Trwa ładowanie. Prosimy o chwilę cierpliwości.
Kariera w Finansach i Bankowości 2014/2015
Podziel się:
Analiza finansowa

Cechy branży:

  • Kluczowy obszar dla funkcjonowania każdej firmy
  • Jedna z czołowych specjalizacji centrum doskonałości w ramach korporacji
  • Łączenie wiedzy z obszaru kontrolingu, audytu i księgowości pożądane wśród pracodawców

Sukces każdego przedsiębiorstwa zależy od trzech bardzo ważnych uwarunkowań – od jego sytuacji ukształtowanej w przeszłości, od obecnej działalności przedsiębiorstwa oraz od trafnych decyzji wyznaczających kierunki rozwoju przedsiębiorstwa w przyszłości. W wyniku wzrastającej konkurencyjności na rynku każda organizacja stara się zrozumieć i monitorować własny stan majątkowo-finansowy. Tej racjonalnej ocenie służą narzędzia, które wypracowano w obszarze analizy finansowej.

Analiza finansowa stanowi część analizy ekonomicznej przedsiębiorstwa, a jej głównym celem jest dostarczanie osobom decyzyjnym w organizacji rzetelnych informacji na temat płynności. W ramach tego procesu analitycznego można wyróżnić kilka istotnych etapów badawczych, które obejmują weryfikację zdolności do generowania zysku (analiza rentowności i analiza przyczynowa wyniku finansowego), badanie płynności finansowej (analiza zdolności płatniczej) oraz sytuacji majątkowo-finansowej (analiza bilansu) i na końcu ocenę niezależności finansowej (analiza położenia finansowego).

Każde przedsiębiorstwo, chcąc prowadzić swoją działalność w oparciu o racjonalne i optymalne decyzje, powinno w pewnych okresach badać i sprawdzać swoją dotychczasową strategię biznesową. Tylko dzięki podjętym w sposób przemyślany krokom organizacja może uniknąć wielu rodzajów ryzyka, które uruchamiają nieodwracalny proces recesji i grożą nawet bankructwem.

– Analiza finansowa ma kluczowe znaczenie dla funkcjonowania firmy, także trudno przecenić jej rolę. W oparciu o informacje uzyskane dzięki analizie organizacja podejmuje najważniejsze decyzje dotyczące nowych inwestycji, zarządzania biznesem czy oceny efektywności działań – przyznaje Dominika Świerczyńska, Dyrektor Finansowego Centrum Doskonałości w HP Global Business Center we Wrocławiu.

Analiza finansowa czerpie wiedzę m.in. ze sprawozdań finansowych, biznesplanów i kosztorysów, które dają historyczny obraz działalności całego przedsiębiorstwa, oraz z materiałów zewnętrznych, czyli analizy rynku, klientów i konkurencji. Kwintesencją prac analitycznych jest planowanie finansowe i strategiczne, które jest niejako drogowskazem wskazującym drogę przedsiębiorstwu. – Używamy narzędzi do analizowania danych, które pozwalają nam wyciągać wnioski dotyczące pełnych danych finansowych i w oparciu o nie planować przyszłe działania. Odbiorcami wyników analizy są osoby zarządzające poszczególnymi działami w HP w różnych spółkach na całym świecie – potwierdza Dominika Świerczyńska.

Ścieżka kariery

Analiza finansowa, obok pozostałych wysoko rozwiniętych funkcji biznesowych, zyskuje wymiar globalny dzięki dynamicznemu rozwojowi centrów doskonałości (centres of excellence), które otwierają międzynarodowe organizacje w Polsce.

– Zakres usług dostarczanych branży finansowej przez centra usług stale się poszerza o zaawansowane procesy typu analiza finansowa, programy inwestycyjne oraz prognozy biznesowe – wyjaśnia Dominika Świerczyńska.

To właśnie te instytucje zatrudniają rzesze analityków finansowych, które mają szansę rozwijać swoje kompetencje w międzynarodowym środowisku. Jak może wyglądać taka ścieżka kariery?

