Trwa ładowanie. Prosimy o chwilę cierpliwości.

Kontroling

W poniższym artykule wyjaśniamy, czym jest pojęcie kontrolingu w biznesie.
29.06.2018
Dowiedz się, czym zajmuje się dział kontrolingu oraz jakie możliwości kariery oferuje ten dział w firmie.

Czym jest kontroling – definicja

Zgodnie z definicją kontroling to metoda myślenia i działania wprowadzonym w życie poprzez współpracujące ze sobą komórki przedsiębiorstwa. Kontroling jest instrumentem kierowania. Wspiera dyrekcję przedsiębiorstwa przy podejmowaniu decyzji. 

Cele kontrolingu

Do celów kontrolingu należą:

 • Zabezpieczenie samoregulacji systemu przedsiębiorstwa;
 • Centralizacja informacji dotyczących planowania i kontroli;
 • Zapewnienie elastyczności firmy;
 • Potrzeba koordynacji działań.

Funkcje kontrolingu 

Do funkcji kontrolingu należą:

 • planowanie – ustalanie celów działania przedsiębiorstwa; 
 • kontrola – porównanie sytuacji obecnej z zamiarami; 
 • zarządzanie – prowadzenie działań korygujących; 
 • motywowanie – wdrożenie i konsekwentne wykorzystywanie mechanizmu nagradzania i karania 

Czym zajmuje się dział kontrolingu – zakres obowiązków

Kontroling zajmuje się:

 1. ustalaniem celów przedsiębiorstwa;
 2. planowaniem finansowym i rzeczowym;
 3. kontrolą (porównaniem wyników rzeczywistych z wynikami planowanymi – analiza odchyleń)
 4. kierowaniem (przeprowadzeniem działań korygujących;
 5. wprowadzeniem miarodajnej kalkulacji kosztów i wydajności;
 6. tworzeniem wskaźników i mierników oceny sytuacji finansowej.
 7. tworzeniem i ciągłą aktualizacja struktury systemu planowania finansowego.
 8. rozwiązywaniem wysoce skomplikowanych wzajemnych związków między przedsiębiorstwem a otoczeniem;
 9. pozwala na wybór najbardziej optymalnej metody i techniki do wykonywania nowych zadań i analiz oraz stworzenie nowych metod badawczych.

Perspektywy rozwoju w kontrolingu – stanowiska w kontrolingu

Zaczynając pracę w kontrolingu, mając doświadczenie do 1,5 roku, a także kierunkowe wykształcenie, biegłą/bardzo dobrą znajomość co najmniej jednego języka obcego, można liczyć na pracę na stanowisku asystenta ds. analiz, asystenta kontrolera finansowego, młodszego analityka finansowego, młodszego specjalistę ds. controllingu. 

Kandydaci, którzy posiadają już doświadczenie zawodowe od 1,5 roku do około 4 lat, a także mający kierunkowe wykształcenie, biegłą/bardzo dobrą znajomość co najmniej jednego języka obcego, znajomość narzędzi pracy (Excel, systemy klasy ERP etc.) mogą liczyć na pracę na stanowisku analityka finansowego, specjalistę ds. controllingu, analityka biznesowego, analityka sprzedaży, młodszego kontrolera finansowego, kontrolera finansowego.

Osoby z bogatym stażem (około 9 lat doświadczenia w kontrolingu i więcej), a także posiadający wykształcenie kierunkowe, profesjonalne kwalifikacje CIMA/ ACCA, znajomość różnych narzędzi pracy i systemów, znajomość międzynarodowych standardów sprawozdawczości finansowej, biegła/bardzo dobra znajomość języka obcego,doświadczenie managerskie, doradztwo strategiczne, współpraca z instytucjami zewnętrznymi mogą liczyć na pracę na stanowiskach:

 • kontrolera finansowego;
 • kontrolera biznesowego;
 • kontrolera regionalnego;
 • kontrolera fabryki;
 • szefa działu controllingu;
 • menedżera finansowego;
 • dyrektora finansowego.