Trwa ładowanie. Prosimy o chwilę cierpliwości.

6 kierunków – jedna branża. Studia z zakresu nowoczesnych usług dla biznesu

Szkoły wyższe wychodzą naprzeciw oczekiwaniom rynku pracy. Powstaje wiele nowych stanowisk, które wymagają posiadania odpowiednich umiejętności i kwalifikacji. Niektóre uczelnie oferują programy, które przygotowują do pracy w centrach SSC/BPO/R&D czy IT.
Kategoria: Wiadomości
01.08.2019
Fot. Jonathan Daniels / Unsplash

Prawie 250 tys. licealistów i uczniów techników przystąpiło do egzaminów maturalnych w 2019 roku.

W centrach BPO, SSC i R&D zatrudnionych jest już ponad 200 tys. osób. Co roku, w tym obszarze, przybywa kilkanaście tysięcy nowych miejsc pracy. Rozwój zawodowy w tym kierunku wymaga bardziej zaawansowanych kwalifikacji.

Warszawa

Szkoła Główna Handlowa, studia podyplomowe – kierunek "Nowoczesne usługi biznesowe"

Program uwzględnia specyfikę pracy w centrach usług wspólnych (SSC), centrach outsourcingu procesów biznesowych (BPO) oraz w centrach badawczo-rozwojowych (R&D).

Rekrutacja jest otwarta i polega na rezerwacji miejsc poprzez rejestrację w Informatycznym Systemie Studiów Podyplomotych SGH.

Absolwenci studiów mogą liczyć na to, że zdobędą na studiach następujące umiejętności i kompetencje:

 1. Będą efektywniejsi w komunikacji w wirtualnej pracy.
 2. Lepiej zbudują relacje z partnerami biznesowymi.
 3. Będą sprawniej kierować zespołem w centrum SSC, BPO, R&D.
 4. Będą skuteczniej zarządzać projektem w wielokulturowym środowisku.
 5. Umiejętnie ocenią i poprawią efektywność procesów biznesowych.
 6. Świadomie zaplanują ścieżki rozwoju w centrum usług biznesowych.
 7. Umiejętnie wygłoszą elevator pitch.
 8. Zdobędą wiedzę o budowaniu nowych centrum SSC/BPO, wykorzystywaniu user experience design w usługach biznesowych oraz o promowaniu innowacyjności w miejscu pracy.

Wybrane pozycje znajdujące się w programie studiów:

 • Przemiany i nowe ryzyka w międzynarodowym biznesie
 • Warsztaty z elevator speech
 • Warsztaty z analizy interesariuszy i budowania relacji z biznesem
 • Biznes plan i finansowa ocena projektów
 • Warsztaty z optymalizacji procesów biznesowych
 • Automatyzacja i robotyzacja procesów biznesowych
 • Warsztat z projektowania nowych zawodów i przyszłość pracy

Collegium Civitas, studia podyplomowe Organizacja i zarządzanie centrum usług biznesowych (kierunek Business Services Executive Management)

Program zawiera tematy, które przygotują zarządzających do wyzwań przyszłości. Celem uczelni jest przekazanie wiedzy potrzebnej do budowania i zarządzania centrum nowoczesnych usług biznesowych, wzmocnienie kwalifikacji oraz zwiększenie liczby wysoko wykwalifikowanych managerów w sektorze nowoczesnych usług biznesowych.

Zajęcia prowadzone są w języku angielskim.

Dzięki uczestnictwu w studiach można zdobyć umiejętności z zakresu:

 • transformacji modeli operacyjnych,
 • tworzenia centrów nowoczesnych usług,
 • centralizacji, tranzycji, optymalizacji procesów w centrach,
 • modeli biznesowych i narzędzi ułatwiających zarządzanie centrum,
 • zrozumienia strategicznych i operacyjnych aspektów zarządzania centrum,
 • generowania pomysłów optymalizacyjnych i promowania ich wewnątrz organizacji.

Program studiów:

 • Module 1: The business services sector specifics, statistics and trends in the industry
 • Module 2: The business model and strategy for building the business service centre
 • Module 3: The most effective operational management of a business services centre
 • Module 4: Quality service management
 • Module 5: Talent management in the center of business services
 • Module 6: Finance management in the business services center
 • Module 7: Development of key soft skills to best manage the BSS organization

Akademia Leona Koźmińskiego, studia podyplomowe kierunek "Transition manager"

Głównym celem studiów jest umiejętność przekształcenia się z Project Managera w Change Leadera.

"Transition manager" to interaktywny warsztat "uczenie się przez działanie". Techniki nauczania: krótkie wykłady, dyskusje grupowe, studia przypadków, listy kontrolne, zajęcia zespołowe.  

Zajęcia prowadzone są w języku angielskim.

