Trwa ładowanie. Prosimy o chwilę cierpliwości.

IPMA-Student

IPMA Polska w porozumieniu ze szkołami wyższymi stworzyła projekt umożliwiający studentom zdobycie kwalifikacji potwierdzającej posiadanie wiedzy z zakresu zarządzania projektami na własnej uczelni jeszcze w trakcie studiów.
20.05.2014

IPMA-Student jest kwalifikacją z zakresu zarządzania projektami.

Dane podstawowe

Kwalifikacja IPMA-Student skierowana jest do studentów oraz absolwentów, którzy ukończyli studia nie wcześniej niż w ciągu ostatniego roku i są zainteresowani pracą w zarządzaniu projektami. Celem kwalifikacji jest umożliwienie młodym ludziom zdobycia certyfikatu będącego potwierdzeniem posiadania wiedzy merytorycznej z zakresu zarządzania projektami już w trakcie studiów by następnie, już jako absolwenci, mieli oni większe szanse na znalezienie pracy w branży, a także byli do tej pracy właściwie przygotowani.

Zakres

Egzamin IPMA-Student zdobyć mogą studenci i absolwenci (do roku od dnia ukończenia studiów) zarówno studiów stacjonarnych, jak i niestacjonarnych I lub II stopnia. Przed przystąpieniem do egzaminu konieczne jest zaliczenie wszystkich przedmiotów akredytowanych przez organizację IPMA Polska.

Egzamin weryfikuje znajomość podstawowych elementów składających się na zarządzanie projektami, które wymagane są od osób uczestniczących w prostych projektach. Wiedza weryfikowana na egzaminie certyfikacyjnym podzielona została na trzy obszary kompetencji. Jest to wybór zagadnień wymaganych podczas certyfikacji IPMA-D.

Kompetencje Techniczne:

 1. Sukces zarządzania projektem;
 2. Interesariusze;
 3. Wymagania i cele projektu;
 4. Ryzyko: zagrożenia i szanse;
 5. Jakość;
 6. Organizacja projektu;
 7. Praca zespołowa;
 8. Rozwiązywanie problemów;
 9. Struktury projektu;
 10. Zakres i produkty cząstkowe;
 11. Czas i etapy (fazy) projektu;
 12. Zasoby;
 13. Koszty i zasoby finansowe;
 14. Zmiany;
 15. Kontrola i raporty;
 16. Komunikacja;
 17. Rozpoczynanie;
 18. Zamykanie.

Kompetencje Behawioralne:

 1. Przywództwo;
 2. Zaangażowanie i motywacja;
 3. Asertywność;
 4. Kreatywność;
 5. Zorientowanie na wyniki;
 6. Sprawność;
 7. Konflikty i kryzysy;
 8. Wiarygodność;
 9. Docenianie wartości;
 10. Etyka.

Kompetencje Kontekstowe:

 1. Orientacja na projekty;
 2. Stałe struktury organizacji;
 3. Zarządzanie zasobami ludzkimi.

Czas trwania: 100 minut
Objętość: 100 pytań jednokrotnego wyboru
Forma: pisemna lub elektroniczna

Egzaminy organizowane są przez szkoły współpracujące z IPMA-Student. Ich aktualną listę można sprawdzić na stronie internetowej certyfikatu.

Zainteresowani zdobyciem kwalifikacji mogą samodzielnie przygotować się do egzaminu certyfikacyjnego lub skorzystać z form nauki oferowanych przez IPMA Polska. Organizacja udostępnia uprawnionym studentom e-Quizy oraz e-Sprawdziany będące symulowanymi egzaminami. Z obu aplikacji korzystać można na komputerze lub w wersji mobilnej.

Koszt egzaminu certyfikacyjnego IPMA-Student wynosi 300 złotych brutto. Jeśli w ciągu roku od uzyskania certyyfikatu IPMA-Student zainteresowany przystąpi do certyfikacji IPMA-D, otrzyma upust w wysokości kosztu egzaminu IPMA-Student, który tym samym staje się bezpłatną formą przygotowania do certyfikacji IPMA-D.

Perspektywy rozwoju

Kwalifikacja IPMA-Student przeznaczona jest dla osób, które nie posiadają jeszcze doświadczenia w zakresie zarządzania projektami. Może stanowić przygotowanie do pierwszej pracy w branży po ukończeniu studiów lub formę treningu przed przystąpieniem do kwalifikacji IPMA-D.

Opracowanie na podstawie IPMA Polska.