Trwa ładowanie. Prosimy o chwilę cierpliwości.
Administracja funduszy alternatywnych
Inwestycja alternatywna to składnik aktywów finansowych, który nie mieści się w żadnej z konwencjonalnych kategorii inwestycji. Od dawna cieszą się popularnością wśród inwestorów instytucjonalnych, ponieważ odpowiadają na potrzeby inwestorów zainteresowanych strategią opartą o wspólne inwestycje. Kapitał może być ulokowany dowolnie – zarówno w dzieła sztuki, antyki, jak i nieruchomości czy kontrakty na instrumenty pochodne.

W związku z rosnącym zainteresowaniem alternatywnymi inwestycjami powstało zapotrzebowanie na kompleksowe usługi administracyjne obsługujące globalnych inwestorów instytucjonalnych. Wyspecjalizowane jednostki Alternative Investment Solutions wspierają działalność tych funduszy i świadczą szeroko pojęte usługi w zakresie m.in. księgowości i sprawozdawczości finansowej dla klientów na całym świecie.

– Alternative Investment Solutions to obszar związany z obsługą funduszy hedgingowych, które są postrzegane jako najciekawsze, ponieważ wiążą się z podwyższonym ryzykiem. O atrakcyjności branży decyduje więc między innymi jej dynamiczne środowisko. W pracy w takim dziale można dowiedzieć się z pierwszej ręki, jak funkcjonuje rynek finansowy tych funduszy oraz poznać bliżej produkty nieznajdujące się na giełdzie papierów wartościowych – mówi Bartosz Biernacki, dyrektor ds. administracji funduszy w State Street.

Głównym zadaniem osób pracujących w tej branży jest wyliczenie dla każdego funduszu wartości netto jego aktywów (ang. Net Asset Value, NAV). W tym celu prowadzone są rozliczenia księgowe kapitału pochodzącego od inwestorów, transakcji kupna i sprzedaży instrumentów finansowych, zmian wartości portfela inwestycyjnego, a także wszelkich należności i zobowiązań, które są związane z funduszem. Obszar ściśle współpracuje z innymi częściami firmy. Są to zarówno działy związane z biznesem, jak i cała gałąź prawna.

– W zależności od tego, w jakim miejscu swojej kariery jesteś i z jakim klientem współpracujesz, pomoc innych działów przybiera różny rozmiar. Czasami rozmowa z audytorami będzie konieczna przez cały proces prowadzenia złożonej operacji, w innym przypadku takie konsultacje nie będą potrzebne w ogóle – tłumaczy ekspert.

Branża administracji funduszy alternatywnych podlega wewnętrznym i zewnętrznym regulacjom. Każda firma przechodzi wewnętrzne audyty, które weryfikuje zgodność procedur z globalnymi standardami.

Technologie

– Technologia w branży administracji funduszy alternatywnych jest kluczowa. Zauważamy ciągły rozwój naszych aplikacji, które opierają się o coraz rozleglejsze skrypty. O ich działaniu możemy mówić jako o machine learninigu. Aplikacje uczą się wraz z każdym ruchem użytkownika, czyli proporcjonalnie do tego, w jaki sposób są wykorzystywane. Wiemy więc, że naszą przyszłość stanowi nieustanny rozwój. To on w dużej mierze odpowiada za sukces State Street na rynku – wyjaśnia Bartosz Biernacki.

– Za cel stawiamy sobie znajdowanie miejsc, w których możliwe jest jakieś usprawnienie, automatyzacja. Oczywistym jest, że innowacje nie są możliwe bez człowieka jako głównego nadzorcy. Każdy departament ma swoje standardy, według których wyznacza cele, do których dąży – dodaje.

Cała reszta to technologia osobliwa dla firmy, dlatego na początku kariery zawodowej w State Street znaczną część czasu poświęca się pracujcym na szkolenia i wdrożenia związane z nieznanymi dotąd narzędziami i systemami. Proponowane rozwiązania przekształcają pracownika „grzebiącego” w danych na stricte analityka.

Poszukiwane umiejętności

Praca w branży funduszy alternatywnych polega na działaniu w zespole. Codzienne obowiązki skupiają się na czynnościach wykonywanych przed ekranem komputera – na wewnętrznych aplikacjach firmy. Benefitem więc będzie wiedza związana z produktami finansowymi.

