12-06-2013 | Joanna Urbaniak

CRISC: kwalifikacja, kursy, zakres wiedzy, egzamin, perspektywy

Skuteczne zarządzanie ryzykiem ma istotny wpływ na efektywność osiągania przez firmy celów biznesowych. Choć jeszcze kilka lat temu zaangażowanie firm w zarządzanie ryzykiem było niewielkie, obecnie staje się niemal koniecznością.
 

CRISC (Certified in Risk and Information Systems Control) jest międzynarodową kwalifikacją z zakresu zarządzania ryzykiem przeznaczoną dla specjalistów IT.


Poznaj inne kwalifikacje zawodowe dla finansistów »Dane podstawowe


CRISC jest najmłodszą kwalifikacją oferowaną przez organizację ISACA. ISACA – dawniej Information Systems Audit and Control Association, obecnie funkcjonuje wyłącznie skrót – jest organizacją o zasięgu globalnym, zrzeszającą specjalistów z całego świata działających w zakresie audytu i kontroli. Obecnie do organizacji należy ponad 100 tysięcy specjalistów z zakresu IT pochodzących z niemal wszystkich krajów świata.


Zobacz oferty pracy w zarządzaniu ryzykiem »Zakres wiedzy


Aby otrzymać certyfikat należy posiadać co najmniej trzyletnie doświadczenie zawodowe w zakresie zarządzania ryzykiem lub kontroli systemów informatycznych, zgodne z co najmniej trzema z pięciu elementów wymienionych poniżej w wymaganiach egzaminacyjnych, a także uzyskać pozytywny wynik egzaminu CRISC. Zakres materiału wymagany na egzaminie został podzielony na pięć części.


Wymagania:


DOMAIN 1

RISK IDENTIFICATION, ASSESSMENT AND EVALUATION - 31 %

Identyfikacja, szacowanie i ocena ryzyka, w celu umożliwienia realizacji strategii zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie.

DOMAIN 2

RISK RESPONSE - 17 %

Opracowanie i wdrożenie opłacalnych i zgodnych z celami przedsiębiorstwa strategii postępowania wobec ryzyka.

DOMAIN 3

RISK MONITORING - 17 %

Monitorowanie ryzyka i przekazywanie informacji przedsiębiorstwu w celu zapewnienia trwałej skuteczności strategii zarządzania ryzykiem.

DOMAIN 4

INFORMATION SYSTEMS CONTROL DESIGN AND IMPLEMENTATION – 17%

Opracowanie i wdrożenie kontroli systemów informatycznych zgodnie z akceptowalnym poziomem ryzyka i celami przedsiębiorstwa.

DOMAIN 5

INFORMATION SYSTEMS CONTROL MONITORING AND MAINTENANCE – 18%

Monitorowanie i utrzymywanie kontroli systemów informatycznych w celu zapewnienia efektywności i skuteczności działania.


Czas trwania: 4 godziny

Typ: test jednokrotnego wyboru

Objętość: 200 pytań


Zapoznaj się ze słownikiem pojęć dotyczących kwalifikacji CRISC »


Organizacja ISACA posiada kilkadziesiąt centrów egzaminacyjnych na sześciu kontynentach. W Polsce centra egzaminacyjne znajdują się w Warszawie oraz Katowicach.


Egzamin przeprowadzany jest wyłącznie w języku angielskim. Organizacja nie przewiduje przygotowania polskiej wersji językowej.


Do egzaminu można przystępować dwa razy w roku – w czerwcu lub grudniu.


Osoby zainteresowane kwalifikacją CRISC mogą przygotować się do egzaminu samodzielnie lub zapisać się na kurs przygotowujący do egzaminu. W Polsce kursy przygotowujące do zdobycia certyfikatu CRISC organizowane są między innymi przez firmę szkoleniową ITtraining, działającą w porozumieniu z oddziałem ISACA w Katowicach. Koszt zapisania się na kurs wynosi 2600 zł netto. Więcej informacji na temat kursu znajduje się na stronie internetowej ITtraining: www.ittraining.pl.


Zobacz oferty pracy w zarządzaniu ryzykiem »


Koszt przystąpienia do egzaminu waha się między kwotą 410$ a 710$. Wysokość opłaty uzależniona jest od terminu i formy zgłoszenia, a także członkowstwa w organizacji ISACA. Najniższy możliwy koszt przystąpienia do egzaminu dla osób niebędących członkami organizacji to 585$.


Posiadacze kwalifikacji CRISC, w celu jej podtrzymania muszą uczestniczyć w Programie Ustawicznego Dokształcania (CPE). Perspektywy rozwoju


Kwalifikacja CRISC przeznaczona jest przede wszystkim dla specjalistów IT zawodowo zajmujących się identyfikacją i zarządzaniem ryzykiem poprzez wdrażanie, rozwój i utrzymanie mechanizmów kontroli.


Przykładowe stanowiska, które łatwiej osiągnąć posiadając kwalifikację CRISC:

 

Działy finansowo-księgowe:

Kontroler finansowy

Dyrektor finansowy


Opracowanie na podstawie ISACA.

Temat pod lupą
Artykuł sponsorowany

Doradca Podatkowy, czy szkolenia są obowiązkowe?

Ustawa o doradztwie podatkowym nakłada na wszystkich doradców obowiązek stałego podnoszenia kwalifikacji, zaś Zasady Etyki Doradców Podatkowych precyzują możliwości realizacji tego obowiązku.

Więcej artykułów
Awanse
Jakub Wojnarowski

Jakub Wojnarowski nowym dyrektorem ACCA Polska

Jakub Wojnarowski obejmie w kwietniu funkcję Dyrektora Zarządzającego polskiego przedstawicielstwa ACCA (The Association of Chartered Certified Accountants), międzynarodowej organizacji zrzeszającej specjalistów z zakresu finansów, rachunkowości i zarządzania.

Więcej awansów
Wydarzenie tygodnia

Audit OdyssEY – zapisy do konkursu EY dla przyszłych audytorów i biegłych rewidentów

Od 15 lutego do 31 marca przyjmowane są zapisy do drugiej edycji organizowanego przez EY konkursu studenckiego dla przyszłych audytorów i biegłych rewidentów – Audit OdyssEY.

Więcej wydarzeń
UE