Trwa ładowanie. Prosimy o chwilę cierpliwości.

CKF (Certyfikowany Konsultant ds. Finansowych)

W tym artykule znajdziesz informacje dotyczące kwalifikacji zawodowej CKF (Certyfikowany Konsultant ds. Finansowych).
Kategoria: Finanse/Bankowość
13.12.2021

CKF (Certyfikowany Konsultant ds. Finansowych) jest polską kwalifikacją z zakresu bankowości.

Dane podstawowe

CKF (Certyfikowany Konsultant ds. Finansowych) to Standard Kwalifikacyjny dotyczący pracowników obsługi klientów i sprzedaży usług bankowych. Są to nie tylko osoby zajmujące się sprzedawaniem produktów finansowych, ale wszystkie bezpośrednio kontaktujące się z klientami zarówno w placówkach bankowych, jak i na spotkaniach poza bankiem, przez telefon lub korespondencyjnie (elektronicznie, listownie). Obok sprzedawców, doradców i opiekunów klienta są to również: kasjero-dysponenci, pracownicy informacji, operatorzy telefoniczni w call center, pracownicy zajmujący się reklamacjami. Standard może być stosowany także w stosunku do pracowników firm pośredniczących w sprzedaży i obsłudze produktów bankowych, ewentualnie biur maklerskich.

Zakres

Aby uzyskać certyfikat, należy zaliczyć egzamin CKF w formie pisemnej i ustnej przed zewnętrzną Komisją Egzaminacyjną ZBP, posiadać minimum 6-miesięczne doświadczenie w branży finansowej oraz otrzymać pozytywne oceny od obecnego pracodawcy w zakresie umiejętności i postaw.

Zgodnie z zasadami Europejskich Ram Kwalifikacyjnych Standard został podzielony na trzy główne części:

  1. Wiedza;
  2. Umiejętności;
  3. Postawy (czasem nazywane kompetencjami). 

Proces certyfikacji składa się z dwóch etapów:

  1. Egzamin (pisemny i ustny); zweryfikowanie wiedzy i części umiejętności pracownika; wiedzy przypisana jest waga 60%, a umiejętnościom (tym weryfikowanym w czasie egzaminu) 40%.
  2. Ocena dokonywana przez aktualnego pracodawcę; W celu usystematyzowania drugiego etapu uzyskiwania certyfikatu pracodawca otrzymuje standardowy formularz, w którym będzie przedstawiał swoją ocenę pozostałych umiejętności oraz postaw pracownika.

Finalna ocena składa się z 3 elementów:

  1. Wyniku egzaminu ZBP;
  2. Oceny pracodawcy na temat umiejętności pracownika;
  3. Oceny pracodawcy na temat postaw pracownika.

Informacje dodatkowe

Szczegóły oraz informacje dodatkowe: www.zbp.pl

Perspektywy rozwoju

Posiadacze kwalifikacji CFK zwykle zajmują się bezpośrednią obsługą klienta. Najczęściej pracują jako pracownicy działu reklamacji, pracownicy call center, opiekunowie klienta, kasjerzy, doradcy czy sprzedawcy.

Źródło: Związek Banków Polskich.