Trwa ładowanie. Prosimy o chwilę cierpliwości.

Asset Management

W poniższym artykule wyjaśniamy, czym jest pojęcie asset management.
13.04.2018
Dowiedz się, czym jest asset management w nowoczesnych organizacjach finansowych, takich jak np. banki, jaki jest zakres obowiązków specjalistów ds. asset management oraz jakie możliwości kariery oferuje ten dział w firmie.

Czym jest asset management – definicja

Asset management to usługa skierowana do inwestorów instytucjonalnych i zamożnych inwestorów indywidualnych, która polega na zarządzaniu kapitałem pieniężnym lub instrumentami finansowymi. 

W Polsce usługi asset management mogą świadczyć:

  • domy maklerskie,
  • towarzystwa funduszy inwestycyjnych.

Jak asset management wygląda w praktyce? Klient asset management udziela spółce (asset management company) pełnomocnictwa do odpłatnego podejmowania i realizacji decyzji inwestycyjnych na jego rachunek. Firma asset management, na podstawie umowy o zarządzanie portfelem, dokonuje alokacji aktywów na rynku finansowym w imieniu klienta według uzgodnionej wcześniej strategii inwestycyjnej. 

Czym zajmuje się dział asset management – zakres obowiązków

Zadaniem przedsiębiorstw asset management jest świadczenie usług profesjonalnego lokowania środków klientów (inwestorów) w instrumenty finansowe, dostosowanych do indywidualnych potrzeb inwestorów, ze szczególnym zwróceniem uwagi na ich preferencje w zakresie: horyzontu czasowego inwestycji, akceptowalnego poziomu ryzyka, wymaganej stopy zwrotu, płynności środków.

Asset management - różne rodzaje

Asset management, czyli zarządzanie majątkiem, oprócz usług oferowanych przez domy maklerskie, wpływa także na różne inne dziedziny. Dlatego w ramach asset management mogą wystąpić następujące specjalności:

  • Infrastructure Asset Management – usługa polegająca na zarządzaniu infrastrukturą, która jest zbiorem reguł i metod niezbędnych dla całościowej, świadomej i racjonalnej gospodarki majątkiem „zamrożonym” w infrastrukturze. Łączy w sobie dyscypliny inżynierskie, praktyki biznesowe oraz teorie finansowe.
  • Road Asset Management – zbiór reguł, metod i narzędzi niezbędnych dla całościowego i racjonalnego gospodarowania majątkiem związanym z infrastrukturą drogową.