Trwa ładowanie. Prosimy o chwilę cierpliwości.

SOX

W poniższym artykule wyjaśniamy, czym jest SOX i jakie ma znaczenie w świecie biznesu.
22.06.2018

SOX to skrótowa nazwa na Ustawę Sarbanesa-Oxleya, która została uchwalona przez Kongres Stanów Zjednoczonych  w dniu 30 lipca 2002 roku. 

Co to jest SOX i co ma na celu? 

Ustawa Sarbanesa-Oxleya reguluje praktyki finansowe i ład korporacyjny. Została ustalona w odpowiedzi na skandale finansowe, w szczególności aferę Enronu i WorldComu. Spowodowały one spadek zaufania inwestorów do rynków finansowych oraz kluczowych podmiotów na nich operujących: doradców inwestycyjnych, audytorów, notowanych spółek (a dokładniej ich zarządów). Zaostrza ona w znacznym stopniu wymogi dotyczące systemów kontroli wewnętrznej w odniesieniu do sprawozdawczości finansowej. W kolejnych latach podobne regulacje pojawiły się w Unii Europejskiej (Euro-SOX) czy też w Japoni (J-SOX). Regulacje te nakładają na spółki obowiązek udokumentowania i regularnego testowania mechanizmów kontroli nad sprawozdawczością finansową. 

Ustawa ma na celu odbudowanie zaufania inwestorów do rynków finansowych, zarządów spółek, agencji audytorskich oraz doradców finansowych, poprzez poprawę jakości i wiarygodności sprawozdawczości finansowej.

Co dokładnie wprowadziła ustawa Sarbanesa-Oxleya?

Ustawa ta obejmuje 11 rozdziałów i wprowadza:

  1. Wymóg dodatkowych ujawnień dokonywanych przez zarząd, które dotyczą efektywności kontroli wewnętrznej;
  2. Obowiązek kontroli jakości usług audytorskich;
  3. Sankcje finansowe i karne dla władz spółek w przypadku wykrycia błędów w sprawozdaniach finansowych;
  4. Bezwzględny wymóg niezależności audytora. 

Na mocy tej ustawy powołano też nowy organ regulujący obszar zajmujący się audytem: Radę Nadzoru nad Rachunkowością Spółek Publicznych. Ustanawia on standardy księgowe i audytorskie.