Trwa ładowanie. Prosimy o chwilę cierpliwości.

Senior Menedżer ds. Zarządzania Procesami i Jakością

W tym tekście znajdziesz informacje dotyczące kwalifikacji zawodowej Senior Menedżer ds. Zarządzania Procesami i Jakością.
Kategoria: Finanse/Bankowość
17.07.2020

W celu ujednolicenia minimalnych wymagań wobec pracowników we wszystkich bankach w Polsce, wskazania pracownikowi lub kandydatowi kluczowych kompetencji wymaganych na danym stanowisku w bankowości oraz określenia jasnej ścieżki kariery w bankowości Związek Banków Polskich stworzył System Standardów Kwalifikacyjnych.

Senior Menedżer ds. Zarządzania Procesami i Jakością  jest polską kwalifikacją z zakresu bankowości.

Dane podstawowe

Kwalifikacja Senior Menedżer ds. Zarządzania Procesami i Jakością  skierowana jest do pracowników na co dzień poruszających się w obszarze budowania i funkcjonowania procesów w bankach oraz instytucjach finansowych. Jest to szeroka grupa obejmująca, m.in.:

 1. Właścicieli procesów;
 2. Obecnych i potencjalnych liderów,
 3. Osoby odpowiedzialne za zmiany i usprawnienia powierzonych im procesów;
 4. Osoby zajmujące się optymalizacją procesów;
 5. Liderów zespołów projektowych;
 6. Osoby z doświadczeniem procesowym. 

Aby uzyskać certyfikat, należy posiadać min. 2-letni staż pracy w sektorze bankowo-finansowym, zdać egzamin testowy, obronić projekt oraz otrzymać pozytywną ocenę od pracodawcy dotyczącą umiejętności i postaw pracownika.

Zakres

Zgodnie z zasadami Europejskich Ram Kwalifikacyjnych niniejszy Standard został podzielony na trzy części:

 1. Wiedza;
 2. Umiejętności;
 3. Postawy.

Proces certyfikacji składa się z dwóch etapów:

 1. Egzaminu ZBP (pisemnego, w formie testu jednokrotnego wyboru, i ustnego, w formie obrony projektu);
 2. Oceny dokonywanej przez aktualnego pracodawcę (bank lub inną instytucję pośrednictwa finansowego rekomendowaną przez bank). W celu usystematyzowania tego etapu pracodawca otrzymuje standardowy formularz, w którym przedstawia swoją ocenę pozostałych umiejętności oraz postaw pracownika. Z uwagi na specyfikę, rodzaj realizowanych zadań i zakres odpowiedzialności pracodawca przy ocenie umiejętności pracownika uwzględnia jego doświadczenie (wymagany staż pracy w sektorze finansowym to min. 2 lata).

Pozytywny wynik otrzymany z egzaminu oraz ocena aktualnego pracodawcy nt. pozostałych umiejętności i postaw pracownika składa się na finalną ocenę, która upoważnia pracodawcę do wystąpienia do Związku Banków Polskich o wystawienie Certyfikatu dla Senior Menedżera ds. Zarządzania Procesami i Jakością.

Informacje dodatkowe

Wymagania egzaminacyjne, zgłoszenia i szczegółowe informacje dostępne na dedykowanej stronie internetowej www.certyfikacjaprocesowa.pl

Szczegółowe informacje na stronie Związku Banków Polskich.

Perspektywy rozwoju

Posiadacze kwalifikacji zwykle zajmują się zagadnieniami z obszaru budowania i funkcjonowania procesów w bankach oraz instytucjach finansowych. O tej kwalifikacji powinni pomyśleć przede wszystkim kierownicy zepsołów oraz managerowie w ramach tzw. biur PMO (project management office, czyli biuro zarządzania projektami) bądź coraz popularniejszych biur CMO (change management office), zajmujących się zarządzaniem zmianą w zmiennym środowisku regulacji finansowych oraz w dobie coraz szybciej postępującej globalizacji.