Trwa ładowanie. Prosimy o chwilę cierpliwości.

Mentoring

W poniższym artykule wyjaśnimy, czym jest mentoring w pracy.
18.04.2019
Dowiedz się, co oznacza pojęcie mentoring. Poznaj definicję pojęcia mentoring.

Czym jest mentoring – definicja

Mentoring to forma efektywnego szkolenia i adaptacji pracownika. Polega na opiece mentora podczas rozwijania kompetencji oraz realizacji ścieżki zawodowej osoby szkolonej. Mentoring to udzielanie rad nie tylko w zakresie konkretnych zadań, lecz także w sprawie kształtowania ścieżki zawodowej i rozwoju osobistego. Jest relacją partnerską pozostającą wyłącznie na stopniu zawodowym.

Mentoring jest długoterminową relacją między osobą o większym bagażu doświadczeń z osobą o mniejszych kompetencjach lub krótszym stażu pracy. W odróżnieniu do coachingu jest prowadzony w dłuższym okresie czasowym (1-3 lat).

Przynosi korzyści obu zaangażowanym stronom. Mentor doskonali swoje umiejętności interpersonalne, a jego podopieczny rozwija samoświadomość oraz dąży do wykorzystania własnego potencjału. Co więcej, mentoring jest mniej kosztowny, ponieważ opiera się na wewnętrznych zasobach firmy, czyli jej pracownikach.

Kim jest mentor?

Samo słowo "mentor" pochodzi z mitologii greckiej. Według niej "mentor" to dobry opiekun, któremu można powierzyć najważniejsze osoby, sprawy lub rzeczy. Staje się również wcieleniem bóstwa opiekuńczego – przewodnikiem.

Jak jest teraz? Obecnie mentor to ekspert z danej dziedziny, branży lub firmy, ale również opiekun, nauczyciel i przewodnik. Mentor to lider z ogromną wiedzą stanowiący wzór dla podopiecznego. Z założenia posiada bardzo wysokie kompetencje. Doradza podopiecznemu dzięki wcześniej wypracowanym metodom oraz skupia się na jego rozwoju zawodowym. Mentorem może być pracownik z dużym doświadczeniem oraz osoba posiadająca wysoką pozycję w hierarchii organizacyjnej.

Mentor powinien wyróżniać się umiejętnościami:

 • planowania pracy,
 • precyzyjnego wypowiadania się,
 • aktywnego słuchania,
 • zadawania odpowiednich pytań,
 • stosowania konstruktywnej krytyki.

Cele mentoringu

Mentoring opiera się głównie na korzyściach podopiecznego, więc jego cele w szczególności związane są z rozwojem i nauką mniej doświadczonej osoby.

 • Identyfikacja i analiza mocnych i słabych stron podopiecznego.
 • Wsparcie podopiecznego w podejmowanych wyzwaniach.
 • Odkrywanie potencjału osoby szkolonej.
 • Rozwijanie wewnętrznej motywacji podopiecznego.
 • Budowanie samoświadomości podopiecznego poprzez ciągły feedback.
 • Poszukiwanie możliwych ścieżek kariery (zagrożenia, szanse).
 • Rozwijanie kompetencji osobistych i społecznych.
 • Wyposażenie podopiecznego w niezbędną wiedzę i kompetencje.

Źródła: