Trwa ładowanie. Prosimy o chwilę cierpliwości.

Specjalista w departamencie skarbu (treasury)

W poniższym artykule prezentujemy sylwetkę specjalisty w departamencie skarbu. Poznaj zakres obowiązków, zadania i profil osoby pracującej na tym stanowisku.

Pracownicy departamentu skarbu dbają głównie o monitorowanie stanu aktywów i pasywów instytucji finansowej. Część stanowisk specjalistycznych w tym departamencie związana jest jednak także ze sprzedażą i prowadzeniem produktów bankowych. Pracownicy na podstawowych szczeblach, odpowiedzialni za monitoring i sprawozdawczość zajmują się przede wszystkim gromadzeniem i opracowywaniem informacji do raportów dla osób zajmujących stanowiska kierownicze, które podejmują decyzje na temat zarządzania nadwyżkami (np. kupując papiery dłużne) lub uzupełnianiem niedoborów (np. poprzez pożyczki na rynku międzybankowym). Zakres obowiązków pracownika departamentu skarbu zależy w sporym stopniu od jego konkretnej roli w zespole oraz od stopnia informatyzacji instytucji finansowej i organizacji pracy. Raporty departamentu skarbu trafiają do prezesa banku, członków zarządu oraz dyrektorów departamentów. Stanowiska w departamencie skarbu oferują nie tylko banki ale także firmy ubezpieczeniowe oraz administracja publiczna. 

Zakres obowiązków

  • przygotowywanie dziennych raportów kontrolnych z systemu księgowego departamentu skarbu,
  • tworzenie miesięcznych raportów finansowych dla kierownictwa pionu skarbu,
  • przygotowywanie analiz, raportów i prezentacji dla osób odpowiedzialnych za zarządzanie płynnością i ryzykiem, np. dla ALCO, czyli Komitetu Zarządzania Aktywami i Pasywami Banku (Assets and Liabilities Management Committee),
  • prognozowanie wykonania budżetu departamentu skarbu, udział w planowaniu wyniku departamentu,
  • publikowanie stawek transferowych funduszy (STF),
  • zbieranie, konsolidacja i prezentacja danych finansowych,
  • monitorowanie procesów kontroli jakości informacji finansowej, udział w rozwoju narzędzi do obsługi tych procesów.

Profil

Kandydaci powinni ukończyć (lub studiować) bankowość albo finanse, ale instytucje finansowe chętnie zatrudniają też absolwentów zarządzania, prawa oraz kierunków technicznych i matematyki. Istotne są zdolności analityczne oraz umiejętność wyciągania wniosków z analizowanych danych.  W departamencie skarbu sprawdzają się osoby, którym nie brak dokładności, skrupulatności i sumienności, ponieważ dostarczane przez nie informacje są podstawą do podejmowania ważnych decyzji. Konieczna jest także dobra znajomość produktów skarbowych.

Perspektywy rozwoju

Ze względu na różnorodność specjalizacji pracowników departamentu skarbu, istnieje dla wiele ścieżek rozwoju. Część awansuje w ramach działu przechodząc na pozycje, takie jak starszy specjalista lub kierownik w departamencie skarbu, a następnie zajmuje wyższe stanowiska menedżerskie, takie jak dyrektor departamentu skarbu lub dyrektor ds. gospodarki pieniężnej. Wielu specjalistów z departamentu skarbu sprawdza się w controllingu i audycie, część kieruje się w stronę zarządzania bankowymi systemami informatycznymi albo zarządzania ryzykiem.