– Najważniejszą częścią rozpoczęcia pracy w Alternative Investment Solutions jest odpowiedni onboarding. W State Street mamy dobrze ugruntowany system wdrożeniowy, który pozwala również rozpisać wstępny plan rozwoju nowego pracownika nawet sześć lat w przód.

Na początku zapewniamy jednak miękkie lądowanie dzięki trzymiesięcznej pomocy tzw. buddiego – wyjaśnia Bartosz Biernacki.

Możliwość pracy w tym obszarze mają nie tylko osoby po kierunkach finansowych, choć te z pewnością będą musiały poświęcić nieco więcej czasu na naukę. Może to jednak stanowić ciekawą i przyszłościową podróż.

– Osoby, które chcą rozpocząć pracę w funduszach alternatywnych bez wcześniejszego doświadczenia w finansach, powinny cechować się ciekawością i chęcią nauki. Odpowiednie zaangażowanie pozwala na skuteczne szukanie tego, jak coś funkcjonuje, i jednocześnie zapewnia motywację do podejmowania różnych wyzwań. Całej reszty można nauczyć się z czasem – zapewnia ekspert.

Konieczna w branży jest znajomość języka angielskiego, która pozwala na swobodną i efektywną komunikację oraz obsługę komputera. Obie kompetencje stają się swego rodzaju standardem wymaganym na rynku pracy.

Ścieżki kariery

Początek kariery osób rozpoczynających pracę w State Street jest ten sam. Opiera się o wspomniane, niezbędne wdrożenia. W firmie działa także unikatowy program związany ze ścieżką rozwoju. Jest ona podziela na cztery etapy. Dwa główne skupiają się na zdobyciu umiejętności twardych i miękkich, a kolejne to szkolenia obowiązkowe oraz dobrowolne.

– Już na etapie bycia specjalistą pracownicy uczą się, jak szkolić ludzi, jak przygotowywać złożone pomysły. To daje bazę, którą mogą wykorzystywać na kolejnych, coraz wyższych, a tym samym bardziej odpowiedzialnych stanowiskach czy rolach, które obejmują również większy zakres obowiązków – nakreśla Bartosz Biernacki. – Wybór ścieżki zawodowej może być przeróżny: od eksperckiej, związanej z systemami, z realizowaniem projektów czy z zarządzaniem ludźmi. Uważamy, że każda z nich wymaga stałego dokształcania się. Człowiek, który chce się rozwijać i odnieść sukces, powinien w siebie nieustannie inwestować – punktuje.

Ścieżka rozwoju stanowi kolejno takie stanowiska jak Entry Level, czyli Fund Accountant, Senior Fund Accountant, Supervisor i Manager.  Awansy odbywają się w State Steet cyklicznie. Uzyskanie promocji poprzedza wywiad ze swoim przełożonym. Dla każdej osoby zainteresowanej kryptowalutami, rozwojem przyszłości finansów czy financial engineering oraz takiej, która chce rozwijać się w branży finansowej, obszar funduszy alternatywnych będzie idealnym miejscem.

Jednocześnie to obszar, który odpowiada za przyszłość rynków finansowych.

Czytaj także  Administracja funduszy alternatywnych. Wywiad z Jarosławem Zymni

Autor: Redakcja
KarierawFinansach.pl

Redakcja KarierawFinansach.pl podejmuje tematy ciekawe i ważne dla pracowników branży finansowej i osób, które dopiero myślą o karierze w finansach. 

Ekspert: Bartosz Biernacki
Dyrektor ds. administracji funduszy State Street

Franklin University: Master’s degree in business administration, University of Economics in Krakow: Bachelor’s degree in international business. 

Zainteresowania: psychologia biznesu, technologia blockchain, sporty drużynowe,

„Za cel stawiamy sobie znajdowanie miejsc, w których możliwe jest jakieś usprawnienie, automatyzacja. Oczywistym jest, że takie innowacje nie są możliwe bez człowieka jako głównego nadzorcy" – Bartosz Biernacki, dyrektor ds. administracji funduszy w State Street.