Trwa ładowanie. Prosimy o chwilę cierpliwości.

IPMA-Student

W tym artykule znajdziesz informacje dotyczące kwalifikacji zawodowej IPMA-Student.
10.12.2021

IPMA-Student jest kwalifikacją z zakresu zarządzania projektami.

Dane podstawowe

Kwalifikacja IPMA-Student skierowana jest do studentów oraz absolwentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, którzy ukończyli studia nie później niż rok od daty uzyskania dyplomu, są zainteresowani pracą w zarządzaniu projektami, uzyskali zaliczenie przedmiotów akredytowanych przez IPMA Polska oraz wniosą stosowną opłatę na rzecz IPMA Polska.

Celem kwalifikacji jest umożliwienie młodym ludziom zdobycia certyfikatu będącego potwierdzeniem posiadania wiedzy merytorycznej z zakresu zarządzania projektami już w trakcie studiów by następnie, już jako absolwenci, mieli oni większe szanse na znalezienie pracy w branży, a także byli do tej pracy właściwie przygotowani.

Zakres

Egzamin weryfikuje znajomość podstawowych elementów składających się na zarządzanie projektami, które wymagane są od osób uczestniczących w prostych projektach. Wiedza weryfikowana na egzaminie certyfikacyjnym podzielona została na trzy obszary kompetencji. Jest to wybór zagadnień wymaganych podczas certyfikacji IPMA-D.

Zestaw egzaminacyjny składa się ze 104 pytań, podzielonych na 3 rozdziały odpowiadające obszarom kompetencji wg. ICB 4.0: Perspektywa, Ludzie, Praktyka.

Egzamin trwa 100 minut i jest przeprowadzany w języku polskim. Podstawą do zaliczenia egzaminu certyfikacyjnego IPMA-Student i przyznania certyfikatu IPMA-Student jest zaliczenie co najmniej 80% elementów kompetencji, tzn. co najmniej 21 elementów z 26 zdefiniowanych w Przewodniku IPMA-Student ed. 2.0 Wytyczne Kompetencji Indywidualnych. Podstawą do zaliczenia danego elementu kompetencji (CE) jest łączny wynik odpowiedzi na 4 pytania dotyczące danego CE równy co najmniej 2 pkt.

Perspektywy rozwoju

Kwalifikacja IPMA-Student przeznaczona jest dla osób, które nie posiadają jeszcze doświadczenia w zakresie zarządzania projektami. Może stanowić przygotowanie do pierwszej pracy w branży po ukończeniu studiów lub formę treningu przed przystąpieniem do kwalifikacji IPMA-D.

Osoba legitymująca się certyfikatem IPMA-Student powinna posiadać wiedzę na temat wybranych, podstawowych elementów dobrej praktyki zarządzania projektami na poziomie wymaganym dla roli członka zespołu w „prostym” projekcie. Powinienna również prezentować postawy i zachowania zgodne z Kodeksem Etycznym Kierownika Projektu. 

Opracowanie na podstawie IPMA Polska.