– Odpowiem na przykładzie jednego z pracowników naszego centrum, który zaczynał pracę w HP jako analityk w Dziale Rachunkowości Międzynarodowej. Zajmował się zarządzaniem kosztami inwestycji w Anglii i Irlandii, analizą kosztów, trendów i odchyleń, tworzeniem rezerw oraz analizą bilansu w ścisłej współpracy z osobami decyzyjnymi z Wielkiej Brytanii. Kolejnym krokiem było stanowisko starszego analityka w zespole zarządzania kosztami operacyjnymi dla wszystkich oddziałów HP w Szwajcarii i Norwegii, włączając w to planowanie, prognozowanie, raportowanie i doradztwo dla biznesu. W ramach tej roli zajmował się również usprawnianiem procesów, standaryzacją oraz automatyzacją poszczególnych etapów przygotowania danych finansowych – opowiada Dominika Świerczyńska. – Następnie awansował na managera zespołu kosztów operacyjnych, a potem na kierownika działu zarządzania procesem prowizji dla partnerów HP dla naszych produktów, którymi są drukarki. Po pewnym czasie został starszym managerem w zespole wspierającym te produkty konsumenckie w regionie EMEA.

Poszukiwane umiejętności

Analitycy finansowi odpowiadają m.in. za sporządzanie analiz finansowych na potrzeby inicjatyw podejmowanych przez poszczególne jednostki, rekomendowanie możliwych rozwiązań dla potrzeb decyzyjnych, tworzą prognozy finansowe oraz biorą udział w kontroli księgowań i monitorowaniu ponoszonych kosztów. Dlatego na tym stanowisku wymagana jest specjalistyczna wiedza finansowa.

– Znakomicie sprawdza się wiedza z obszaru kontrolingu, audytu, podatków, księgowości, rachunkowości zarządczej, analizy finansowej i kredytowej. Cenione są także certyfikaty ukończenia szkoleń kierunkowych, np. ACCA, CIMA czy studiów podyplomowych. Ważne są również zdolności komunikacyjne, ponieważ codzienna praca wymaga stałego kontaktu z klientem – podsumowuje Dominika Świerczyńska.

Dominika Świerczyńska

Dyrektor CoE

Jakub Jański: Jakie znaczenie ma analiza finansowa dla funkcjonowania całego przedsiębiorstwa?

Dominika Świerczyńska: Analiza finansowa ma kluczowe znaczenie dla funkcjonowania Hewlett-Packard, także trudno przecenić jej rolę. W oparciu o informacje uzyskane dzięki analizie finansowej firma podejmuje najważniejsze decyzje dotyczące nowych inwestycji, zarządzania biznesem czy oceny efektywności działań.

Jak wygląda proces analityczny ze względu na przedmiot analizy i kto jest odbiorcą wniosków w niej prezentowanych?

Używamy narzędzi do analizowania danych, które pozwalają nam wyciągać wnioski dotyczące pełnych danych finansowych, i w oparciu o nie, planować przyszłe działania. Odbiorcami wyników analizy są osoby zarządzające poszczególnymi działami w HP w różnych spółkach na całym świecie.

Jacy specjaliści są zaangażowani w analizę sytuacji finansowej przedsiębiorstwa? Czy w dużych, międzynarodowych przedsiębiorstwach powoływane są działy analizy finansowej?

Zatrudniamy analityków finansowych, specjalistów od controllingu oraz osoby z doświadczeniem w księgowości i finansach oraz w rachunkowości zarządczej.

Jak wygląda ścieżka kariery analityka finansowego?

Odpowiem na przykładzie jednego z pracowników naszego Centrum Doskonałości Finansowej (CoE), który zaczynał pracę w HP, jako analityk w dziale rachunkowości międzynarodowej. Zajmował się zarządzaniem kosztami inwestycji w Anglii i Irlandii, analizą kosztów, trendów i odchyleń, tworzeniem rezerw oraz analizą bilansu w ścisłej współpracy z osobami decyzyjnymi z Wielkiej Brytanii. Kolejnym krokiem było stanowisko starszego analityka w zespole zarządzania kosztami operacyjnymi dla wszystkich oddziałów HP w Szwajcarii i Norwegii, włączając w to planowanie, prognozowanie, raportowanie i doradztwo dla biznesu. W ramach tej roli zajmował się również usprawnianiem procesów, standaryzacją oraz automatyzacją poszczególnych etapów przygotowania danych finansowych.  Następnie awansował na menedżera zespołu kosztów operacyjnych, a potem na menedżera działu zarzadzania procesem prowizji dla partnerów HP dla biznesu drukarek. Po pewnym czasie został starszym menedżerem w zespole wspierającym biznes drukarek i komputerów osobistych w regionie EMEA.

