Trwa ładowanie. Prosimy o chwilę cierpliwości.

Specjalista ds. instrumentów pochodnych (Derivatives Specialist)

W poniższym artykule prezentujemy sylwetkę Derivatives Specialist (specjalisty ds. instrumentów pochodnych). Poznaj zakres obowiązków, zadania i profil osoby pracującej na tym stanowisku.
Branża: Księgowość funduszy
20.03.2014
Derivatives Specialist (specjalista ds. instrumentów pochodnych) jest odpowiedzialny za kilka elementów obsługi instrumentów pochodnych we współpracy z klientami wewnętrznymi w organizacji oraz na rzecz klientów zewnętrznych. Zajmuje się m.in. pośredniczeniem w uzgadnianiu pozycji w systemach księgowych z pozycjami klientów, współpracując przy tym z administratorami instrumentów pochodnych. Kontroluje też przepływy środków związanych z instrumentami pochodnymi oraz przepływ danych do systemów księgowych. Monitoruje ceny instrumentów pochodnych, korzystając z narzędzi dostarczanych przez firmy Bloomberg i Reuters.

Zakres obowiązków

  • wprowadzenie na bieżąco do systemu księgowego transakcji z rynku OTC (over the counter), opartych na instrumentach pochodnych, w tym m.in. aktualizacja danych dotyczących SWAP, futures, opcji,
  • zapewnienie kompleksowej obsługi operacji oraz przepływu danych dotyczących instrumentów pochodnych dla funduszy inwestycyjnych – w zakresie księgowości, informacji o przepływach środków pieniężnych oraz uzgodnień wycen,
  • zapewnienie kontroli przetwarzania transakcji zgodnie z instrukcjami klientów,
  • kontrola cen instrumentów pochodnych (m.in. przy pomocy Bloomberg i Reuters),
  • kontakty z klientami w zakresie informacji o wycenach instrumentów pochodnych. 

Profil

Idealni kandydaci na to stanowisko powinni mieć doświadczenie w bankowości, ubezpieczeniach albo w funduszach inwestycyjnych oraz wykształcenie w zakresie finansów lub ekonomii. Konieczne są wysoko rozwinięte umiejętności matematyczne i analityczne oraz skrupulatność i umiejętność pracy pod silną presją czasu.

Perspektywy rozwoju

Derivatives Specialist może kontynuować ścieżkę kariery awansując na stanowisko Senior Derivatives Specialist, które wymaga już kompetencji menedżerskich, ponieważ zadaniem Seniora jest dostarczanie klientom dokładnych i aktualnych danych finansowych, opracowywanych przez jego zespół. Senior Derivatives Specialist utrzymuje relacje nie tylko z klientami, ale także z  brokerami. W dalszej perspektywie Derivatives Specialist może zajmować się inwestycjami, dochodząc nawet do pozycji Investment Manager.