Temat tygodnia
Kto powinien zainteresować się karierą w dziale FP&A?
Partner serwisu
EY
Rozwiń
 
A Ty jakie masz plany
na jesień?
Zdobądź doświadczenie w prestiżowych konkursach dla studentów organizowanych przez EY.
Chcę się sprawdzić w wyzwaniu
na styku prawa i ekonomii.
Chcę wejść do świata wielkich transakcji.
KarierawFinansach.pl jest patronem medialnym obu konkursów.
 
A Ty jakie masz plany
na jesień?
Zdobądź doświadczenie w prestiżowych konkursach dla studentów organizowanych przez EY.
Chcę się sprawdzić w wyzwaniu
na styku prawa i ekonomii.
Chcę wejść do świata wielkich transakcji.
KarierawFinansach.pl jest patronem medialnym obu konkursów.
Trwa ładowanie. Prosimy o chwilę cierpliwości.

CISI (Chartered Institute for Securities & Investment)

Co kryje się pod tajemniczym skrótem CISI? Przeczytaj o jednej z najbardziej pożądanych kwalifikacji z branży inwestycyjnej na brytyjskim rynku pracy, która zyskuje na popularności również w Polsce.
Kategoria: Inwestycje
23.08.2012
CISI to zbiór międzynarodowych kwalifikacji przeznaczonych przede wszystkim dla doradców inwestycyjnych. W naszym artykule znajdziesz następujące informacje o CISI: kursy, zakres wiedzy, odbiorcy, czas trwania egzaminów, perspektywy rozwoju.
 


Dane podstawowe

CISI (The Chartered Institute for Securities & Investment) to największa i bardzo prestiżowa organizacja, znana przede wszystkim w Wielkiej Brytanii, która zrzesza profesjonalistów zajmujących się doradztwem inwestycyjnym i rynkami kapitałowymi. Organizacja wyłoniła się w 1992 roku z London Stock Exchange (LSE), jednej z największych na świecie giełd pod względem obrotów papierami wartościowymi . Obecnie do CISI należy blisko 40 tys. finansistów w 89 krajach na całym świecie. W Polsce CISI jest jeszcze mało znana zarówno pracodawcom, jak i specjalistom z obszaru finansów i bankowości.
 
Główna siedziba znajduje się w City of London, ale organizacja ma swoje odziały również w takich miastach, jak Dubaj, Bombaj, Singapur oraz Kolombo. 
 
Więcej o samej organizacji można przeczytać na oficjalnej stronie CISI: www.cisi.org.
 

 

Zakres wiedzy

W odróżnieniu od amerykańskiej kwalifikacji CFA CISI to raczej zbiór certyfikatów niż pojedyncza kwalifikacja. Swoim zakresem obejmuje ona następujące kursy:
 
Fundamentals of Financial Services
Jak sama nazwa wskazuje, tematem tego kursu jest wprowadzenie studentów w tematykę funkcjonowania rynków finansowych i ich terminologię. Kurs ten na przykład pozwala wnikliwie poznać, czym są akcje oraz obligacje.
 
Odbiorcy kursu: osoby rozpoczynające pracę w instytucjach finansowych na stanowiskach juniorskich
Zagadnienia: bankowość (komercyjna/detaliczna), kapitał (dywidendy/skup i sprzedaż akcji), obligacje (rodzaje obligacji/inwestowanie w obligacji), rynki (pojęcie giełdy/typologia giełdy)
Czas przygotowania: 80 godzin samodzielnej nauki
 
Czas trwania egzaminu: jedna godzina
Typ: test jednokrotnego wyboru
Objętość: 30 pytań
 
International Introduction to Securities & Investment
Kurs ten wyjaśnia, czym jest inwestowanie, pokazuje, jak działają rynki finansowe oraz definiuje typy inwestowania na lokalnych rynkach. 
 
Odbiorcy kursu: osoby rozpoczynające pracę w instytucjach finansowych na stanowiskach juniorskich
Zagadnienia: aktywa, obligacje, akcje, derywaty, fundusze inwestycyjne, regulacje rynków finansowych
Czas przygotowania: 70 godzin samodzielnej nauki
 
Czas trwania egzaminu: jedna godzina
Typ: test jednokrotnego wyboru
Objętość: 50 pytań
 
 
International Certificate in Wealth Management
Wealth management to jedna z najbardziej wymagających branż sektora finansowego, która dotyczy obszaru doradztwa inwestycyjnego i tzw. private banking. Celem tej kwalifikacji jest podniesienie wiedzy oraz kompetencji pracowników zawodowo zajmujących się właśnie doradztwem inwestycyjnym.
 
