Trwa ładowanie. Prosimy o chwilę cierpliwości.

Czy feedback na każdym etapie procesu rekrutacji będzie standardem?

Według najnowszych badań tylko 24% pracodawców przekazuje informację zwrotną o powodach odrzucenia CV. Chętnych, by otrzymać taką wiadomość, jest jednak znacznie więcej. Sprawdź w artykule, dlaczego dziś feedback w procesie rekrutacyjnym jest tak ważny dla aplikujących.
Kategoria: Raporty
14.11.2023
Midjourney

Informacja zwrotna w rekrutacji

Niemal 60% osób aplikujących na ogłoszenia o pracę chciałoby otrzymywać informację zwrotną o powodach odrzucenia CV. Według najnowszego badania Candidate Experience w Polsce 2023 tylko 24% pracodawców przekazuje na tym etapie informację zwrotną.

Oczekiwania osób aplikujących o pracę wiążą się nie tylko ze zmianą w zakresie informacji zwrotnej. Przebadani w tym roku respondenci oczekują także:

  • możliwości kontaktowania się z osobą prowadzącą rekrutację (najlepiej za pomocą wielu kanałów),
  • szybkiego czasu reakcji w przypadku pytań i wątpliwości,
  • udziału w pierwszej rozmowie bezpośredniego przełożonego czy przełożonej.

Ich wspólny mianownik to bycie w regularnym kontakcie i informacja zwrotna na każdym etapie procesu rekrutacji.

Kontakt z rekruterem

Specjaliści z różnych branż za dobrą i pożądaną praktykę uważają ciągły kontakt rekrutera z kandydatem. Dużą wagę do tego aspektu przykładają również sami pracodawcy. W badaniu Candidate Experience w Polsce 2023 70% z nich zadeklarowało, że pozostawanie w bieżącym kontakcie z osobami kandydującymi stanowi priorytet. Tymczasem oczekiwania pretendentów rozszerzają się do stałego kontaktu już od momentu złożenia aplikacji.

42% specjalistów oczekuje ciągłego kontaktu rekrutera z kandydatem.

Transparentność procesu

Potrzeba transparentności podczas procesu rekrutacji jest znacznie pogłębiona w grupie specjalistów i specjalistek. Ponad połowa z nich chciałaby poznać powód odrzucenia z procesu już na etapie selekcji CV.

67% firm jako główny powód odrzucenia z procesu rekrutacyjnego podaje kompetencje i doświadczenie; zaledwie 10% czynników stanowi dopasowanie do organizacji pod kątem wartości czy kultury organizacyjnej

Feedback = ocena 

Osoby respondowane określiły konkretne, wartościowe z ich perspektywy, informacje o powodach odrzucenia z procesu rekrutacji. 

81% badanych chciałoby poznać ocenę swojego doświadczenia i kompetencji w zestawieniu z wymaganiami stanowiska, na które aplikują.

Ocena dopasowania do organizacji pod kątem wartości firmy i kultury organizacyjnej to oczekiwanie 59% osób ubiegających się o rolę w firmie. Co ciekawe, aż 52% badanych chce poznać subiektywną ocenę managera biorącego udział w rekrutacji, a tylko 44% oczekuje, że pozna wyniki zadania rekrutacyjnego. To dość konkretny przekrój informacji. 

Poznanie przełożonego

Badanie eRecruiter pokazuje, że chęć poznania bezpośredniego przełożonego czy przełożonej deklaruje 43% specjalistów. Zaledwie 19% z nich zadowoli się spotkaniem z osobą z zespołu rekruterskiego.

43% specjalistów chciałoby podczas rozmowy rekrutacyjnej poznać bezpośredniego przełożonego.

Zaangażowanie osoby przełożonej może stać się inwestycją z dużą stopą zwrotu. Osoby na szczeblu managerskim mają zwykle najpełniejszą wiedzę o specyfice stanowiska. Tym samym potrafią odpowiedzieć na szczegółowe pytania o daną rolę i skrócić proces rekrutacji. Na pewno obecność managementu podnosi szansę na zrekrutowanie wartościowej osoby do zespołu, co z kolei może zarówno skrócić onboarding, jak i zmniejszyć ryzyko złej decyzji o zatrudnieniu.

Feedback, kontakt z rekruterem i przełożonym, ocena kompetencji – zmiany

Jak pokazuje badanie, osoby kandydujące do danej firmy oczekują informacji zwrotnych na każdym możliwym etapie procesu rekrutacji. Tendencja ta jest najwyraźniejsza w przypadku specjalistów. Stały kontakt z rekruterami może m.in. pomóc im zaoszczędzić czas, który poświęcają na dalsze etapy rekrutacji w danej organizacji. W dodatku coraz mocniejszy nacisk stawia się na feedback dotyczący kompetencji i dopasowania kandydata do środowiska firmy, do której aplikuje. Ocena ma pomóc zarówno w kolejnych etapach procesu, jak i może wpływać na powodzenia podczas przyszłych rekrutacji.

Dzisiejsze potrzeby aplikantów odwracają nieco powszechną narrację na rynku pracy. Przeświadczenie, że w proces rekrutacji angażuje się w przeważającym stopniu kandydat, z czasem ulega degradacji. Jednymi z sygnałów tej zmiany są wymagania dotyczące: informowania o kwocie wynagrodzenia (widełki), niewielu etapów rekrutacji, feedbacku po zakończeniu procesu czy poszukiwaniu ofert w organizacji, które działają zgodnie z wartościami, które przyjmuje aplikant.

Podobnie stały kontakt z rekruterem czy poznanie bezpośredniego przełożonego mają wpływać na komfort kandydujących i zapewniać im poczucie bezpieczeństwa podczas rekrutacji. Oprócz tego, dzięki ocenie kompetencji przez poszczególne firmy, kandydaci mogą kierunkować swoje przyszłe aplikacje z większym powodzeniem.

Autor: Wiktoria Jackowska
Redaktorka Grupa MBE

Licencjatka filologii polskiej. Kontynuuje naukę na Uniwersytecie Warszawskim.

Czynna uczestniczka konferencji naukowych. Lingwistka.

W Grupie MBE jest odpowiedzialna za redakcję tekstów do magazynu „Kariera w Finansach i Bankowości” oraz na stronę KarierawFinansach.pl.

Zobacz również