Trwa ładowanie. Prosimy o chwilę cierpliwości.

R2R (RtR)

W poniższym artykule wyjaśniamy, czym jest pojęcie Record to Report (w skrócie R2R/RtR) w ramach współczesnych metodologii zarządzania.
04.01.2013
Dowiedz się, czym zajmuje się dział Record to Report w centrum nowoczesnych usług biznesowych, jaki jest zakres obowiązków pracowników w firmie oraz jakie możliwości kariery oferuje R2R/RtR w księgowości.

Czym jest Record to Report – definicja

Nowe przepisy i regulacje na poziomie lokalnym oraz globalnym wymagają od organizacji zarówno coraz większej elastyczności, jak i sprawności w realizacji procesów finansowo-księgowych. W związku z dynamicznym rozwojem firm outsourcingowych oraz finansowych centrów biznesowych w ciągu pierwszej dekady XXI wieku koniecznym było wprowadzenie metodologii, która nie tylko usprawniłaby proces księgowania, ale również była wsparciem dla innych funkcji biznesowych w organizacji. W tym celu większość korporacji, chcąc skupić się na tzw. core business (czyli swojej głównej działalności), zdecydowała się na wprowadzenie standardów record to report do swoich działów finansowych (tzw. centrum usług wspólnych) lub przekazała realizację procesów finansowo-księgowych firmie wyspecjalizowanej w procesach Record to Report (tzw. outsourcing).
 
 
Proces Record to Report posiada bardzo wiele zalet – to przede wszystkim standaryzacja i automatyzacja, która pozwala organizacjom szybko i efektywnie tworzyć skonsolidowane raporty finansowe, zgodnie z międzynarodowymi standardami, np. ustawą Sarbanes Oxley (w skrócie SOX).
 
Warto również podkreślić, że rozwój tej metodologii nastąpił w wyniku rozwoju Internetu oraz powstaniu systemów modułowych enterprise resource planning (w skrócie ERP), z których korzysta każda firma, chcąca sprawnie zarządzać obiegiem informacji pomiędzy pracownikami poszczególnych działów.
 
Record to Report jest częścią większego procesu, nazywanego End to End Process.

Czym zajmuje się dział Record to Report – zakres obowiązków

Dział Record to Report odpowiada za szeroki zakres procesów księgowych i sprawozdawczych, które można usystematyzować według kilku kategorii. Są to m.in.:
 • Fixed Assets – dotyczy obsługi ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych w obszarze bilansowym oraz w obszarze podatkowym, okresowa amortyzacja oraz raportowanie korporacyjne do firmy.
 • General Ledger – obejmuje wprowadzanie do ksiąg poleceń księgowania, naliczanie rezerw, rozliczenia międzyokresowych kosztów, uzgadnianie sald bilansowych, wystawianie faktur sprzedaży i not obciążeniowych lub uznaniowych.
 • Cash Management – to księgowanie wyciągów bankowych i realizacja poleceń przelewu w systemie bankowym.
 • Intercompany – dotyczy wystawiania faktur VAT z tytułu sprzedaży usług dla spółek powiązanych, uzgadniania sald z tymi spółkami na koniec okresu sprawozdawczego oraz raportowania.
 • Reporting – obejmuje przygotowanie pakietu konsolidacyjnego do okresowych skonsolidowanych sprawozdań finansowych według MSR/MSSF i obsługę audytu, raportowanie do krajowych centralnych urzędów statystycznych i krajowych banków centralnych.

Perspektywy rozwoju w dziale Record to Report – stanowiska w R2R/RtR

Karierę w dziale Record to Report rozpoczyna się na stanowisku młodszego specjalisty ds. księgowości lub krócej – młodszego księgowego (Junior Accountant). Wśród zakresu obowiązków młodszego księgowego w dziale R2R/RtR wymienia się:
 • Przygotowanie dokumentów w ramach ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych (fixed assets) potrzebnych do raportowania korporacyjnego;
 • Wsparcie w procesie księgowym – zamknięcie miesiąca;
 • Kontakt z wewnętrznymi klientami korporacji (inne działy firmy) lub zewnętrznymi (jeżeli R2R/RtR jest częścią firmy outsourcingowej, świadczącej usługi na rzecz podmiotu zewnętrznego).
Osoby, które chciałyby rozpocząć karierę na stanowisku Junior Accountant w departamencie R2R/RtR, powinny posiadać wykształcenie ekonomiczne (finanse i rachunkowość), znać biegle język angielski i drugi język obcy (np. niemiecki, czeski, fiński, szwedzki, francuski) oraz w stopniu biegłym znać obsługę programu MS Excel. Młodszy księgowy po dwóch latach awansuje na stanowisko starszego księgowego/starszego specjalisty ds. księgowości (Senior Accountant). Zakres jego obowiązków dotyczy głównie księgi głównej (General Ledger), czyli:
 • Księgowanie w zakresie środków trwałych i amortyzacji;
 • Uczestniczenie w zamknięciach okresów księgowych;
 • Zapewnienie zgodności danych z księgi głównej z księgami pomocniczymi oraz spójności   dziennika księgowań;
 • Uzgadnianie kont bilansowych;
 • Księgowanie wynagrodzeń, rozliczeń międzyokresowych i rezerw;
 • Księgowanie wyciągów bankowych oraz rozliczanie i uzgadnianie kont bankowych;
 • Aktualizowanie kursów walut.
Osoba, która w trakcie pracy na stanowisku starszego księgowego, będzie potrafiła zarządzać zespołem, może awansować na stanowisko menedżerskie i objąć stanowisko R2R/RtR Managera, który odpowiedzialny jest za cały proces księgowy przed klientem wewnętrznym (internal client) lub zewnętrznym (external client). Od managera oczekuje się nie tylko odwzorowania procesu Tecord to Report, ale również pełnienia funkcji doradczej – zaoferowaniu klientowi sprawniejszych i bardziej efektywnych rozwiązań. 
Idealny profil R2R/RtR Managera to:
 • Kilkuletnie (od 4 do 6 lat) doświadczenie na stanowisku menedżerskim, zwłaszcza jako Project Manager;
 • Doświadczenie w obszarze księgi głównej (GL);
 • Znajomość kilku metodologii R2R/RtR;
 • Umiejętność zarządzania zespołem, a zwłaszcza sytuacjami konfliktowymi;
 • Zorientowanie na wyznaczone cele biznesowe;
 • Kompetencje miękkie, takie jak komunikatywność.