Odbiorcy kursu: pracownicy działów private banking oraz specjaliści z obszaru wealth management
Zagadnienia: aktywa powiernicze, fundusze inwestycyjne, identyfikacja potrzeb klienta, planowanie inwestycyjne.
Czas przygotowania: 100 godzin samodzielnej nauki
 
Czas trwania egzaminu: dwie godziny
Typ: test jednokrotnego wyboru
 
Certificate in Investments
Kwalifikacja przeznaczona przede wszystkim dla profesjonalistów z doświadczeniem na rynku instrumentów pochodnych (tzw. derywatów).  Poruszane zagadnienia podczas kursu to m.in. zarządzanie inwestycjami, opcje, kontrakty terminowe, swapy, funkcje compliance w instytucji finansowej.
 
Egzamin został podzielony na dwa obszary tematyczne:
a. prawny – dotyczący regulacji dla sektora finansowego
b. merytoryczny – dotyczący zagadnień związanych właśnie z instrumentami pochodnymi.
 
Czas przygotowania: łącznie maks. 200 godzin
Czas trwania egzaminu: dwie godziny
 
Uczestnicy, którzy uzyskają tę kwalifikację, mogą poszerzyć swoje kompetencje w ramach dodatkowej kwalifikacji Certificate in Investment Management, dotyczącej takich zagadnień, jak matematyka finansowa i statystyka, księgowość, portfolio management, analiza inwestycyjna oraz podatki.
 
Investment Operations Certificate
Najpopularniejsza kwalifikacja CISI, wybierana rokrocznie przez 10 tys. nowych członków tego stowarzyszenia. Dedykowana jest przede wszystkim specjalistom działów administracyjno-operacyjnych w instytucjach finansowych. Egzamin obejmuje trzy obszary tematyczne:
a. Wprowadzenie do tematyki rynków kapitałowych
b. Regulacje sektora finansowego na lokalnym i międzynarodowym rynku
c. Administrowanie inwestycjami, obsługa aktywów, zapobieganie przestępstwom finansowym, ryzyko operacyjne, IT w zarządzaniu inwestycjami, compliance
 
Czas przygotowania: od 70 do 100 godzin
Czas trwania egzaminu: trzy godziny
Typ: test jednokrotnego wyboru
 
Certificate in Financial Services for Directors
Kwalifikacja poszerzająca wiedzę z obszaru finansów przedsiębiorstwa (corporate finance). Odbiorcami tej kwalifikacji powinni być tzw. non-executive directors (w skrócie NED lub NXD), czyli członkowie rady dyrektorów (dotyczy wyłącznie struktury przedsiębiorstw w ujęciu anglosaskim), którzy nie posiadają jednak żadnej władzy wykonawczej. Do ich głównych zadań należy m.in. opiniowanie strategii firmy i zarządzania nią przez managerów, nadzorowanie właściwym funkcjonowaniem zarządzania ryzykiem w firmie, ocena zasadności wynagrodzeń dla dyrektorów wykonawczych w firmie.
 
Zakres tematyczny egzaminu dotyczy trzech obszarów:
a. Wprowadzenia do tematyki rynków kapitałowych
b. Zasady regulacji finansowych
c. Ryzyko w sektorze finansowym
d. IntegrityMatters – to specjalny test dotyczący zagadnień moralnych, jakie towarzyszą każdej decyzji w miejscu pracy. IM zawiera specjalnie stworzone case’y-symulacje, z którymi w codziennej pracy może spotkać się każdy dyrektor. Zadaniem osoby rozwiązującej test jest wskazanie (w formie opisowej) wyjścia z problematycznej sytuacji.
 
Czas przygotowania: od 70 do 120 godzin
Objętość: 200 pytań oraz opisowo-testowe pytania dla obszaru IntegrityMatters
 
Certificate in Corporate Finance
Kwalifikacja poszerzająca wiedzę dotyczącą finansów przedsiębiorstwa (corporate finance) z zakresu aktów prawnych, regulacji, technik oraz transakcji kapitałowych. Kwalifikacja jest akredytowana przez The Institute of Chartered Accountants in England and Wales (ICAEW), która skupia aż 140 tys. dyplomowanych księgowych na całym świecie.
 
