Trwa ładowanie. Prosimy o chwilę cierpliwości.

Tax Manager

W poniższym artykule prezentujemy sylwetkę Tax Managera. Poznaj zakres obowiązków, zadania i profil osoby pracującej na tym stanowisku, a także dowiedz się, ile zarabia Tax Manager.
Branża: BPO/SSC
25.06.2013

Wiele firm decyduje się na przeniesienie nie tylko procesów finansowo-księgowych do nowej lokalizacji, ale również podatków. Tax Manager odpowiada za merytoryczną część procesu oraz za zarządzanie zespołem analityków i Team Leaderów. Zakres odpowiedzialności Tax Managera zależy od rodzaju podatków, jakie zostały przeniesione do SSC/BPO. Podatki, które najczęściej podlegają przeniesieniu do SSC/BPO to podatki pośrednie (VAT, akcyza), ceny transferowe i czasami również podatki bezpośrednie. Odpowiedzialność Tax Managera dotyczy jednego rodzaju podatków w stosunku do większej ilości spółek i lokalizacji lub czasami to pełna odpowiedzialność za wiele rodzajów podatków w określonym kraju lub regionie geograficznym.

Zakres obowiązków

  • nadzór merytoryczny nad powierzonym obszarem podatkowym (np. podatki bezpośrednie, pośrednie, ceny transferowe) dla określonego regionu/grupy państw,
  • organizacja pracy wykonywaną przez zespół analityków/team leaderów oraz nadzór nad poprawnością rozliczeń podatkowych,
  • wewnętrzne doradztwo w obrębie powierzonej grupy podatków,
  • współpraca z lokalnymi organami kontrolującymi poprawność rozliczeń podatkowych,
  • prowadzenie szkoleń z przepisów podatkowych dla działów księgowości oraz innych działów,
  • odpowiedzialność za tax compliance,
  • optymalizowanie wartości odprowadzanego podatku,
  • analiza regulacji podatkowych, interpretacja orzeczeń sądowych oraz ich implementacja w odniesieniu do konkretnych przypadków występujących w firmie. 

Profil

Tax Manager powinien być ekspertem w zakresie wybranego rodzaju podatku pod kątem przepisów podatkowych w krajach, za które ma być odpowiedzialny i posiadać kilkuletnie doświadczenie w firmie doradztwa podatkowego lub na stanowisku osoby odpowiedzialnej za określony rodzaj podatków w firmie. Atutem kandydata na stanowisko Tax Managera jest posiadanie uprawnień doradcy podatkowego, chociaż ze względu na międzynarodowy charakter nadzorowanych procesów podatkowych nie zawsze jest to wymóg.

Perspektywy rozwoju

Tax Manager może kontynuować karierę w ramach BPO/SSC. Istnieje możliwość zwiększania zakresu odpowiedzialności w ramach tego samego stanowiska o dodatkowe rodzaje podatków lub regiony geograficzne. Tax Manager może kontynuować swoją karierę poza strukturami BPO/SSC jako Tax Manager w tradycyjnej firmie lub manager w dziale doradztwa podatkowego

Wynagrodzenie

Całkowite miesięczne wynagrodzenie brutto na stanowisku Tax Manager, gdzie średni udział premii wynosi 5-15%:

dolny kwartyl mediana górny kwartyl
20 000 zł 22 000 zł 24 000 zł

Źródło: Goldman Recruitment Salary Survey 2023.