Trwa ładowanie. Prosimy o chwilę cierpliwości.

CF (Corporate Finance)

Kwalifikacja Corporate Finance nie jest jedynie wyróżnieniem uzyskanym za pozytywny wynik egzaminu, a wartościowym potwierdzeniem ukończenia bardzo obszernego i wymagającego programu dla ekspertów w dziedzinie finansów korporacyjnych.
Kategoria: Finanse/Bankowość
06.06.2013

CF (Corporate Finance) jest międzynarodową kwalifikacją w zakresie finansów korporacyjnych.

Dane podstawowe 

Kwalifikacja CF (Corporate Finance) przyznawana jest przez ICAEW (Institute of Chartered Accountants in England and Wales) w porozumieniu z CISI (Chartered Institute for Securities & Investment). ICAEW jest międzynarodową organizacją zrzeszającą dyplomowanych księgowych z całego świata. Obecnie ICAEW posiada ponad 140 000 członków. Najwięcej oddziałów organizacji znajduje się w Wielkiej Brytanii, jednak istnieje także 28 przedstawicielstw w innych krajach Europy oraz w Azji. Współtwórca kwalifikacji CF, organizacja CISI, jest największym światowym stowarzyszeniem zrzeszającym specjalistów z zakresu doradztwa inwestycyjnego i rynków kapitałowych. Więcej o obu organizacjach można przeczytać na ich stronach internetowych: www.icaew.com oraz www.cisi.org.

Zakres

Ścieżka prowadząca do zdobycia kwalifikacji Corporate Finance jest bardzo długa. Aby ją otrzymać należy przejść przez wszystkie niżej wymienione etapy programu. 
Na dwa pierwsze etapy składają się cztery egzaminy, natomiast ostatni, trzeci etap polega na potwierdzeniu zdobytego doświadczenia zawodowego.

I. Certificate in corporate finance:

Unit 1: Corporate finance regulation

 1. The Regulatory Environment in the UK
 2. FCA Conduct of Business Sourcebook
 3. Corporate Governance and Business Ethics
 4. Takeovers and Mergers
 5. Prospectuses
 6. Regulation of UK equity capital markets

Średni czas przygotowania: 80 godzin
Czas: 1 godzina
Typ: test jednokrotnego wyboru
Objętość: 50 pytań

Unit 2: Corporate finance technical foundations  

 1. Quantitative Methods for Corporate Finance
 2. Financial Statements Analysis
 3. Capital Structure
 4. Introduction to Business Valuations
 5. Corporate Transactions
 6. Corporate Finance Documentation

Średni czas przygotowania: 80 godzin
Czas: 1 godzina
Typ: test jednokrotnego wyboru
Objętość: 50 pytań

II. Diploma in corporate finance:

Unit 1: Corporate finance techniques and theory

 1. Financial Statement Analysis
 2. Valuation
 3. Debt and Equity
 4. Mergers, Acquisitions and Disposals
 5. Regulation, Governance and Ethics

Średni czas przygotowania: 200 godzin
Czas: 3 godziny
Typ: open book examination

Unit 2: Corporate finance strategy and advice 

 1. Corporate Strategy
 2. Mergers and Acquisitions
 3. Corporate Performance and Reconstructions

Średni czas przygotowania: 300 godzin
Czas: 4 godziny
Typ: open book examination

III. CF Qualification

Etap trzeci polega na wykazaniu przez kandydata, że spełnia następujące wymagania:

 1. Posiadanie trzyletniego doświadczenia w obszarze finansów przedsiębiorstw;
 2. Bycie zatrudnionym w obszarze finansów przedsiębiorstw w momencie ubiegania się o kwalifikację CF.

Do egzaminów można przygotowywać się samodzielnie. Istnieje możliwość zakupienia pomocy naukowych na stronie internetowej organizacji CISI. Każdemu z tematów, na które podzielony został materiał wymagany do zdobycia kwalifikacji, poświęcony jest podręcznik. Cena każdego podręcznika to 75 funtów. Ponieważ konieczny do opanowania materiał jest bardzo obszerny, istnieje możliwość zapisania się na szkolenia przygotowawcze. W Polsce szkolenia organizowane są przez Instytut Rozwoju Biznesu.

Za przystąpienie do każdego z egzaminów wymienionych w poszczególnych etapach programu należy wnieść oddzielną opłatę. Łączny koszt uzyskania certyfikatu, na który składają się opłaty egzaminacyjne oraz jednorazowa opłata rejestracyjna to 1055 funtów  dla osób, które przystępują do egzaminów w oddziałach znajdujących się w Wielkiej Brytanii, oraz 1260 funtów dla przystępujących do egzaminów w oddziałach zagranicznych.

Szczegółowa lista opłat egzaminacyjnych znajduje się na stronie www.cisi.org
Do egzaminów można przystępować w kilkudziesięciu krajach. Polacy zainteresowani kwalifikacją CF mogą przystąpić do egzaminu w centrum egzaminacyjnym znajdującym się w Warszawie.

Perspektywy rozwoju

Kwalifikacja CF jest potwierdzeniem posiadania fachowej wiedzy w zakresie finansów korporacyjnych. Oznacza to, że posiadacz kwalifikacji CF potrafi między innymi: ocenić sytuację ekonomiczną przedsiębiorstwa, zbadać skuteczność podejmowanych przez przedsiębiorstwo decyzji i zawieranych przez nie transakcji, określić koszt i oczekiwany poziom ryzyka.
Specjaliści CF mogą zajmować się świadczeniem usług doradczych dla firm, organizacji charytatywnych i innych instytucji niejednokrotnie podejmujących kluczowe decyzje biznesowe, pracować w bankach korporacyjnych lub jako eksperci w konkretnym przedsiębiorstwie.

Opracowanie na podstawie Institute of Chartered Accountants in England and Wales.

Stanowiska, które łatwiej osiągnąć