Zakres tematyczny egzaminu dotyczy dwóch obszarów:
a. Regulacje finansów przedsiębiorstwa (corporate finance regulations): ład korporacyjny i etyka w biznesie, fuzje i przejęcia, prospekty emisyjne, rynki kapitałowe
b. Techniczne podstawy finansów przedsiębiorstwa (corporate finance technical regulations): metody ilościowe, analiza finansowa, struktura kapitałowa, wprowadzenie do oceny biznesowej, transakcje
 
Czas przygotowania: 160 godzin
Czas trwania egzaminu: dwie godziny
Typ: test jednokrotnego wyboru
Objętość: 100 pytań
 
Certificate in Islamic Finance
Kwalifikacja dotycząca najważniejszych aspektów finansów i bankowości islamskiej zgodnie z zasadami prawa muzułmańskiego (szariat). Egzamin pozwala studentom na zrozumienie zasad szariatu w kontekście biznesowym oraz wyjaśnia, jak funkcjonuje tzw. takaful, czyli islamski sektor ubezpieczeniowy.
 
Zakres tematyczny egzaminu: podstawy bankowości islamskiej, islamskie prawo kontraktowe, islamskie zarządzanie aktywami i funduszami, rynek sukuk (islamskie obligacje)
Czas przygotowania: 130 godzin
Czas trwania egzaminu: dwie godziny
Typ: test jednokrotnego wyboru
Objętość: 100 pytań
 
Risk in Financial Services
Kwalifikacja dotycząca zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie (risk management) i ładu korporacyjnego przeznaczona dla działów zarządzania ryzykiem, compliance oraz prawnych. 
 
Zakres tematyczny egzaminu: zasady zarządzania ryzykiem, międzynarodowe regulacje dotyczące zarządzania ryzykiem, ryzyko operacyjne i kredytowe, ryzyko inwestycyjne, ład korporacyjny, enterprise risk management 
Czas przygotowania: 100 godzin
Czas trwania egzaminu: 2 godziny
Typ: test jednokrotnego wyboru
Objętość: 100 pytań
 
Combating Finance Crime
To kwalifikacja stworzona przez międzynarodowych ekspertów, która skupia się na prawie, regulacjach i najlepszych praktykach zwalczania przestępstw finansowych, prania brudnych pieniędzy, finansowania terroryzmu oraz korupcji.
 
CFC to efekt wieloletniej współpracy CISI z QCo, amerykańskiego konsultanta w zakresie walki z przestępczością finansową. Kwalifikacją powinni zainteresować się przede wszystkim managerowie odpowiadający za walkę z praniem brudnych pieniędzy (tzw. Money Laundering Reporting Officers).
 
Zakres tematyczny egzaminu: przyczyny występowania przestępstw finansowych, pranie brudnych pieniędzy, finansowanie organizacji terrorystycznych, korupcja i przekupstwo, rola sektora prywatnego w gospodarce
Czas przygotowania: 100 godzin
Czas trwania egzaminu: dwie godziny
Typ: test jednokrotnego wyboru
Objętość: 100 pytań
 
Global Finance Compliance
Compliance w dzisiejszym otoczeniu biznesowym to nieodłączny element funkcjonowania każdego przedsiębiorstwa, które działa w otoczeniu etyczno-prawnym. To właśnie problematykę ryzyka, przestępstw finansowych, etyki, integralności i sprawiedliwości porusza kwalifikacja Global Finance Compliance, która jest dedykowana managerom ds. compliance (tzw. Compliance Officer).
 
Zakres tematyczny egzaminu: funkcje compliance , zarządzanie ryzykiem przestępstw finansowych, etyka oraz sprawiedliwość, integralność
Czas przygotowania: 100 godzin
Czas trwania egzaminu: dwie godziny
Typ: test jednokrotnego wyboru
Objętość: 100 pytań
 
 
Investment Advice Diploma
Kwalifikacja dotycząca produktów finansowych w Wielkiej Brytanii, relacji konsumenckich, środowiska makroekonomicznego, usług bankowości inwestycyjnej, rynku opcji i futures oraz finansowej ochrony. Jej głównymi odbiorcami są doradcy inwestycyjni.
 
Aby móc posługiwać się dyplomem w obszarze doradztwa inwestycyjnego, należy zaliczyć trzy rodzaje egzaminów:
a. FSA (Financial Services Authority) and Professional Integrity
Zakres tematyczny egzaminu to m.in. usługi doradcze sektora inwestycyjnego przy uwzględnieniu relacji z klientami, dyrektywy Unii Europejskiej, zasady funkcjonowania kontroli FSA, przestępstwa finansowe, równe traktowanie klientów i ochrona ich majątku
b. Investment, Risk & Taxation
Zakres tematyczny egzaminu to m.in. planowanie i doradztwo inwestycyjne w ujęciu makroekonomicznym, klasy aktywów, ich klasyfikacja i charakterystyka, teorie inwestycyjne i ich zastosowanie w praktyce, identyfikowanie ryzyka, opodatkowanie inwestorów i inwestycji
c. Obszar merytoryczny (można wybrać jeden z trzech):
instrumenty pochodne, papiery wartościowe, doradztwo prywatnym klientom
 
Okres przygotowania do tego egzaminu zależy od wyboru dodatkowego obszaru merytorycznego. Natomiast FSA and Professional Integrity oraz Investment, Risk and Taxation zawiera po 80 pytań testowych, które trzeba rozwiązać w ciągu dwóch godzin.
 
