doskonalenie Chapteru i wprowadzanie ulepszeń w zakresie standardów i potrzeb rozwojowych;
 • dobrze radzi sobie w swojej dyscyplinie i jest uważany za mentora w zakresie specjalizacji Chapteru.

Kto jest klientem Chapter Leadera?

Klientami są członkowie Chapteru, dla którego jest przywódcą służebnym. Jest również członkiem Squadu, więc tak jak dla każdego Squadu, Klientami końcowymi są Klienci Banku.

Jesteśmy partnerami, którzy łączą swoje siły, aby dostarczyć wartość Klientom końcowym.

Z kim współpracuje Chapter Leader?

Chapter Leader pracuje pomiędzy Squadami:

 • w Chapterze jest w ciągłym kontakcie z członkami Chapteru i wspiera ich w realizacji misji lub bieżącej pracy;
 • w Tribie współpracuje z kluczowymi rolami w Squadzie, aby ulepszać sposoby pracy i poprawiać wydajność (np. Product Ownerzy, Scrum Masterzy);
 • w Tribie współpracuje z Tribe Leadership Teamem, zwłaszcza z rolami najbliższymi jego dyscyplinie (np. Tribe Leader, IT Tribe Leader);
 • na poziomie pomiędzy Tribe’ami współpracuje z Gildiami, aby wspierać i poszerzać wiedzę ekspercką jego Chapteru i Chapterów o tej samej specjalizacji w innych Tribe’ach;
 • w zakresie procesów HR i zarządzania planem rozwojowym swoich pracowników kooperuje z zespołem HR.
Masz jak w Banku
 • Osobisty i zawodowy rozwój – unikalna możliwość kreowania rozwiązań w odpowiedzi na potrzeby klientów. Będziesz mieć szansę, aby wykorzystać w pełni swój potencjał;
 • Bezpośrednie przełożenie na zakres Produktów Tribe’u, a co za tym idzie także na doświadczenie Klienta;
 • Ambitne zadania oraz duża decyzyjność;
 • Dedykowany program szkoleń w zakresie agile;
 • Możliwość korzystania z szerokiego wachlarza benefitów oraz programów organizowanych przez Bank.

Nasz charakter

BNP Paribas to bank zmieniającego się świata i jeden z największych banków w Polsce. Oprócz szeregu produktów finansowych oferujemy Ci także pracę. Wiemy, jak rozwijać Twoją karierę. Mamy szereg benefitów, które pozwolą pracować Ci w przyjaznym środowisku. Słuchamy, to jedna z naszych najważniejszych cech. Chcesz i lubisz zmieniać? Dołącz do nas.

Twój charakter

KOMPETENCJE MIĘKKIE

 • Inspirowanie i motywowanie;
 • Współpraca;
 • Rozwijanie innych;
 • Aktywne słuchanie;
 • Planowanie i organizowanie;
 • Proaktywność;
 • Dokładność w działaniu;
 • Komunikacja werbalna i pisemna.

KOMPETENCJE TWARDE

 • 5 lat doświadczenia w instytucjach finansowych w obszarze analizy danych, analizy biznesowej, Business Intelligence, controllingu;
 • Doświadczenie w budowaniu zespołów ekspertów i specjalistów (rozwój kompetencji analitycznych podległych ekspertów, rekrutacja talentów). Mile widziane doświadczenie mentorskie;
 • Wykształcenie wyższe (mile widziana informatyka, matematyka, statystyka, ekonometria);
 • Samodzielność i kreatywność w poszukaniu analitycznych rozwiązań problemów biznesowych;
 • Doświadczenie w pracy na narzędziach analitycznych klasy IBM SPSS/SAS EG;
 • Praktyczne umiejętności tworzenia zapytań do baz danych (zwłaszcza SQL);
 • Znajomość sposobów wykorzystania modeli matematycznych oraz algorytmów stosowanych w Data Science (Machine Learning, Artificial Intelligence) w CRM;
 • Doświadczenie w pracy w zwinnej kulturze;
 • Znajomość języka angielskiego minimum na poziomie B2.

MILE WIDZIANE

 • Znajomość narzędzi programistycznych takich jak Python, R,  Hadoop, PySpark;
 • Doświadczenie lub znajomość statystyki w zakresie stawiania i testowania hipotez statystycznych;
 • Praktyczna znajomość w tworzeniu kampanii CRM w narzędziu UNICA;
 • Znajomość zagadnień dotyczących planowania marketingowego.

Charakter Twojej pracy

Jakie są oczekiwania wobec Chapter Leadera? 

Jest odpowiedzialny za Chapter jako zespół:

 • pracuje ramię w ramię z innymi członkami Chapteru (co oznacza, że ​​ma na to codziennie wystarczająco dużo czasu);
 • jest mentorem i pomaga członkom Chapteru zdobywać wiedzę i kompetencje w danej dyscyplinie;
 • zapewnia, że członkowie Chapteru są odpowiednio przeszkoleni i wykwalifikowani oraz że korzystają ze środowiska pracy, które pozwala im doskonalić się i rozwijać;
 • przeprowadza regularną inspekcję i adaptację wyników prac, wiedzy i kompetencji członków Chapteru w oparciu o jasny wspólny punkt odniesienia;
 • dba o ciągłe doskonalenie Chapteru i wprowadzanie ulepszeń w zakresie standardów i potrzeb rozwojowych;
 • dobrze radzi sobie w swojej dyscyplinie i jest uważany za mentora w zakresie specjalizacji Chapteru.

Kto jest klientem Chapter Leadera?

Klientami są członkowie Chapteru, dla którego jest przywódcą służebnym. Jest również członkiem Squadu, więc tak jak dla każdego Squadu, Klientami końcowymi są Klienci Banku.

Jesteśmy partnerami, którzy łączą swoje siły, aby dostarczyć wartość Klientom końcowym.

Z kim współpracuje Chapter Leader?

Chapter Leader pracuje pomiędzy Squadami:

 • w Chapterze jest w ciągłym kontakcie z członkami Chapteru i wspiera ich w realizacji misji lub bieżącej pracy;
 • w Tribie współpracuje z kluczowymi rolami w Squadzie, aby ulepszać sposoby pracy i poprawiać wydajność (np. Product Ownerzy, Scrum Masterzy);
 • w Tribie współpracuje z Tribe Leadership Teamem, zwłaszcza z rolami najbliższymi jego dyscyplinie (np. Tribe Leader, IT Tribe Leader);
 • na poziomie pomiędzy Tribe’ami współpracuje z Gildiami, aby wspierać i poszerzać wiedzę ekspercką jego Chapteru i Chapterów o tej samej specjalizacji w innych Tribe’ach;
 • w zakresie procesów HR i zarządzania planem rozwojowym swoich pracowników kooperuje z zespołem HR.

Masz jak w Banku

 • Osobisty i zawodowy rozwój – unikalna możliwość kreowania rozwiązań w odpowiedzi na potrzeby klientów. Będziesz mieć szansę, aby wykorzystać w pełni swój potencjał;
 • Bezpośrednie przełożenie na zakres Produktów Tribe’u, a co za tym idzie także na doświadczenie Klienta;
 • Ambitne zadania oraz duża decyzyjność;
 • Dedykowany program szkoleń w zakresie agile;
 • Możliwość korzystania z szerokiego wachlarza benefitów oraz programów organizowanych przez Bank.