Trwa ładowanie. Prosimy o chwilę cierpliwości.

Doradca inwestycyjny

W poniższym artykule prezentujemy sylwetkę doradcy inwestycyjnego. Poznaj zakres obowiązków, zadania i profil osoby pracującej na tym stanowisku.
12.02.2014

Doradca inwestycyjny zajmuje się obrotem papierami wartościowymi. Doradza klientom w sprawie kupna i sprzedaży papierów, ale może też zarządzać samodzielnie portfelem klienta, czyli przeprowadzać na jego rachunek transakcje, nie ponosząc jednocześnie odpowiedzialności finansowej za spowodowanie ewentualnych strat. Aby zminimalizować prawdopodobieństwo strat inwestorów, profesja doradcy inwestycyjnego jest zawodem licencjonowanym. Wpis na listę doradców inwestycyjnych można uzyskać po zdaniu trudnego egzaminu.

Zakres obowiązków

  • doradzanie klientom w sprawie strategii inwestowania oraz konkretnych transakcji
  • realizacja transakcji na rynku papierów wartościowych,
  • analiza sytuacji na rynku papierów wartościowych, przygotowywanie rekomendacji inwestycyjnych
  • analiza instrumentów finansowych pod kątem celowości dokonania inwestycji
  • analiza sytuacji makroekonomicznej
  • analiza ryzyka portfeli inwestycyjnych klientów.

Profil

Doradca inwestycyjny to elitarna profesja zarezerwowana dla osób nie tylko z ogromną wiedzą na temat działania rynków finansowych, ale także z predyspozycjami takimi jak umiejętność zarządzania ryzykiem, ponadprzeciętne zdolności analityczne oraz świetna pamięć. Aby zostać doradcą należy zdać egzamin organizowany przez Komisję Nadzoru Finansowego. Osoby, które chcą przystąpić do tego egzaminu nie mogą być skazane prawomocnym orzeczeniem za przestępstwa skarbowe, przestępstwa przeciwko wiarygodności dokumentów, mieniu, obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi. Na koniec 2012 roku, w Polsce 410 osób posiadało licencję doradcy inwestycyjnego. Zwykle kandydaci na doradców inwestycyjnych mają za sobą zawodową przeszłość na stanowiskach analityków inwestycyjnych, maklerów lub brokerów.

Perspektywy rozwoju

Doradcy inwestycyjni są osobami uprawnionymi do obejmowania stanowiska zarządzającego funduszem. Wielu z nich zajmuje wpływowe stanowiska w strukturze instytucji będących członkami giełdy, takie, jak np. dyrektor departamentu inwestycyjnego, dyrektor działu analiz, ekspert lub doradca zarządu.

Doradca inwestycyjny ma przełożonych i podwładnych w zależności od formalnie zajmowanego stanowiska w strukturze jednego z następujących podmiotów: domu maklerskiego, banku prowadzącego działalność maklerską, towarzystwa funduszy inwestycyjnych/powierniczych, zakładu ubezpieczeń, Krajowego Depozytu, spółki prowadzącej giełdę.