Advanced Certificate in Operational Risk
Ta kwalifikacja została stworzona specjalnie z myślą o działach operacyjnych,  przede wszystkim IT oraz administracji, które chciałyby poprawić swoje kompetencje w wykrywaniu ryzyka operacyjnego i zapobieganiu jego skutkom.
 
Zakres tematyczny kwalifikacji dotyczy dwóch obszarów:
a. Operational risk, czyli źródeł, natury, definiowania i zapobiegania ryzyku operacyjnemu;
b. Advanced Operational Risk, czyli zarządzanie ryzykiem operacyjnym, monitorowanie i raportowanie
 
Czas przygotowania: 180 godzin
Czas trwania egzaminu: cztery godziny
Typ: test jednokrotnego wyboru oraz case studies
Objętość: 102 pytania
 
Private Client Investement Advice & Management
To kolejna kwalifikacja silnie powiązana z dyrektywami FSA w Wielkiej Brytanii, która dotyczy działań KYC, czyli Know Your Customer.
 
Zakres tematyczny egzaminu: opodatkowanie inwestycji, zaufanie w inwestycjach, zasady doradztwa finansowego, instrumenty finansowe i produkty
Czas przygotowania: 200 godzin
Typ i objętość: test jednokrotnego wyboru (10 pytań), esej na wybrany temat, rozwiązanie jednego case study
 
Advanced Certificate in Global Securities Operations
Kwalifikacja rozwijająca I sprawdzająca umiejętności operacyjne. Przeznaczona przede wszystkim dla Team Leaderów oraz starszych specjalistów zajmujących się obsługą procesów inwestycyjnych (depozyty, akcje korporacyjne, operacje skarbowe, bankowość transakcyjna, instrumenty pochodne, rekoncyliacja).
 
Kwalifikację można uzyskać po zaliczeniu dwóch obszarów tematycznych:
a. Global Securities Operations, czyli zagadnienia z obszaru papierów wartościowych, usług inwestycyjnych, aspekty opodatkowania, ryzyko
b. Advanced Global Securities Operations, czyli otwieranie kont inwestycyjnych, podatek giełdowy, pożyczka papierów wartościowych, bankowość transakcyjna, prawo korporacyjne
 
Czas przygotowania: 180 godzin
Czas trwania egzaminu: cztery godziny
Typ: test jednokrotnego wyboru
Objętość: 67 pytań
 
CISI Diploma
To wiodąca kwalifikacja CISI na całym świecie, którą mogą zdobyć wyłącznie absolwenci uczelni wyższych. Łączy ona w sobie kilka aspektów: funkcjonowanie rynków kapitałowych, inwestowanie, compliance, derywaty, finanse przedsiębiorstw i transakcje. Kwalifikacja przeznaczona przede wszystkim dla doradców inwestycyjnych.
 
Aby uzyskać tę kwalifikację, należy zdać trzy egzaminy z listy:
a .Rynek obligacji
b. Instrumenty pochodne
c. Zarządzanie funduszami
d. Zarządzanie transakcjami międzynarodowymi
e. Zarządzanie i konsulting inwestycjami prywatnymi klienta
f. Regulacje i compliance
 
Dla każdego z powyższych egzaminów organizatorzy oszacowali inny czas samodzielnej nauki. Więcej informacji można znaleźć na stronie organizatora.
 
Diploma in Investment Operations
Kwalifikacja związana ściśle z obszarem bankowości inwestycyjnej oraz transakcyjnym (operacyjnym), przeznaczone głównie dla pracowników na stanowiskach seniorskich w bankach inwestycyjnych i doradców wyspecjalizowanych w zakresie doradztwa transakcyjnego. 
 
Aby uzyskać ten dyplom, należy wcześniej zaliczyć jedną z kwalifikacji advanced:
a. Advanced Certificate in Global Securities Operations;
b. Advanced Certificate in Operational Risk
 
Dla każdego z powyższych egzaminów organizatorzy oszacowali inny czas samodzielnej nauki. Więcej informacji można znaleźć na stronie organizatora.
 
Diploma in Investment Compliance
Kwalifikacja wnikliwie opisująca regulacje związane z prawidłowym funkcjonowaniem compliance w przedsiębiorstwie i dedykowana praktykom w tym obszarze.  
 
