Trwa ładowanie. Prosimy o chwilę cierpliwości.

Fintech

W poniższym artykule wyjaśnimy, co oznacza pojęcie fintech.
04.02.2020
W poniższym artykule wyjaśnimy, co oznacza pojęcie fintech.

Co to jest fintech? Definicja

Mianem "fintech" określa się dynamicznie rozwijające się technologie finansowe i wykorzystujące je usługi, a także firmy, które tworzą je i dostarczają. Fintechy wykorzystują najnowsze możliwości techniczne do dostarczania nowoczesnych usług finansowych, najczęściej za pośrednictwem internetu. 

Technologie finansowe mogą prowadzić do rozwoju nowych modeli biznesowych, aplikacji, procesów oraz produktów mających istotny wpływ na rynki finansowe.

Fintech – geneza pojęcia

Fintech to słowo, które powstało jako kontaminacja dwóch członów wyrażenia "financial technology". Często zapisywane jest jako "FinTech" lub spolszczane - "fintek". 

Fintechy a banki w Polsce

Polska jako lider zaawansowania technologicznego w bankowości chętnie przyjmuje nowości techniczne od fintechów. Banki czują się fintechami i rozwijają innowacje ofertowe. 

Na działalność banków oraz instytucji płatniczych oraz innych niebankowych dostawców usług płatniczych i zaciśnienia ich współpracy duże znaczenie miało wprowadzenie dyrektywy Unii Europejskiej znanej jako PSD2 (ang. Payment Services Directive 2), która rozszerza ramy prawne określające zasady świadczenia usług płatniczych i stanowi uzupełnienie do poprzedniej dyrektywy - PSD.

Fintechy i innowacje

Za innowacyjne wdrożenia w bankowości uznaje się przede wszystkim:

  • efektywne i atrakcyjne aplikacje mobilne, 
  • skuteczne rozwiązania z zakresu cyberbezpieczeństwa, 
  • wewnętrzne systemy ułatwiające pracę i obsługę klientów, 
  • narzędzia do analizy dużych zbiorów danych, 
  • usprawnianie procesów poprzez zastosowanie robotyki. 

Źródło:

  • "Fintech wyznacza nowe drogi kariery", "Kariera w Finansach i Bankowości 2017/2018", s. 19-20.