Temat tygodnia
Najbardziej pożądane stanowiska i kompetencje w 2023 roku
Trwa ładowanie. Prosimy o chwilę cierpliwości.
Kariera w Finansach i Bankowości 2015/2016
Podziel się:
Global Business Applications Coordinator

Dlaczego ten zawód?

  • Pozyskanie wiedzy z obszaru zarządzania projektami informatycznymi
  • Bezpośredni wpływ na usprawnianie procesów biznesowych w międzynarodowych organizacjach
  • Możliwość kontynuowania kariery w obszarze kontrolingu IT

Coraz bardziej dynamiczny rozwój technologii informatycznych oraz powszechny dostęp do internetu to dwa najważniejsze filary współczesnego społeczeństwa informacyjnego oraz gospodarki opartej na wiedzy. Obecnie o konkurencyjności i efektywnym zarządzaniu świadczą nie tylko wytwarzane dobra materialne (produkcja), które finalnie trafiają na rynki lokalne oraz globalne (sprzedaż). Siła każdej organizacji drzemie również w jej adaptacyjności, elastyczności i rozwoju kapitału ludzkiego, stąd na znaczeniu zaczynają zyskiwać technologie odpowiedzialne za transfer oraz wykorzystanie wiedzy. Odpowiednio zaprojektowany obieg informacji i wartościowych danych staje się wyznacznikiem innowacyjności i generatorem zmian.

Aby zachować konkurencyjność na rynku w epoce innowacji, coraz więcej przedsiębiorstw sięga po specjalistyczne aplikacje biznesowe, które zapewniają firmie ciągłość w dzieleniu się wiedzą i wymianie doświadczeń, czego efektem mogą być zarówno nowoczesne produkty, jak i usługi.

Aplikacje biznesowe projektowane są na podstawie doświadczeń przedsiębiorców, aby ostateczny produkt dostosowany był do wymogów branży i specyfiki prowadzonej działalności. Dzięki temu poprawiają wydajność i zwiększają efektywność procesów biznesowych, a w konsekwencji pozwalają na restrukturyzację i optymalizację przedsiębiorstwa, stwarzając nowe możliwości rozwoju.

Aplikacje wpisują się w szerszy kontekst, którym w tym przypadku jest infrastruktura teleinformatyczna przedsiębiorstwa. Najczęściej na wdrożenie najnowocześniejszych narzędzi, czyli właśnie aplikacji, decydują się działy księgowe, prawne lub administracyjne.

Wśród nich znajdują się między innymi takie aplikacje, jak ERP (enterprise resource planning) wspomagające zarządzanie, CRM (customer relationship management) i PRM (partner relationship management), czy też DMS (document management system) usprawniające zarządzanie dokumentami.

– Zadaniem aplikacji biznesowych jest przede wszytkim ułatwienie dostępu do danych oraz zwiększenie efektywności zarządzania procesami firmy. Korporacje o globalnym zasięgu nie mogłyby istnieć bez elektronicznego obiegu dokumentów, który umożliwia na przykład zaaprobowanie faktury z dowolnego zakątka świata – wyjaśnia Anna Nizio, P2P Global Process and Applications Manager w Avon Global Shared Services.

W związku z niekontrolowanym przyrostem danych oraz powstawaniem udoskonalonych aplikacji w środowisku biznesowym coraz więcej przedsiebiorstw potrzebuje wsparcia zespołów, które czuwają nad prawidłowym funkcjonowaniem systemów informatycznych. Tę wysoko wyspecjalizowaną jednostkę tworzą koordynatorzy globalnych aplikacji biznesowych (Global Business Applications Coordinators).

Profil i zakres obowiązków

Głównym zadaniem koordynatora, z którego wsparcia korzystają zazwyczaj międzynarodowe centra biznesowe, jest bieżąca opieka nad systemami, z których następnie korzystają tzw. użytkownicy końcowi. Zakres obowiązków Global Business Applications Coordinatora zależy od wdrożonego systemu, procesów (np. sprzedażowych, księgowych bądź szerzej – finansowych) oraz natury problemów zgłaszanych przez użytkowników. Mogą to być zatem zadania prostsze, jak np. założenie konta nowemu pracownikowi, jak i te bardziej skomplikowane, wymagające od koordynatorów wiedzy na temat systemów w innych krajach. Dzięki temu ich praca zbliża się do obszaru process improvement.

– Global Business Applications Coordinator pełni rolę wewnętrznego konsultanta, który, mając wgląd w systemy używane przez firmę w różnych regionach lub krajach, doradza w wyborze konkretnych rozwiązań i wdraża najlepsze praktyki. Kieruje także standaryzacją aplikacji, co przekłada się na ujednolicenie poszczególnych procesów, umożliwiając w ten sposób ich efektywną centralizację w centrach usług – dodaje Anna Nizio.

Perspektywy rozwoju

Rola Global Business Applications Coordinatora to kolejny dowód na to, że obszar IT zaczyna pełnić coraz ważniejszą funkcję w zarządzaniu zwłaszcza globalnym przedsiębiorstwem. Usprawnianie procesów, automatyzacja, a także user-friendliness, czyli tworzenie coraz bardziej intuicyjnych dla użytkownika końcowego aplikacji to jedne z najważniejszych wyzwań współczesnego biznesu. Dlatego przed specjalistami związanymi z tym obszarem, który łączy rozwiązania IT ze światem biznesu, stoi wiele ciekawych perspektyw rozwoju. Wykorzystując doświadczenia z obszaru zarządzania projektami ich kariera może iść w kierunku m.in. IT project management.

– Global Business Applications Coordinator może rozwijać się poza obszarem stricte związanym z aplikacjami biznesowymi. Jeśli lubi pracę w grupie, potrafi zarządzać zespołem, ma zdolności komunikacyjne, stanowisko Project Managera jest w zasięgu ręki. W przypadku ścieżki specjalistycznej może rozwijać się w kierunku Business Data Analyst, który z chaosu dostępnych informacji jest w stanie wyłowić i zinterpretować te istotne z punktu widzenia top managementu – reasumuje Anna Nizio.