Aby uzyskać ten dyplom, należy wcześniej zaliczyć jedną z następujących kwalifikacji :
a. Financial Regulation and Professional Integrity 
b. Global Financial Compliance, Combating Financial Crime lub Risk in Financial Services
c. Regulation and Compliance
 
Dla każdego z powyższych egzaminów organizatorzy oszacowali inny czas samodzielnej nauki. Więcej informacji można znaleźć na stronie organizatora.
 
 
Diploma in Corporate Finance
Dzięki tej kwalifikacji można poszerzyć swoją wiedzę z obszaru finansów przedsiębiorstw. Kwalifikacja jest akredytowana przez The Institute of Chartered Accountants in England and Wales (ICAEW).
 
Aby zdobyć dyplom, należy zaliczyć dwa egzaminy:
a. Corporate Finance Techniques & Theory, który swoim zasięgiem obejmuje sprawozdania finansowe, pojęcie długu i kapitału własnego, fuzje i przejęcia oraz regulacje i zagadnienia etyczne w biznesie.
b. Corporate Finance Strategy & Advice, który porusza taką tematykę, jak fuzje i przejęcia oraz strategię korporacyjną. 
 
Czas przygotowania: 500 godzin
Czas trwania egzaminu: siedem godzin
Typ: test jednokrotnego wyboru
Objętość: osiem zagadnień do rozwiązania w formie case studies
 
CISI Masters in Wealth Management
Kwalifikacja wieńcząca hierarchię egzaminacyjną stowarzyszenia CISI, przeznaczona dla wysokiej klasy specjalistów z obszaru bankowości prywatnej, portfolio managerów oraz tzw. wealth managerów. Swoim zasięgiem kwalifikacja obejmuje trzy obszary tematyczne:
a. Financial Markets, czyli zagadnienia związane z rynkami finansowymi: interpretacja statystyk ekonomicznych, matematyka inwestycyjna i analiza;
b. Portfolio Construction Theory, czyli zagadnienia związane z obszarem tworzenia portfolio inwestycyjnego oraz podatkami;
c. Applied Wealth Management , czyli zagadnienia związane z obszarem relacji doradca-klient, bankowością transakcyjną, ryzykiem i zabezpieczeniem portfolio.
 
Czas przygotowania: 600 godzin
Czas trwania egzaminu: dziewięć godzin
Typ: case studies
Objętość: 7 zagadnień case studies
 
Aby zaliczyć poszczególne egzaminy w ramach kwalifikacji i dyplomów, jakie oferuje CISI, zazwyczaj (w każdym egzaminie ustalono inną liczbę punktów, które należy zdobyć) należy poprawnie odpowiedzieć lub rozwiązać od 50 do 70 proc. pytań.
 
Powyższe zestawienie egzaminów dotyczy poziomu trudności od stanowisk juniorskich do seniorskich i managerskich oraz określa status osoby zdającej egzaminy w ramach CISI według następującej struktury: Student, Associate, Member, Chartered Member oraz Chartered Fellow. Aby uzyskać tytuł pełnoprawnego członka stowarzyszenia (Chartered Member), należy zaliczyć wybrane egzaminy z poziomów juniorskich (jako student lub osoba aspirująca do członkostwa) i wnieść opłatę członkowską w wysokości 175 funtów brytyjskich. Ceny egzaminów są zależne od poziomu egzaminu (aż do najwyższego poziomu advanced) i wahają się w granicach 95–235 funtów. Do tego należy doliczyć również koszt materiałów egzaminacyjnych, które wynoszą średnio 75 funtów. Organizacja umożliwia samodzielną naukę, jednakże można skorzystać z pomocy tzw. providerów, czyli akredytowanych instytucji, które organizują kursy przygotowawcze. Mimo że w Polsce CISI do mało znany zbiór kwalifikacji, to posiadamy już ośrodek, który oferuje szkolenia przygotowawcze. Jest nim Instytut Rozwoju Biznesu.
 

Perspektywy rozwoju

Kwalifikacje w ramach CISI zainteresują z pewnością wszystkich finansistów, którzy w przyszłości chcieliby pracować na stanowiskach konsultingowych – doradców transakcyjnych, finansowych i inwestycyjnych oraz pracowników departamentów inwestycyjnych w bankach. Szeroki zakres tematyczny poszczególnych kwalifikacji z pewnością przyda się również osobom pracującym w działach zajmującym się ryzykiem, compliance lub prawnym.
 
Opracowanie na podstawie The Chartered Institute for Securities & Investment.