Aspekty, które będą poruszane podczas realizacji studiów dotyczą:

 • rozwoju umiejętności przywódczych i nauki zachowań przywódczych w różnych sytuacjach,
 • rozwoju samoświadomości,
 • wykorzystywania różnych strategii przywództwa (demonstrowania umiejętności przywódczych w różnych sytuacjach),
 • planowania i realizowania założeń,
 • zrozumienia teorii i praktyki dotyczącej przywództwa.  

Program studiów:

 • Module 1: Managing Organisational Transition
 • Module 2: Project Management by PMBOK®Guide
 • Module 3: Project Agile Management
 • Module 4: Project Risk Management
 • Module 5: Communication and Team Management
 • Module 6: Facilitation Skills, including presentation skills
 • Module 7: Visual Thinking and Creative Problem Solving skills
 • Module 8: Mentoring and Coaching
 • Module 9: Negotiations for Project Success
 • Module 10: Virtual and Multicultural Team Management
 • Module 11: Transition Programme Leadership

Gdańsk

Wyższa Szkoła Bankowa, studia podyplomowe kierunek "Zarządzanie w branży BPO/SSC"

Celem studiów jest przygotowanie do zarządzania procesami wewnątrz organizacji, podnoszenia jakości oferowanych pocesów, aby osiągnąć zadowolenie klienta (zgodnie z metodologią Customer Experience). Zajęcia prowadzone są przez praktyków biznesu w formie wykładów, warsztatów, samodzielnych projektów oraz case study.

Absolwenci studiów zdobywają wiedzę w zakresie:

 • zarządzania procesami wewnątrz organizacji,
 • kreowania kultury innowacyjności dla osiągania celów firmy,
 • kluczowych procesowych i projektowych narzędzi koniecznych w nowoczesnym zarządzaniu w branży BPO/SSC,
 • problemów komunikacyjnych, które występują w wielokulturowym środowisku pracy.

Jakie aspekty programowe pojawią się w trakcie realizacji kierunku?

 1. Organizacja w ujęciu procesowym
 2. Outsourcing procesów biznesowych
 3. Zarządzanie zespołem
 4. Seminarium projektowe

Kraków

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie program pilotażowy "The Future of Global Business Services"

Specjalizacja jest dostępna dla studentów studiów II stopnia wszystkich kierunków na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie.

Zajęcia składają się z 8 kursów i 2 modułów projektowych prowadzonych w języku angielskim (wymagana znajomość języka angielskiego na poziomie B1/B2). Specjalizację prowadzą zespoły składające się z wykładowców UEK i ekspertów z firm partnerskich.

Program:

 1. Project Management in Transformative Organizations 1
 2. The Future of Banking in Fund Industry
 3. Global Business Services Concept, Scope, Practical Implications
 4. Successful Communication, Collaboration and Self-Development in Corporate World
 5. The Future of Finance and Accounting
 6. Technology and Development Progressive Approach
 7. Project Management in Transformative Organizations 2
 8. Evidence-Based Decision-Making Process in Business Organizations

Szczecin

Wyższa Szkoła Bankowa, studia podyplomowe kierunek "Zarządzanie w branży BPO/SSC"

W trakcie realizacji kierunku studenci zdobędą wiedzę, która dotyczy:

 • specyfiki branży i pracy w sektorze usług nowoczesnych,
 • nowych narzędzi i technologii w tym obszarze,
 • praktycznych informacji o tym, jak zarządzać procesami oraz zespołami SSC/BPO/ITO,
 • sektora usług nowoczesnych i zachodzących w nim procesów,
 • zakresu zarządzania procesami oraz ich efektywności,
 • umiejętności doboru odpowiednich kompetencji,
 • wizualizacji danych,
 • zwiększania efektywności zespołów.

Program:

 1. Wprowadzenie do sektora SSC/BPO/ITO
 2. Wyzwania i ryzyka w biznesie
 3. Rozwój centrum usług biznesowych
 4. Rozwój zespołów w centrach usług biznesowych
 5. Zarządzanie projektami
 6. Podnoszenie efektywności operacyjnej
 7. Prezentowanie danych
 8. Nowoczesne przywództwo
 9. Innowacyjność i prace B+R w globalnych korporacjach
 10. Komunikacja biznesowa w praktyce
 11. Współpraca w międzykulturowym środowisku
 12. Seminarium projektowe

Źródła: Raport "Sektor nowoczesnych usług biznesowych w Polsce 2019", ABSL.

Autor: Wiktoria Garczewska
Młodszy redaktor MBE group

Studentka IV roku dziennikarstwa i komunikacji społecznej na Uniwersytecie SWPS. W trakcie studiów licencjackich odbyła staż redaktorski w TVN24. Interesuje się sportem i psychologią.

Zobacz również