Trwa ładowanie. Prosimy o chwilę cierpliwości.

FRM (Financial Risk Manager)

Choć właściwe używanie instrumentów zarządzania ryzykiem finansowym jest w tej chwili źródłem zainteresowania wielu instytucji finansowych i przedsiębiorstw, kwalifikacja FRM nie jest w Polsce popularna.
14.05.2013

FRM (Financial Risk Manager) jest międzynarodową kwalifikacją z dziedziny zarządzania ryzykiem finansowym.

Dane podstawowe

Kwalifikacje FRM przyznawane są przez GARP (The Global Association of Risk Professionals) – jedyne międzynarodowe stowarzyszenie zrzeszające osoby zarządzające ryzykiem finansowym. GARP działa na bardzo szeroką skalę – umożliwia zdobycie kwalifikacji kandydatom ze wszystkich kontynentów. Obecnie jest to możliwe także w Warszawie. Więcej informacji na ten temat można znaleźć na stronie internetowej GARP: www.garp.org.

Zakres

Aby otrzymać tytuł FRM należy zdać odpowiedni egzamin oraz posiadać co najmniej dwuletnie doświadczenie zawodowe w obszarze zarządzania ryzykiem finansowym lub innym powiązanym obszarze (np. audyt, ekonomia czy handel). Zdobycie doświadczenia zawodowego musi zająć nie więcej niż pięć lat od chwili zdania egzaminu.
Egzaminy odbywają się dwa razy w roku – w maju oraz listopadzie – w 90 miejscach na świecie. W Polsce do egzaminu można przystąpić w Warszawie po wcześniejszym zarejestrowaniu się na stronie internetowej organizacji GARP.
Cały egzamin przeprowadzany jest w języku angielskim i składa się z dwóch części. Istnieje możliwość przystąpienia do części pierwszej w maju, natomiast do drugiej w listopadzie lub do obu części w terminie majowym. Nie ma natomiast możliwości przystąpienia zarówno do części pierwszej, jak i drugiej w listopadzie.
Zaliczenie części pierwszej warunkuje możliwość przystąpienia do części drugiej. Dlatego w momencie, gdy kandydat przystępuje tego samego dnia do obu części i zalicza jedynie część drugą, pozytywny wynik i tak nie zostaje uznany.

Część I

Zagadnienia:

Pytania w pierwszej części egzaminu podzielone są na cztery kategorie:

  1. Rynki finansowe i produkty;
  2. Podstawy zarządzania ryzykiem;
  3. Analiza ilościowa;
  4. Wyceny i modele ryzyka.

Średni czas przygotowania: ok. 240 godzin
Czas trwania egzaminu: cztery godziny
Typ: test wielokrotnego wyboru
Objętość: 100 pytań

Część II

Zagadnienia:

Pytania w drugiej części egzaminu podzielone są na pięć kategorii:

  1. Ryzyko rynkowe;
  2. Ryzyko kredytowe;
  3. Ryzyko operacyjne;
  4. Zarządzanie ryzykiem i inwestycjami;
  5. Aktualne wydarzenia na rynkach finansowych.

Ta część egzaminu jest zorientowana wyłącznie na praktykę. Weryfikuje umiejętność wykorzystania wiedzy sprawdzanej w części pierwszej.

Czas trwania egzaminu: cztery godziny
Typ: test wielokrotnego wyboru
Objętość: 80 pytań

Koszt przystąpienia do egzaminu waha się między 350 a 650 dolarów za każdą część. Oprócz tego należy wpłacić wpisowe w wysokości 300 dolarów. Na różnicę w cenach wpływa termin zapisania się na egzamin. Wcześniejsza rejestracja gwarantuje niższy koszt. W momencie niezaliczenia egzaminu, koszt ponownego przystąpienia również waha się między 350 a 650 dolarów. 

Czas trwania

Obie części egzaminu odbywają się tego samego dnia i każda z nich trwa cztery godziny, składając się odpowiednio ze 100 i 80 pytań zamkniętych. 

Perspektywy rozwoju

Osoby z kwalifikacją FRM mogą znaleźć zatrudnienie we wszystkich instytucjach i przedsiębiorstwach zajmujących się zarządzaniem ryzykiem finansowym, takich jak: banki inwestycyjne, komercyjne i centralne, firmy audytorskie, doradcze, consultingowe czy duże przedsiębiorstwa.
Oprócz osób zajmujących się zarządzaniem ryzykiem na zdobycie kwalifikacji FRM często decydują się specjaliści posiadający kwalifikację CFA w celu uzupełnienia wiedzy z zakresu doradztwa inwestycyjnego.

Opracowanie na podstawie The Global Association of Risk Professionals.

Stanowiska, które łatwiej osiągnąć