Jakie kompetencje są cenione wśród specjalistów z obszaru analizy finansowej?

Finansiści mogą zdobywać doświadczenie we wszystkich działach HP, które wspierają biznes, w tym w Dziale Audytu, Skarbu i Podatkowym. Od kandydatów zawsze oczekujemy znajomości języka angielskiego, wyższego wykształcenia i minimum 2-3 letniego doświadczenia w finansach. Pozostałe kompetencje i doświadczenie są uzależnione od stanowiska, na które kandydat aplikuje. Znakomicie sprawdza się specjalistyczna wiedza z zakresu finansów, w tym controllingu, audytu, podatków, księgowości, rachunkowości zarządczej, analizy finansowej i kredytowej. Cenione są także certyfikaty ukończenia szkoleń kierunkowych np. ACCA, CIMA czy studiów podyplomowych. Ważne są również zdolności komunikacyjne, ponieważ codzienna praca wymaga stałego kontaktu z klientem.

Czy Państwa zdaniem analiza finansowa to przyszłościowa branża? Co w niej jest na tyle fascynującego, że młody człowiek powinien się zainteresować karierą w tym obszarze?

Analiza finansowa to bardzo interesujący obszar, kluczowy dla podejmowania decyzji biznesowych. Jego atrakcyjność polega na bezpośrednim wpływie na to, jak firma funkcjonuje na rynku w dłuższej perspektywie i jakie decyzje są podejmowane.

Dziękuję za rozmowę.

Paulina Zwolska

Analityk finansowy

W HP GBC od 2010 r.

Absolwent: Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Kierunek studiów: Zarządzanie Przedsiębiorstwem
Planuję zdobyć: kwalifikację biegłego rewidenta
Po godzinach: poznawanie kultury Korei Południowej poprzez muzykę i literaturę, dobra książka

Największy dotychczasowy projekt: usprawnienie narzędzia do analizy kosztów operacyjnych podczas tzw. fiskalnego zamknięcia
miesiąca

Jakub Jański: Jakie cechy powinien posiadać idealny kandydat, który chciałby pracować w tej branży?

Paulina Zwolska: Do pracy analityka finansowego niezbędne jest przede wszystkim wyższe wykształcenie ekonomiczne. Niezwykle przydatne w codziennej pracy są również umiejętność komunikacji oraz skrupulatność i dbałość o szczegóły. W międzynarodowym środowisku biznesowym konieczna jest także swoboda w posługiwaniu się językami obcymi. Bardzo ważną cechą jest łatwość w wykorzystywaniu narzędzi, takich jak tabele, wykresy, sprawozdania i arkusze kalkulacyjne. Konieczna jest doskonała znajomość obsługi komputera, pakietu MS Office oraz specjalistycznych programów. I najważniejsze – chęć i dążenie do ciągłego doskonalenia poprzez nieustające kształcenie, tak istotne w branży finansowej.

Najważniejszy powód, by rozpocząć karierę w obszarze analizy finansowej to…

Miłość do ekonomii, finansów, rachunkowości, zarządzania oraz chęć aktywnego udziału w procesie podejmowania kluczowych decyzji biznesowych. To właśnie one sprawiły, że zdecydowałam się na rozpoczęcie swojej zawodowej kariery w obszarze analizy finansowej.

Jak opisałabyś swojego pracodawcę?

Globalne Centrum Biznesowe HP to idealne miejsce dla osób, które chcą się rozwijać. Firma wspiera każdego pracownika w procesie doskonalenia zawodowego. W ramach oferowanych programów i indywidualnych ścieżek rozwoju wszyscy mają możliwość uczestniczenia w różnego rodzaju szkoleniach. Liczyć mogą również na pomoc finansową i wsparcie w zdobywaniu nowych kwalifikacji m.in. we współpracy ze Stowarzyszeniem Księgowych w Polsce czy międzynarodowymi organizacjami zawodowymi, tj. CIMA czy ACCA. Dzięki rozbudowanemu pakietowi świadczeń pozapłacowych i szeregowi przywilejów możemy również miło spędzać czas poza pracą, co pozwala nam na ”naładowanie baterii” i efektywniejsze wykonywanie codziennych zadań w naszym finansowym "świecie liczb".

We współpracy z