Trwa ładowanie. Prosimy o chwilę cierpliwości.

Background screening

W poniższym artykule wyjaśnimy, co oznacza pojęcie background screening w rekrutacji.
26.03.2021
W poniższym artykule wyjaśnimy, co oznacza pojęcie background screening w rekrutacji.

Background screening – co to jest? Definicja

Background screening (czasami występujący pod nazwą: background checking) to inaczej weryfikacja życiorysu zawodowego kandydata przeprowadzana przez rekrutera w procesie rekrutacji. Rekruter sprawdza, czy dane podane w CV są zgodne z prawdą. Takie praktyki często stosowane są za granicą.

W Polsce dane osobowe kandydatów są objęte szczególną ochroną prawną. Jak czytamy w poradniku UODO:

"Udostępnienie pracodawcy danych osobowych następuje w formie oświadczenia osoby, której one dotyczą, zatem należy uznać, że praktyka polegająca na dodatkowej weryfikacji informacji uzyskanych od kandydata, naruszałaby prawa i wolności osoby".

Kodeks pracy dokładnie określa rodzaj informacji, jaki może być wymagany podczas procesu rekrutacyjnego (artykuł 22. Kodeksu pracy). 

Art. 221. § 1. Pracodawca ma prawo żądać od osoby ubiegającej się o zatrudnienie podania danych osobowych obejmujących:
1) imię (imiona) i nazwisko,
2) imiona rodziców,
3) datę urodzenia,
4) miejsce zamieszkania (adres do korespondencji),
5) wykształcenie,
6) przebieg dotychczasowego zatrudnienia.  

Również praktyka polegająca na pozyskiwaniu zgód od kandydata na weryfikowanie prawdziwości złożonych oświadczeń i danych zawartych w dokumentach nie znajduje oparcia w przepisach RODO.

Źródła: